Paracetamol: bezpečná léčba spočívá v jeho správném užívání

Paracetamol patří mezi nejčastěji používaná léčiva určená ke snižování horečky
a mírnění bolesti. Je obsažen v řadě léčivých přípravků, z nichž mnohé lze získat i bez lékařského předpisu. Často je v přípravcích jedinou účinnou složkou, jindy je součástí vícesložkových léků, které kromě paracetamolu obsahují i další účinné látky.

Přestože je paracetamol považován za velmi bezpečný lék, musí se dodržovat jasně daná pravidla zajišťující jeho správné a bezpečné užívání. To platí obecně i při léčbě jakýmkoliv jiným lékem.

„Paracetamol by měl být užíván jen tehdy, pokud je to nutné a vhodné. Nepůsobí protizánětlivě, je určen ke snižování horečky nebo k tišení bolesti. K tlumení intenzivnější bolesti se často používá v kombinaci s dalšími léčivy,“ vysvětluje Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a odborný konzultant z EUC Lékárny Praha.

Paracetamol není vhodný pro pacienty se závažným nebo nestabilním jaterním onemocněním, například s akutním zánětem jater. „Nebezpečné a absolutně nevhodné je užívání paracetamolu v kombinaci s alkoholem. To platí i pro pokusy o následné zmírnění příznaků po konzumaci alkoholu – „při kocovině“. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát i při podávání paracetamolu pacientům s vážným onemocněním ledvin nebo těm, kteří trpí podvýživou,“ upozorňuje Mgr. Ondřej Šimandl.

Správné dávkování paracetamolu

Nedílnou podmínkou bezpečné léčby paracetamolem je jeho správné dávkování. Vždy je třeba dbát rad lékárníka a respektovat doporučení uvedená v příbalovém letáku léčivého přípravku.

„Doporučená jednotlivá dávka u pacientů starších 15 let a vážících minimálně 50 kg je 500–1000 mg paracetamolu (1 až 2 tablety léku Paralen®). Zopakovat podání paracetamolu je možné nejdříve po čtyřech, ale lépe po šesti, hodinách od podání předešlé dávky,“ připomíná Mgr. Šimandl.

Celková denní dávka paracetamolu by při krátkodobém podání (nejvíce 10 dnů) neměla
u dospělých pacientů překročit 4000 mg (= 8 tablet léku Paralen®) za 24 hodin.

U pacientů mladších 16 let je nutné dávku snížit podle věku nebo raději podle jejich hmotnosti. Jednorázová dávka pro dětské pacienty se pohybuje v rozmezí 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin by u dětí neměla překročit 60 mg/kg jejich tělesné hmotnosti. Pokud je paracetamol podáván ve formě čípku, 

je nutné denní dávku ještě snížit, a to na 50 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Pro interval mezi jednotlivými dávkami platí stejné doporučení jako pro dospělé pacienty – nejdříve po čtyřech, spíše po šesti hodinách.

U dětí, které váží méně než 5 kg, je nutné se poradit s pediatrem.

Prodloužit interval mezi jednotlivými podáními léku a snížit denní dávku paracetamolu je nezbytně nutné při závažném poškození funkce ledvin.

Předávkování paracetamolem: Jak ho poznat?

„Vzhledem k velkému spektru léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu může dojít při jejich kombinaci, i nevědomé, k předávkování paracetamolem. Je vždy nutné se seznámit se složením každého užívaného léku. Léky, které obsahují podobné či dokonce shodné léčivé látky a jejich kombinace, není vhodné užívat současně, a to ani s již zmiňovaným odstupem dávkování 6 hodin,“ objasňuje Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a odborný konzultant z EUC Lékárny Praha.  V důsledku nepozornosti může dojít k neúmyslnému předávkování. Doporučení se netýká pouze tablet, ale též „horkých nápojů“, sirupů nebo čípků s obsahem paracetamolu. Všechny vyjmenované lékové formy obsahují paracetamol a jsou na českém trhu dostupné.

