Za jídlo v „závodce“ zaplatí třetina lidí do 30 Kč

70 procent lidí je navíc spokojeno s kvalitou obědů v kantýnách 

PRAHA (30. června 2020) – Jíst v závodní jídelně či kantýně se opravdu vyplatí. Více než třetina strávníků zde totiž za oběd zaplatí pod 30 korun. Do padesátikoruny potom celé obědové menu vyjde plných osmaamapadesát procent tuzemských zaměstnanců. Útraty v závodních jídelnách jsou tak podstatně nižší, než kolik platí lidé v běžných restauracích, kde se pohybují kolem 130 korun. Vyplynulo to z průzkumu, který je součástí interaktivního projektu na mapování firemního stravování s názvem „Moje závodka“. Jeho organizátorem je Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS).  

Průzkum navíc prokázal, že lidé jsou s jídlem v závodních jídelnách spokojení. Tvrdí to sedm z deseti lidí, kteří v dotazu na spokojenost s kvalitou obědů odpověděli „spíše ano,“ (25,8 %), „ano“ (37,5 %), nebo „vynikající“ (7,5 %). „Oběd by měl pokrývat cca 35% celkové denní dávky energie a živin. Kvalitní, čerstvě připravený oběd by lidé měli jíst v klidu a mimo své pracovní místo,“ říká odborný garant projektu MUDr. Kateřina Cajthamlová.

Ze zaslaných jídelních lístků organizátoři hodnotili i kvalitu nabídky z hlediska zdravého stravování. Potěšitelné podle nich je, že velká část jídelen nabízí vedle klasického menu již i lehké pokrmy, byť ne vždy je to pravidlem. Důležité pak je, že kantýny nabízejí vícechodová menu. Ve větších firmách jsou pak obvyklé denní nabídky salátů nebo salátových barů, které si postupně nacházejí místo v menu i u menších firem. „Závodní jídelny a kantýny umožňují si každý den dát si k obědu polévku, hlavní jídlo a salát a doplnit tak energii na odpolední práci. Tříchodový oběd patří ke zdravému životnímu stylu,“ říká MUDr. Kateřina Cajthamlová.

Projekt probíhal 14 červnových dní na webových stránkách www.prozams.cz. Organizátoři od lidí získali postupně 120 jídelních lístků ze závodních jídelen a kantýn. Zaměstnanci, kteří je nahrávali na web, zároveň odpovídali na otázky směřující k cenám, spokojenosti apod. „V kantýnách a závodních jídelnách se stravuje zhruba 1,8 milionu lidí. Zatímco o kvalitě jídla a cenách v restauracích se píše neustále, o tomto segmentu se mluví jen málo. Chtěli jsme situaci zmapovat. Je zajímavé vidět rozptyl v kvalitě mezi dotovanými jídly,“ upřesňuje předsedkyně správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování – ProZAMS Linda Nejezchlebová.

Cajthamlová: Stravovací paušál
může zhoršit zdraví populace

Je otázkou, jak bude celý sektor fungovat nadále. Vláda schválila zavedení tzv. stravovacího paušálu, který má zaměstnavatelům umožnit namísto dotací jídla, vydávání stravenek apod. dávat lidem daňově osvobozený peněžní příspěvek.

„Různé průzkumy mezi zaměstnanci zjistily, že by při zdražení jídel či likvidaci stravenek významná část z nich přestala obědvat. To by nesporně vedlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu i ztrátě pracovních míst ve stravovacích provozech,“ zdůrazňuje Kateřina Cajthamlová.

Její slova potvrzují i odpovědi lidí z projektu „Moje závodka“: pouhá 4 % zaměstnanců by v případě změny v podpoře závodního stravování chodila do jídelny či kantýny stejně jako doposud. Naopak třetina lidí (33,3 procenta) by do ní přestala chodit úplně.

 

Kolik stojí jídlo v závodní jídelně
    Do 30 Kč 34,2 %
    31-50 Kč 23,3 %
    51-70 Kč 9,2 %
  71-90 Kč 12,5 %
91-110 Kč 13,3 %
110-130 Kč 5,8 %
Více než 131 Kč 1,7 %
Spokojenost s cenou
Jsem docela spokojen, cena je rozumná/přijatelná 40,0 %
Cena odpovídá nabídce 18,3 %
Jsem spokojen, protože utratím méně než
v restauraci.

30,8 %

Cena
by se mohla snížit
6,7 %
Cena je příliš vysoká, měla
by být nižší.
4,2 %

 

Spokojenost s kvalitou
Ano, je vynikající 7,5 %
Ano 37,5 %
Spíše ano 25,8 %
Spíše ne 20,8 %
Ne 8,3 %

 

Jak je pro vás jídelna důležitá
Důležitá 63,3 %
Jsem za to rád, ale obešel bych se i bez ní 31,7 %
Je mi to jedno 5,0 %

 

Změna v závodním stravování
Přestal bych v práci obědvat 10,8 %
Přestal bych
do jídelny chodit úplně
22,5 %
Do jídelny bych chodil jen výjimečně a zajišťoval si jídlo odjinud 

28,3 %

Kombinoval bych jídlo z kantýny
s jídlem odjinud
23,3 %
Do kantýny bych chodil méně často 10,8 %
Nic by se nezměnilo 4,2 %