Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat povinnost provozovat veřejné telefonní automaty

Praha 16. června 2020 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vítá zájem a iniciativu veřejného ochránce práv zabývat se problematikou veřejných telefonních automatů.

V reakci na sdělení veřejného ochránce práv, který se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy v souvislosti se záměrem ČTÚ již neuložit od příštího roku povinnost provozovat veřejné telefonní automaty, došlo k jednání nejvyšších představitelů obou institucí.

Obě strany na schůzce detailně prodiskutovaly zmíněnou problematiku a východiska svých postojů. ČTÚ předložil pro diskusi podklady a dokumenty, z nichž při formulaci záměru vycházel. Veřejný ochránce práv se s nimi detailně seznámil a ujistil předsedkyni Rady ČTÚ, že nikdy nezpochybňoval směřování společnosti k většímu využívání mobilních telefonů a s tím související fakt, že komunikace prostřednictvím veřejných automatů je stále častěji nahrazována využíváním právě mobilních telefonů. Díky postupnému dokrývání míst bez signálu mobilní sítě, tzv. bílých míst, tak představuje užívání a volání prostřednictvím mobilních telefonů vhodnou alternativu.

Ačkoliv není dle názoru ochránce nezbytné za každou cenu trvat na zachování veřejných telefonních automatů, je třeba zajistit dostupnost hlasových služeb pro ty nejzranitelnější osoby v situacích, kdy mobilní telefon z různých důvodů nelze použít (např. osoby ohrožené domácím násilím, zasažené jinou nenadálou krizovou situací apod.). Předsedkyně Rady ČTÚ přislíbila, že v rámci svých kompetencí bude hledat řešení, jak zajistit pro tyto osoby adekvátní náhradu za veřejné telefonní automaty. Veřejný ochránce práv ji v tom podporuje a bude jí nápomocný.