Podle nového průzkumu se řada organizací mylně domnívá, že více bezpečnostních produktů znamená větší bezpečnost

Nový průzkum mezi více než 400 IT a bezpečnostními odborníky ukazuje, že nasazení různých bezpečnostních řešení komplikuje ochranu organizací

PRAHA – 19. června 2020 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), přední světový poskytovatel kyberbezpečnostních řešení, zveřejnil výsledky nového průzkumu provedeného společností Dimensional Research, který zkoumal postoj globálních bezpečnostních lídrů ke konsolidaci. Report ukazuje, že použití různých bezpečnostních produktů komplikuje celkovou ochranu organizací. Kyberhrozby se vyvíjí a útoky jsou stále sofistikovanější, ale nasazení většího množství různých produktů vytváří nové problémy. 99 % společností využívajících řešení od více dodavatelů uvedlo, že to jejich organizaci způsobilo komplikace.

Průzkumu se zúčastnilo 411 IT a bezpečnostních odborníků z celého světa. Z reportu například vyplývá:

 

  • Čím více věcí je potřeba zabezpečit, tím více klesá důvěra v zabezpečení – 92 % respondentů uvedlo, že kompletní zabezpečení IT je náročný úkol. Pouze 34 % bezpečnostních lídrů věří, že jejich mobilní zařízení jsou řádně zabezpečena, v případě zařízení internetu věcí je to pak 38 % z nich. To odhaluje značnou mezeru v postoji organizací k zabezpečení.
  • Téměř polovina organizací má nasazeno 6 – 40 bezpečnostních řešení, což komplikuje ochranu – Prakticky každá organizace v průzkumu využívala více dodavatelů zabezpečení. 49 % organizací používá 6 až 40 bezpečnostních produktů a 27 % větších organizací používá 11 až 40 produktů různých dodavatelů.
  • Více konzolí pro správu snižuje přehlednost – 98 % organizací spravuje své bezpečnostní produkty pomocí více konzolí, což komplikuje celkový přehled o stavu zabezpečení. Neschopnost získat ucelený pohled na bezpečnostní stav organizace ztěžuje reakci na incidenty.
  • Práce s více dodavateli zabezpečení způsobuje organizacím problémy – 79 % bezpečnostních odborníků tvrdí, že práce s více dodavateli představuje významnou výzvu. Údržba, aktualizace, obnova smluv a další činnosti související s různými bezpečnostními řešeními vyžadují drahocenný čas a zdroje.

 

„Některé organizace stále ještě žijí v mylné představě, že více různých produktů znamená větší bezpečnost. Měly by ale přijmout fakt, že někdy je méně více,“ říká Miloslav Lujka, Channel Team Leader ve společnosti Check Point. „Používání produktů od různých dodavatelů jednoduše zvyšuje složitost a potenciálně může ohrozit bezpečnost organizací. Organizace potřebují konsolidované kyberbezpečnostní řešení, které posílí obranu a zároveň zlepší reakci na všechny formy útoků.“

Pandemie COVID-19 přinesla dramatické změny života i pracovní kultury. Ale zároveň je to příležitost, jak vyhodnotit a posoudit investice do zabezpečení. V průzkumu 69 % respondentů souhlasí, že konsolidace bezpečnostních řešení by zlepšila ochranu organizace.

Snížení počtu dodavatelů zvyšuje ochranu díky lepší spolupráci a menším mezerám ve funkčnosti produktů. Výrazně se také snižuje čas, náklady a zdroje potřebné na nápravu škod způsobených případnými incidenty. Check Point Infinity je první konsolidovaná bezpečnostní architektura pro ochranu napříč sítěmi, cloudem, mobilními zařízeními a IoT. Poskytuje nejvyšší úroveň prevence a ochrany proti známým i neznámým kyberhrozbám a sofistikovaným kyberútokům.

Nenechte si ujít webinář „Strategie pro zabezpečení všeho“. Dozvíte se více o Check Point Infinity a výhodách konsolidované bezpečnostní architektury. Registrujte se zde.

Průzkum provedla společnost Dimensional Research a zúčastnilo se ho 411 respondentů z organizací s 500 a více zaměstnanci.

Sledujte novinky o společnosti Check Point:
Twitter: http://www.twitter.com/checkpointsw a www.twitter.com/CheckPointCzech
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware
Blog: http://blog.checkpoint.com 
YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies

O společnosti Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) je přední poskytovatel kyberbezpečnostních řešení pro vlády a organizace po celém světě. Chrání zákazníky před kyberútoky 5. generace prostřednictvím unikátních řešení, která nabízí bezkonkurenční úspěšnost zachycení malwaru, ransomwaru a jiných pokročilých cílených hrozeb. Check Point nabízí víceúrovňovou bezpečnostní architekturu, Infinity Total Protection s pokročilou prevencí hrozeb 5. generace, a tato kombinovaná produktová architektura chrání podnikové sítě, cloudová prostředí a mobilní zařízení. Check Point navíc poskytuje nejkomplexnější a nejintuitivnější nástroje pro správu zabezpečení. Check Point chrání více než 100 000 organizací všech velikostí.