Česká investiční a nemovitostní skupina ARETE vstupuje na slovenský, německý a rakouský trh

Praha, 18. června 2020 – Investiční a nemovitostní skupina ARETE prošla na Slovensku, v Německu a Rakousku úspěšně procesem notifikace. Může tak v těchto zemích nově aktivně nabízet vstup zahraničním investorům do svého letos otevřeného třetího fondu ARETE INDUSTRIAL. V tom by měli mít slovenští, němečtí a rakouští investoři podíl až 50 %. Tento fond investuje do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale bude i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Na Slovensku přitom skupina ARETE již vlastní a rozvíjí řadu nemovitostí v Žilině, v Novém Mestě nad Váhom a u Košic v celkové hodnotě přes 50 milionů EUR.

„Zejména slovenský trh považujeme z našeho pohledu za velmi perspektivní. Máme zde v portfoliu již řadu nemovitostí i vlastní tým a kancelář. Získání možnosti aktivní nabídky investorům tak představuje logický krok v rozvoji naší skupiny ARETE. Jak pro Slovensko, tak pro Německo a Rakousko platí, že mají dobrý potenciál a my jsme si již ověřili, že o investice do našeho fondu je v těchto zemích zájem,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„Chceme být mezinárodním fondem pracujícím na bázi mezinárodních standardů a s mezinárodním portfoliem investorů. Plánujeme, že zastoupení investorů ze Slovenska, Německa a Rakouska bude v našem fondu až 50 %,“ doplňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE. „Nemovitosti ale chceme i nadále kupovat především v České republice a na Slovensku, i když zvažujeme i příležitosti v jiných zemích střední Evropy,“ dodává.

Celý proces získání potřebných povolení trval přibližně dva měsíce a bylo při něm nutné splnit řadu legislativních podmínek. Investoři ze zemí mimo Českou republiku mohli vstoupit do fondů ARETE i dříve na základě své vlastní iniciativy, ale nyní má ARETE nově možnost aktivního oslovování investorů z těchto zemí. Tato činnost na zahraničních trzích pak již spadá pod gesci národních regulátorů finančních trhů.

Třetí fond skupiny ARETE, kterého se proces notifikace týkal, je pro investory otevřen od tohoto roku. Bude investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.

O skupině ARETE:

Investiční a nemovitostní skupina ARETE vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond ARETE INVEST, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond ARETE INVEST investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení 115 %. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond ARETE INDUSTRIAL. Cílem tohoto nového fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba. Uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Jejich činnost podléhá kontrole a dozoru ČNB. Více informací na www.arete.eu.