Školy, pedagogové a OSVČ mohou díky Software602 upravovat, podepisovat a zasílat dokumenty úřadům online zcela zadarmo

Používání datových schránek je s aplikací Signer mnohem pohodlnější, elektronické podpisy nejen u PDF dokumentů lze vytvářet bezplatně včetně časových razítek.

Praha 5. května 2020 – Doporučeným dopisům a cestám na poštu či úřady odzvonilo. 

Živnostníci, učitelé a další zástupci vzdělávacích institucí mohou od května zpracovávat, měnit a podepisovat elektronické dokumenty pro online zasílání úřadům datovou schránkou zcela zadarmo. Umožní jim to aplikace Signer, kterou společnost Software602 uvolnila pro potřeby škol a osob samostatně výdělečně činných bez jakýchkoli dalších poplatků. Otevírá jim tak cestu k tomu, jak zpracovávat a podepisovat dokumenty elektronicky.

Signer vychází z anglického výrazu „sign“ pro podepisování. Aplikaci Signer bylo doposud možné využívat za licenční poplatek 2 400 Kč bez DPH ročně pro OSVČ a 6 900 Kč bez DPH ročně pro firmy.

„Elektronický podpis chápeme jako možnost začít využívat výhod online komunikace naplno a ve světle koronavirové krize jsme se rozhodli tuto možnost poskytnout těm nejpotřebnějším – živnostníkům a školám – aby měli po ruce nástroj, díky kterému budou moci fungovat i za situací, jimž jsme nedávno čelili a čelíme,“ říká Richard Kaucký, zakladatel a generální ředitel společnosti Software602. Společnost při svém rozhodnutí vycházela i z aktuálních dat využitelnosti záchranného programu pro OSVČ „Pětadvacítka“, kdy 65 tisíc žádostí z celkového počtu téměř 350 tisíc zaslali živostníci datovou schránkou. Se Signerem by jich mohlo být výrazně více.

Splňuje veškeré právní náležitosti i podle nařízení EU

Signer splňuje veškeré právní náležitosti (evropské nařízení eIDAS o pravidlech při elektronické komunikaci) a uživatel v něm získává nástroj pro zpracování a vytváření digitálních dokumentů. Díky němu a datové schránce tak může zasílat elektronicky podepsané dokumenty z libovolného zařízení kdykoli a odkudkoli. K elektronickému podpisu Signer automaticky přidává kvalifikované elektronické časové razítko – ta jsou v rámci aplikace Signer také zdarma. Ocení ho tedy každý, kdo podniká, má datovou schránku a v rámci své profese komunikuje s úřady.

Signer umí přidávat a odebírat stránky PDF dokumentu, přidávat parafu na každou stránku dokumentu, anonymizovat osobní údaje či přímo komunikovat prostřednictvím datových schránek. Údaje do více datových schránek si Signer může pamatovat, je pak možné jednoduše přepínat mezi jednotlivými schránkami.

Podrobné podmínky využití elektronického podepisování Signer pro školy, učitele a živnostníky včetně popisu službu naleznete na webu https://www.602.cz/signer-pro-skoly-a-osvc. 

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je mimo jiné součástí realizačních týmů na Datové schránky a Czech POINT. Získané znalosti přetavila do Paperless platforem na řešení digitalizace formulářů s workflow, digitalizace dokumentů, podpisů a jejich archivaci s dlouhodobým právním účinkem napříč členskými státy EU. Společnost je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení eIDAS. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602. Více na http://www.linkedin.com/company/software602/.