Zasedačky trápí zejména nekompatibilita používaného technického vybavení. Svou roli hraje i jeho bezpečnost.

Praha, 18. června 2020 – Zasedací místnosti v mnoha firmách a institucích s nástupem nových technologií již několik let trápí nový problém, nekompatibilita používaných zařízení. S problémy se podle dat společnosti Audiopro potýkají zaměstnanci 78 % firem. Hlavními důvody jsou různé platformy, složitost systémů a nedostatečné proškolení uživatelů. Mnoho firem však podceňuje také bezpečnost.

„Vybavení zasedacích místností se za poslední roky výrazně změnilo. Nejmodernější komunikační a prezentační technika, a zároveň neustále se měnící technické vybavení zaměstnanců, přinášejí problémy ve vzájemné kompatibilitě,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro. „A protože vybavení by mělo být nejen technologicky sladěné, ale i uživatelsky přívětivé, firmy mají opakovaně požadavky na odstranění nejrůznějších technických bariér. Stále více se také objevují nároky na vyšší zabezpečení,“ dodává Andrej Hronec.

K problémům může docházet při komunikaci pomocí videokonferencí, při zobrazení požadovaného obsahu z pracovní plochy zařízení, při přehrávání zvuku, nebo propojení s řídicím systémem, který ovládá propojená zařízení. Pokud komunikace nefunguje, negativně to ovlivní průběh celé schůzky. Toto zdržuje či dokonce odradí velký počet lidí. Ti poté nechtějí techniku používat vůbec.

Příčinami problémů bývá nekompatibilita kabelů nebo bezdrátových připojení. Pokud potřebujete prezentovat a připojení k projektoru nebo displeji nefunguje, mrháte časem a trpělivostí všech zúčastněných. „Pro efektivní spolupráci se vyplatí investice do některého z řešení, které dokáže vyřešit nekompatibilitu různých platforem, například pořízením chytrých bezdrátových systémů wePresent nebo Modena Hubs, pomocí nichž se snadno připojíte z jakéhokoli zařízení k libovolnému prezentačnímu systému a prezentujete přes jakoukoli síť, projektor nebo displej,“ dodává Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.

Samostatnou otázkou je zabezpečení jednotlivých zařízení, a tudíž i celého systému. Rozmanitost používané techniky totiž do firem přináší i vyšší bezpečnostní nároky. Vedle pečlivého zabezpečení systémů je vhodné ošetřit i soukromí v jednacích místnostech či kancelářích managementu ve smyslu úniku informací zavřenými dveřmi. To lze jednoduše zajistit pomocí technologie Sound Masking, kdy je do místnosti cíleně generován uniformní „šum“, který překryje probíhající komunikaci. Ta pak zůstane pro okolí nesrozumitelná.  

Zasedací místnosti by v současné době měly být vybaveny moderní prezentační, komunikační a videokonferenční technikou, která přinese zaměstnancům i externím uživatelům jednoduchost, kompatibilitu a praktickou funkčnost, a to včetně kvalitního ozvučení. Celý systém by měl být zabezpečen i z hlediska úniku informací. Vhodný způsob je nechat si zasedací místnost dodat na klíč od odborné firmy, která vše navrhne dle potřeb a velikosti společnosti. Výsledkem je efektivní, uživatelsky vstřícné a technicky odladěné řešení.