Ekonomicky nejohroženější jsou domácnosti samoživitelů. Více než polovina z nich nepokryje nečekané výdaje, 7 % jich bojuje s nedoplatky

Praha, 12. května – Četná opatření v uplynulých týdnech v souvislosti s nákazou Covid-19 a jejich dopad na chod domácností řeší drtivá většina domácností v Čechách, ale i u našich východních sousedů na Slovensku. Aktuální analýza společnosti Wood & Company se proto podívala na schopnost domácností vypořádat se s poklesem příjmů, platbami účtů či splácením dluhů. Výsledky ukázaly, že ekonomicky nejohroženější jsou domácnosti samoživitelů, tedy jednoho rodiče s dětmi, a také osamělých seniorů.

Téměř čtvrtina českých domácností nedokáže čelit neočekávaným finančním výdajům

Domácnosti v současnosti zřejmě nejvíce trápí pokles a nejistota příjmů souvisejících s omezeními na pracovním trhu, ale i nutnost zůstat s dětmi doma a zajistit jim dostatečné studijní podmínky. „Zaměřili jsme se na ukazatele, které nám pomohly co nejlépe vyhodnotit aktuální situaci domácností. Jde především o neschopnost čelit nečekaným výdajům, nedoplatkům na účtech nebo úvěrovým splátkám,“ říká analytička Eva Sadovská ze společnosti Wood & Company a dodává: „Výsledky analýzy ukázaly, že téměř čtvrtina českých domácností nedokáže čelit neočekávaným finančním výdajům. O poznání hůře jsou na tom domácnosti jednoho rodiče s dětmi, kde se s problémem potýká až 52 % těchto domácností. Následováni jsou osamělými seniory ve věku nad 65 let, kde tento podíl tvoří 4 z 10 domácností.“ Obecně se problém týká častěji domácností jednotlivců, a to i v mladší věkové skupině, a také domácností dvou dospělých se třemi a více dětmi. Na Slovensku čelí problému vypořádání se s nečekanými výdaji dokonce až třetina domácností, v případě samoživitelů jde o bezmála 6 z 10 domácností.

Nedoplatky a dluhy trápí tři procenta Čechů a až 10 procent Slováků

Nejen ty neočekávané, ale i existující výdaje v podobě účtů, faktur či splátek dávají některým Čechům zabrat. Podle dat Eurostatu, ze kterých analýza čerpá, mají nedoplatky na nájmech, účtech za energie nebo splátkách tři procenta českých domácností. Tam, kde žije jeden dospělý s dětmi, jde dokonce o 7% podíl. Častěji mají problém s nedoplatky i domácnosti tří a více dospělých s dětmi (5 % z nich). Také v tomto případě Slovensko tahá za kratší konec, protože zmíněné nedoplatky se týkají desetiny slovenských domácností. „Aktuální situace v obou zemích a s ní související pokles příjmů může neschopnost čelit nečekaným výdajům nebo neschopnost platit účty v nejohroženějších domácnostech ještě prohloubit,“ komentuje situaci Radim Krejčí, šéf investiční platformy Portu. „Jistou prevencí pro takové případy je vytváření finančního polštáře. Argument řady domácností, že není z čeho, je nutné mentálně překonat. Důležité je začít a vydržet, třeba jen s pravidelným spořením v řádech několika stokorun, které rodinný rozpočet tolik nezatíží, ale v konečném důsledku mohou v nenadálých situacích vytrhnout rodinnému rozpočtu trn z paty,“ doplňuje Krejčí.

O společnosti WOOD & Company

WOOD & Company je významná investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Skupina se zaměřuje na poskytování transakčního poradenství, poradenství v oblasti korporátních financí, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Společnost byla založena v roce 1991 a má kanceláře v šesti evropských městech včetně centrály v Praze a zkušeného oddělení investičního bankovnictví v Bratislavě. WOOD & Company je členem několika významných burz ve světě a zároveň největším obchodníkem na Pražské burze cenných papírů. Ročně zobchoduje akcie o objemu 25 mld. eur, což potvrzuje silnou pozici společnosti na místních kapitálových trzích. Aktiva spravovaná skupinou dosahují téměř
1 mld. eur a to v oblasti zdravotnického zboží, farmaceutického průmyslu, nakládání s odpady, nemovitostí a informačních technologií.