Piráti navrhnou nižší schodek, prostředky na zastavení protiprávních exekucí a podpoří posílení zázemí škol pro online výuku

Praha, 30. července 2020 – Návrhy na snížení schodku státního rozpočtu, řešení protiprávních exekucí, podpora škol technikou pro online výuku a jednání o dostavbě bloků elektrárny Dukovany byly tématy pirátských poslanců před mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny k projednání novely státního rozpočtu.

„Nesouhlasíme, aby stát v situaci hospodářské krize a hrozbě nezaměstnanosti a krachů firem řekl, že není potřeba kdekoliv šetřit. Navrhneme proto tři varianty snížení schodku, a to o 11, 16 a 25 miliard. Prostor pro snižování vidíme například v oblasti PR – není jasné, proč si některé státní instituce platí billboardové kampaně nebo reklamy v televizi. Nechceme snižování platů státních zaměstnanců, ale provozní úspory. Dále navrhujeme vyhrazení prostředků pro rozsáhlejší testování po vzoru Jižní Korey. Navrhujeme také urychlení práce na sjednocení výběru daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění, což může přinést několik miliard korun ročně, pokud dojde k odstranění duplicitních činností v administrativě. Kromě rozpočtu budeme řešit i zavedení kompenzačního bonusu pro dohodáře. O něm jsme jednali několik týdnů, na náš podnět ho schválila vláda a chceme stihnout jeho přijetí ještě před parlamentními prázdninami.“

Poslanec František Navrkal představil pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, který zvyšuje prostředky soudům na zajištění personálních kapacit pro zastavování protiprávních exekucí: „Exekuce, které Nejvyšší soud označil za protiprávní již v roce 2013, nadále ničí životy desítkám tisíc občanů a jejich rodinám, podle Ministerstva spravedlnosti je jich až 130 tisíc. Této neutěšené situace si je vláda vědoma a samotný premiér Babiš už minulý rok hovořil o potřebě pomoci obětem úvěrových podvodů. Dosavadní opatření jsou přesto nadále bezzubá a naráží na nedostatečné počty soudních úředníků, kteří se této agendě věnují. Proto jsem navrhl poskytnout soudům prostředky, které jim umožní tuto situaci napravit a celý proces urychlit. Každý občan, který se protiprávně ocitl v dluhové pasti, zatěžuje sociální systém a je silně motivován pracovat v rámci šedé ekonomiky. Mnou navrhovaný přesun 100 milionů z vládní rozpočtové rezervy je tedy dobrou investicí, která se do státního rozpočtu vrátí v podobě nižších výdajů na sociální dávky a vyšších příjmů na daních. Principy právního státu nesmí ztroskotat na nedostatku personálu soudů. Lidem, kteří uvízli v pasti nekalých praktik úvěrových společností, je s ohledem na nastupující ekonomickou krizi potřeba pomoci co nejrychleji. Na spravedlnost čekali už příliš dlouho.“

Poslanec Lukáš Bartoň poté informoval o nutnosti dovybavení škol technikou nezbytnou pro vzdálenou formu výuky: „V březnu z důvodu omezení přítomnosti dětí a žáků ve školách musely školy přejít prakticky ze dne na den na online výuku. Ukázalo se, že školám i žákům mnohdy chybí technika potřebná pro její realizaci. Pokud by mělo opět dojít k omezení provozu škol, je nutné v průběhu prázdnin školy chybějící technikou dovybavit. Piráti proto podporují mimořádné opatření formou vyhlášení dotačního titulu, který by zřizovatelům a školám finančně pomohl potřebné vybavení zajistit. Z průzkumu mezi zřizovateli a školami víme, že je nutné pořídit cca 40 tisíc zařízení pro učitele v celkové hodnotě 800 milionů korun a přibližně dalších 150 tisíc zařízení v hodnotě 1,5 miliardy korun. Tato zařízení by školy mohly poskytovat žákům, kteří doma nemají potřebné vybavení pro zapojení do online výuky, formou výpůjčky. Piráti podporují doprovodné usnesení, které žádá vládu o zajištění prostředků pro nákup technického vybavení pro učitele a žáky, aby v případě potřeby byla možná online výuka již od začátku školního roku.“

Poslanec Petr Třešňák v závěru informoval o postoji Pirátů k dostavbě bloků elektrárny Dukovany: „Dnes ve 13 hodin proběhne schůzka předsedů sněmovních politických stran s premiérem Andrejem Babišem ke stavbě pátého bloku elektrárny Dukovany. Piráti považují jaderné elektrárny za součást energetického mixu České republiky a také za jeden z příspěvků ke snižování emisí CO2 spolu s obnovitelnými zdroji. S přihlédnutím k vysoké ekonomické zátěži státního rozpočtu navrhujeme šest bodů, které představí předseda Ivan Bartoš premiérovi: Zpracování aktualizace státní energetické koncepce; investorem má být firma 100% vlastněná státem; případná provozní podpora projektu bude kompenzována ze státního rozpočtu, ne peněženek koncových odběratelů; maximálně transparentní poptávka, technologicky neutrální a otevřena maximálnímu počtu možných dodavatelů s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR; představení schématu podpory s časovým výhledem 10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných technologií; zpracování komplexní LCA/CBA analýzy projektu a ohodnocení a nacenění závazku státu vůči investorovi.