Děti převezmou Earth Speakr, interaktivní umělecké dílo zahájené Olafurem Eliassonem

Earth Speakr je nové interaktivní umělecké dílo umělce Olafura Eliassona, které umocňuje představy dětí o budoucím blahu naší planety. Umělecké dílo vyzývá dospělé i tvůrce dnešních rozhodnutí, tvůrce změn a světové vůdce, aby poslouchali, co nám děti chtějí sdělit. Aplikace Earth Speakr využívá rozšířenou realitu a zahrnuje bezplatnou aplikaci i interaktivní webovou stránku (www.earthspeakr.art),která je k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie. Eliasson vytvořil umělecké dílo u příležitosti německého předsednictví Rady EU 2020.


Praha, 1. červenec 2020 – Program Earth Speakr byl právě zahájen. Umělecké dílo vyzývá děti na celém kontinentu, aby společně vytvořily unikátní dílo a skrze něj promlouvaly o budoucnosti naší planety.

Iniciativa islandsko-dánského umělce Olafura Eliassona, Earth Speakr – zahrnující aplikaci, webovou stránku, fyzické prezentace a další – tvoří hlavní součást kulturního programu u příležitosti německého předsednictví Rady EU 2020. Umělecké dílo je financováno Federálním úřadem pro zahraniční věci a realizováno ve spolupráci s Goethe-Institutem. Program Earth Speakr je bezplatný, podporuje spolupráci a reflexi mezi lidmi všech věkových skupin po celé Evropě o změnách klimatu a budoucnosti planety.

Děti mluví za planetu 

Během následujících šesti měsíců si každý může stáhnout aplikaci Earth Speakr a oživit tak své prostředí pomocí hravé interaktivní technologie. Děti a mladí lidé do 17 let se mohou rozhodnout, zda se stanou součástí díla skrze svůj hlas, který věnují čemukoliv v jejich blízkosti – stromu, slupce od banánu, obloze či ulici – čímž získají možnost promlouvat ke svému okolí a planetě. Jejich kreativní poselství budou sdílena na stránce www.earthspeakr.art a plně prožita prostřednictvím rozšířené reality (angl. AR) přímo v aplikaci. 

„Earth Speakr je kolektivní umělecké dílo, které vyzývá děti, aby se staly umělci. Výsledek, který z Earth Speakru vznikne, závisí na samotných Earth Speakrech a jejich kreativitě či fantazii. Umělecké dílo se bude skládat z jejich myšlenek a vizí, obav i nadějí. To, co vytvoří, může být hravé či rozmarné, vážné nebo poetické. Neexistuje správné ani špatné řešení, důležité je, že se každý může jednodušše zapojit. Earth Speakr dává dětem prostor, aby skrze svá srdce i mysl promluvily a podílely se tak na formování našeho světa i celé planety, a to nejen dnes ale i v budoucnu,“ sdělil umělec Olafur Eliasson.

„Často se u dětí očekává, že budou ve škole pozorné a budou dodržovat pravidla. Nyní je však řada na nás dospělích, abychom poslouchali, co nám děti a mladí lidé chtějí sdělit. V programu Earth Speakr dává Olafur Eliasson dětem jedinečnou příležitost kreativně a promyšleně přicházet s nápady, které mají potenciál prospět budoucnosti všech lidí žijících v Evropě. Díky hlasovým nahrávkám, které budou přenášeny přímo do středu utváření evropské politiky, dává Earth Speakr mladým lidem prostor vyjádřit se. V zájmu naší společné budoucnosti bychom měli pozorně naslouchat,“ řekl Heiko Maas, ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Aby mohl Eliasson společně s jeho studiem zahrnout co nejvíce lidí, vyvinuli převážně digitální umělecké dílo s podporou rozsáhlého týmu, včetně dětí, vědců a dalších odborníků. Aplikace Earth Speakr je k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie a je dostupná po celém světě. Projekt navíc navazuje partnerství s rozrůstajícími sítěmi muzeí, knihoven a vzdělávacích institucí, jako je např. Goethe-Institut, které pomáhají se sdílením uměleckých děl online či napřímo, kdykoliv a odkudkoliv je to možné i v době sociálního distancování.

Dospělí naslouchají budoucnosti 

Earth Speakr umocňuje dětská poselství a vyzývá dospělé i tvůrce dnešních rozhodnutí, tvůrce změn a světové vůdce, aby jim naslouchali. Na stránce www.earthspeakr.art mohou tito jedinci prokázat, že sdělení vyslyšeli a to vytvořením takzvaných „Hlasitých Speakrů“ (angl. Loud Speakrs), alias AR sbírek zpráv. Hlasité Speakry mohou být umístěny kdekoli na virtuální mapě – na veřejných náměstích, parcích, nad politickými budovami – aby vyzvaly ostatní k poslechu. Sdělení Earth Speakru jsou vysílána i v Bruselu a to přímo v budově Justus Lipsius, v budově Europa, u „Lichthof“ Federálního úřadu pro zahraniční věci, a také v Evropském parlamentu sídlícím v Bruselu i ve Štrasburku. 

„Život na Zemi je soužití lidí, zvířat, rostlin a ekosystémů. Musíme si takové soužití připustit a poté podniknout správná opatření k jeho udržení. V dnešních debatách o politice v oblasti klimatu je zásadní, aby hlasy příští generace byly slyšet jasně a hlasitě, protože právě tato generace bude žít v budoucnosti, kterou v současné době formujeme. