KKCG prodává CAD Studio společnosti Arkance

Praha, 3. 6. 2020 – CAD Studio, lídr v oblasti CAD/CAM řešení pro strojírenství a stavebnictví a největší středoevropský partner společnosti AUTODESK, se stává členem významné evropské skupiny ARKANCE. Jeho bývalý majitel, společnost AUTOCONT, se rozhodl zaměřit na svůj klíčový business.

„Po deseti letech jsme se rozhodli prodat jednu z našich nejúspěšnějších firem. V oblastech, kde CAD Studio působí, je totiž klíčem k dalšímu rozvoji konsolidace a výrazné posilování pozice na trhu v evropském měřítku. A to přesně nabízí skupina ARKANCE, která v současné době operuje na francouzském, belgickém, holandském, finském a polském trhu,“ uvedl k dnes uzavřené transakci Milan Sameš, generální ředitel skupiny ARICOMA Group, do které AUTOCONT patří. 

ARICOMA Group, která zastřešuje veškeré IT aktivity skupiny KKCG Karla Komárka, se chce dlouhodobě soustředit především na hlavní oblasti firemního IT, jako je digitální transformace, cloud, zákaznický vývoj software a kybernetická bezpečnost.

„CAD Studio je velmi atraktivní aktivum, které budilo zájem investorů vynikajícími výsledky, a především svou úspěšnou adaptací na model pronájmů licencí s vysokým podílem služeb,“ doplnil Milan Sameš. 

CAD Studio, které zaměstnává zhruba 120 odborníků, je největším středoevropským partnerem společnosti AUTODESK. Působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Dodává CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM řešení pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby, 3D vizualizace, správu dokumentů a správu majetku. Tyto specifické služby z oblasti informačních technologií mají lepší potenciál rozvoje ve větší skupině díky řadě synergií. „To stálo za úvahou předat CAD Studio do rukou skupiny ARKANCE, kde můžeme uplatnit naše znalosti, zkušenosti i námi vyvinuté softwarové nástroje a totéž získat od sesterských firem skupiny a nabídnout našim zákazníkům,“ doplnil Jan Binter, ředitel CAD Studia. 

„Akvizicí CAD Studia získáváme nejen vedoucí pozici na českém, slovenském a maďarském trhu, ale především zkušený tým s vynikajícím know-how, které nám pomůže v růstu na trhu v celé Evropě. Od nynějška je na nás, abychom rozvíjeli synergie mezi našimi teritorii tak, aby zákazníci CAD Studia mohli rychle profitovat z našeho rozšířeného týmu využitím know-how velmi specializovaných odborníků. S manažerským týmem CAD Studia, který bude nadále naším partnerem, již pracujeme na posílení našich služeb a investování do rozvoje společnosti,“ říká Grégoire Arranz, ředitel ARKANCE.

O CAD Studiu:

CAD Studio s.r.o. je dodavatelem CAD, CAM, BIM, PDM a GIS řešení ve střední Evropě s 29letou tradicí. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia zákazníci najdou rovněž komplexní služby, včetně implementací, zakázkového vývoje a odborné technické podpory. CAD Studio je nejvýznamnějším partnerem společnosti AUTODESK v České a Slovenské republice a držitelem nejvyšší certifikace AUTODESKU Platinum.

O ARICOMA Group:

Holding zastřešuje společnosti AUTOCONT, Cleverlance, DataSpring, AEC, Cloud4com a Internet Projekt. Skupina zaměstnává dvě tisícovky lidí a její celkové tržby za rok 2019 přesáhly 7,3 miliardy Kč.

 

O investiční skupině KKCG 

Skupina KKCG v současnosti spravuje významné společnosti, jejichž celková účetní hodnota dosahuje 6 miliard EUR. Skupina KKCG a jí vlastněné společnosti zaměstnávají kolem 6000 zaměstnanců a vyvíjejí podnikatelské aktivity v zemích Evropské unie i v USA. Skupina KKCG drží podíly například v těchto firmách: skupina MND, SAZKA Group, ARICOMA Group, US Methanol a další. 

O GROUPE MONNOYEUR

Rodinný podnik GROUPE MONNOYEUR založený v roce 1906 poskytuje svým zákazníkům ze stavebního a průmyslového sektoru efektivní a produktivní stroje a manipulační řešení – prostřednictvím distribučních sítí BERGERAT MONNOYEUR, APROLIS a IPSO. GROUPE MONNOYEUR navíc podporuje své zákazníky při řešení problémů s dodávkami energie a digitalizací prostřednictvím specializovaných poboček ENERIA a ARKANCE. Skupina má více než 6 200 zaměstnanců a působí v 15 zemích a v roce 2019 vykázala obrat více než 2 miliardy eur.

O ARKANCE

ARKANCE podporuje své zákazníky v digitálním přechodu prostřednictvím evropské sítě odborníků. Má 450 zaměstnanců, kteří pracují ve 4 divizích – ARKANCE SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA a SITECH – jsou partnery skupiny s globálními lídry, zejména AUTODESK & TRIMBLE. Cílem jejich činnosti je distribuovat a implementovat řešení zaměřená na optimalizaci všech fází životního cyklu stavby nebo průmyslu projekt, od kanceláří k pracovním místům.

O ARKANCE SYSTEMS 

ARKANCE SYSTEMS, součást společnosti ARKANCE, se zaměřuje na poskytování kompletního software řešení a aplikačních znalostí pro všechny fáze stavebního projektu. Po těchto akvizicích nyní ARKANCE SYSTEMS čítá 250 zaměstnanců, včetně více než 120 aplikačních inženýrů podporujících 45 000 uživatelů prostřednictvím evropské sítě ve Francii, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Polsku a Finsku a v rámci svého strategického rozvoje bude i nadále investovat.. Jeho odborníci jsou v popředí všech témat týkajících se BIM, digitálních dvojčat, průmyslu 4.0 a dalších IoT. ARKANCE SYSTEMS je prodejce AUTODESK® PLATINUM a TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARNER na územích, kde skupina působí.