Taková „bezpečnostní“ opatření jsou nutná i vzhledem k tomu, že hranice mezi léčebnou a toxickou dávkou paracetamolu je relativně úzká. U dětí představuje toxickou dávku již 140 mg/kg jejich tělesné hmotnosti (například 6 tablet přípravku Paralen®
u 20kilogramového dítěte). Pro dospělé je tato hranice mezi 15 a 20 tabletami léku Paralen®. K otravě paracetamolem může v kombinaci s alkoholem stačit „jen“ 8–12 tablet léku Paralen®. Chronický alkoholismus totiž zvyšuje toxicitu paracetamolu o 50-70 %.

Překročením terapeutické dávky (jednorázové i denní) paracetamolu se významně zvyšuje riziko otravy paracetamolem. Otrava se do 24 hodin po požití projevuje nechutenstvím, nevolností, zvracením a ospalostí. Později, po 2-5 dnech, se rozvinou příznaky poškození jater jako žloutenka anebo bolest v pravém podžebří, méně často i ledvin a dalších životně důležitých orgánů, včetně srdce. Například k nevratnému poškození ledvin dochází až
u 4 % pacientů, kteří požili toxickou dávku paracetamolu.

Předávkování paracetamolem je jednou z nejčastěji řešených intoxikací na celém světě. V USA je nejčastějším volně prodejným lékem vyvolávajícím otravu. Česká republika v tomto není výjimkou. Přestože existuje „protijed“, závažné a pokročilé postižení jater je často řešitelné jen neodkladnou transplantací jater.

„Současná legislativa umožňuje obstarání léčivých přípravků s obsahem paracetamolu i mimo lékárny. Proto je nutné pečlivě prostudovat příbalovou informaci konkrétního léku a v případě pochybností požádat o odbornou radu v lékárně,“ uzavírá Mgr. Ondřej Šimandl.

Aby byl paracetamol stále bezpečným lékem, je nutné:

  • jej užívat v doporučených dávkách,
  • u zdravotních potíží, pro které je určen
  • a respektovat kontraindikace a upozornění související s jeho užíváním.

Kampaň Užívejte paracetamol s rozumem

Jak vyplývá z průběžných výsledků průzkumu, který probíhá již od února 2016 v rámci kampaně České lékárnické komory a Institutu klinické a experimentální medicíny „Užívejte paracetamol s rozumem“, nejvíce pacienti chybují při rozhodování, v kterých situacích paracetamol užít.

Chybu ve správném vyhodnocení nutnosti použít paracetamol stále dělá zhruba 45 % respondentů, kteří paracetamolu přisuzují i protizánětlivé účinky. Paracetamol ale nepůsobí proti zánětu a pacienti, ve snaze potlačit zánět, záměrně navyšují jeho dávkování.

Často mají pacienti potíže spojené s určeným správné a bezpečné dávky paracetamolu pro děti i dospělé. V určení optimální dávky chybovala téměř třetina dotázaných (31 %
a 39 %).

Základní opatření pro bezpečné užívání paracetamolu lze shrnout v následujících bodech:

  1. užívejte léky s obsahem paracetamolu jenom a pouze pokud je to vhodné a nutné
  2. nikdy nepřekračujte doporučenou jednotlivou ani denní dávku paracetamolu
  3. dodržujte doporučený časový interval mezi jednotlivými dávkami
  4. nekombinujte současně více přípravků s obsahem paracetamolu
  5. nekonzumujte v průběhu léčby paracetamolem, a v čase jí blízkém, alkohol
  6. při zhoršení zdravotního stavu vyhledejte lékařskou pomoc co nejdříve

Mgr. Ondřej Šimandl

EUC Lékárna Praha – Plaňanská

Ústav farmakologie, 2. LF UK v Praze

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2019 investovala 858 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 26 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 11 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči 1 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz 

 

Označeno tagem