Zalando plánuje do roku 2025 omezit své provozní emise oxidu uhličitého o 80 % a navzdory koronavirové krizi potvrzuje význam udržitelnosti

 

  • Zalando si jako první platforma na světě vytyčuje vědecky podložené cíle (tzv. SBTs, z angl. science-based targets) za účelem snížení emisí oxidu uhličitého v souladu s hranicí 1,5 °C, kterou stanovila Pařížská dohoda
  • Do roku 2025 bude odstraněno 80 % emisí CO2 produkovaných v rámci vlastního provozu a 40 % emisí CO2 vznikajících při výrobě privátních značek
  • Cílem společnosti Zalando je pozitivně ovlivnit celý hodnotový řetězec a dosáhnout toho, aby mělo 90 % hlavních partnerů platformy vlastní vědecky podložené cíle do roku 2025

2020-04-30 08_16_40-Nakupujte boty, módu a doplňky online _ Rychlé dodání od Zalando

 

BERLÍN, 2. června 2020 // Společnost Zalando SE, přední evropská online platforma pro módu a životní styl, dnes oznámila své vědecky podložené cíle za účelem snížení emisí skleníkových plynů v souladu s hranicí 1,5 °C, kterou stanovila Pařížská dohoda. Do roku 2025 Zalando sníží své provozní emise oxidu uhličitého o 80 %, emise oxidu uhličitého pocházející z výroby produktů privátních značek poté o 40 %. Ve snaze neomezovat se pouze na vlastní provoz a pozitivně ovlivnit celý hodnotový řetězec se společnost dále zavazuje dosáhnout toho, aby mělo 90 % klíčových Zalando partnerů vlastní vědecky podložené cíle pro snižování emisí oxidu uhličitého.

Zalando je první platformou na světě, která si tyto vědecky podložené cíle stanovila a zároveň si je nechala schválit nezávislou organizací. Konkrétně jde o iniciativu Science Based Target initiative (Iniciativa pro vědecky podložené cíle), jež posuzuje firemní cíle a zajišťuje, že jsou v souladu s Pařížskou dohodou. Vzhledem k velikosti platformy i modelu, jež společnost Zalando využívá, může tento závazek ovlivnit velkou část módního průmyslu a většinu partnerů společnosti Zalando.

„Schválení našich vědecky podložených cílů je důležitým milníkem pro naši strategii udržitelnosti. Domníváme se, že mezi udržitelností a pokračujícím obchodním úspěchem při prodeji módy online je jednoznačná spojitost,“ říká Kate Heiny, ředitelka udržitelnosti v Zalando SE. „Vývoj v důsledku celosvětové koronavirové pandemie ukázal, jak pružné a rychlé může hospodářství být, když je změna opravdu potřebná. Těchto zkušeností bychom měli využít při plánování dalších opatření v souvislosti s udržitelností. Vhodná doba pro jasnou strategii udržitelnosti a ambiciózní cíle je právě teď. Jako platforma chceme dělat víc, a proto se naše nové cíle neomezují pouze na naše vlastní podnikání, ale naopak se zaměřují na spojení sil s našimi partnery.“

Alberto Carrillo Pineda, ředitel pro vědecky podložené cíle v CDP, partnerské organizaci iniciativy Science Based Targets initiative, uvedl: „Gratulujeme společnosti Zalando k tomu, že se stala první online platformou, jejíž cíle v oblasti snižování emisí schválila iniciativa Science Based Targets initiative. Tím, že tyto cíle stanovila v souladu s hranicí, při které nárůst teploty nepřekročí 1,5 °C, a zároveň své partnery vyzvala k předložení vlastních vědecky podložených cílů, dále posiluje svůj obchodní model. Zároveň bude mít lepší předpoklady k tomu, aby prosperovala během transformace světového hospodářství vedoucí k budoucnosti bez emisí.“

Stanovení vědecky podložených cílů je součástí vize společnosti Zalando mít čistě pozitivní dopad na lidskou společnost i planetu. Tato vize byla poprvé oznámena v říjnu 2019 v rámci nové strategie udržitelnosti společnosti s názvem „do.MORE“. Ve snaze splnit stanovené cíle pro snižování emisí oxidu uhličitého společnost momentálně pracuje na různorodých iniciativách v různých oblastech své činnosti. Elektrická energie využívaná ve všech prostorách společnosti Zalando (v kancelářských budovách i v centrech pro realizaci zakázek) bude pocházet z obnovitelných zdrojů, například ze solárních panelů. Díky modernizaci existujících skladů Zalando mimo jiné zvýší svou energetickou účinnost o 10 % a provoz ve všech nových distribučních centrech bude uhlíkově neutrální. Produkty privátních značek budou vyráběny z recyklovatelnějších materiálů, což dále přispěje ke snižování emisí oxidu uhličitého. Nakonec, aby mohla společnost pozitivně ovlivnit celý hodnotový řetězec, 90 % partnerů Zalando, včetně módních značek a partnerů zajišťujících balení a doručení výrobků ke spotřebitelům, tak zavede vlastní vědecky podložené cíle do roku 2025.

Vědecky podložené cíle (SBTs, z angl. science-based targets) jsou cíle, jež firmy stanovují ve snaze snížit emise skleníkových plynů a předejít drastickým důsledkům v podobě extrémních výkyvů počasí či vážných přírodních katastrof. Cíle se považují za vědecky podložené, pokud odpovídají rozsahu omezení potřebných ke snížení globálního oteplování na 2 °C a dále usilují o omezení globálního oteplování na 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.
Cíle společnosti Zalando:

  1. Zalando se zavazuje do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů 1. a 2. kategorie (tzv. scope 1 a 2) o 80 % ve srovnání s rokem 2017. Zalando se zavazuje zvýšit podíl spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů z 34 % v roce 2017 na 100 % do roku 2025.
  2. Zalando se zavazuje ve srovnání s rokem 2018 do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů 3. kategorie (tzv. scope 3) souvisejících s výrobky privátních značek o 40 % na každý 1 mil. eur hrubého zisku. Společnost Zalando se rovněž zavazuje, že 90 % všech jejích dodavatelů, včetně dodavatelů nakoupeného zboží a služeb prodávaných na platformě Zalando a partnerů zajišťujících balení a doručení výrobků ke spotřebitelům, bude mít do roku 2025 vlastní vědecky podložené cíle.

O společnosti Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.com) je přední evropská módní a lifestyle online platforma, založená v Berlíně v roce 2008. Našich více než 32 milionů aktivních zákazníků na 17 trzích oblékáme od hlavy až k patě: od oblečení, obuvi, doplňků až po beauty produkty. Do našeho sortimentu mezinárodních značek patří jak světoznámá jména, tak místní labely. Platforma Zalando platí za ultimátní destinaci přinášející inspiraci, inovaci a interakci ve světě módy. Jako nejvíce trendy technologická společnost v Evropě vytrvale pracujeme na nalezení digitálních řešení pro každý aspekt cesty k módě: pro zákazníky, obchodní partnery a každého, kdo hraje klíčovou roli v příběhu firmy. Naším cílem je, aby platforma byla prvním místem, kam zákazníci zamíří, když pomyslí na módu – tzv. starting point for fashion.