Spotřebitelské financování loni v Evropě rostlo, pandemie ale výrazně změnila další vyhlídky

Praha 30. června 2020. Celkový objem nových úvěrů, které v roce 2019 uzavřely nebankovní společnosti zastřešené evropskou federací Eurofinas, se meziročně zvýšil o 3,4 % na 462,7 miliardy eur. Vyplývá to z právě zveřejněného výročního průzkumu federace, do kterého prostřednictvím národních asociací přispělo čtrnáct zemí Evropy včetně České republiky. Eurofinas, jehož členem je i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), do svých dat započítává osobní půjčky, financování aut a částečně také financování podnikatelů. 

Objem spotřebitelského financování zahrnujícího osobní půjčky a úvěry na privátní automobily meziročně vzrostl o 2,7 %. V oblasti financování automobilů určených domácnostem byl přitom odlišný vývoj ve skupině nových a ojetých vozidel. Zatímco v kategorii financování ojetých privátních automobilů Eurofinas zaznamenal meziroční růst o 4,9 %, ve financování nových vozidel došlo naopak k poklesu o 2,7 %. U vozidel určených pro podnikání eviduje Eurofinas meziroční nárůst o 8,6 %, a to v součtu za nová i ojetá auta.

Téměř polovina sledovaných zemí loni vykázala růst souhrnných obchodů v rozmezí 2 až 6 %, a to včetně největších trhů, jakými jsou Německo nebo Itálie. Více než 10% nárůst nahlásilo Nizozemsko. Naopak Belgie, Norsko a Turecko vykázaly meziroční pokles.

V České republice došlo v roce 2019 k mírnému nárůstu objemu obchodů realizovaných členy ČLFA v oblasti spotřebitelského financování o 0,4 % na 27,95 miliardy korun. Rostl objem poskytnutých osobních půjček, oproti tomu poklesl objem financování hmotného majetku v místě prodeje. Na osobní automobily si loni domácnosti půjčily 9,18 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 13,7 %. Větší zájem přitom měly o financování ojetin než o financování nových vozidel.

Letošní vývoj bude podle Eurofinas v celé Evropě poznamenán koronavirovou pandemií. „Nemoc covid-19 výrazně změnila ekonomické vyhlídky. Tento rok bude výjimečný a vytvoří úvěrovým institucím náročné podnikatelské prostředí charakteristické vysokou nejistotou spotřebitelů a nejasnou cestou k oživení ekonomiky. Evropští poskytovatelé spotřebitelského financování budou muset využít svých silných stránek k podpoře zákazníků v době, kdy je přístup k financím zásadní pro hospodářské oživení,“ říká hlavní poradce Eurofinas Hayley McEwen.

Eurofinas

neboli Evropská federace asociací finančních domů (European Federation of Finance House Associations) zastřešuje prostřednictvím příslušných národních asociací finanční instituce z Evropské unie poskytující zejména spotřebitelské úvěry.  Více na: www.eurofinas.org.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.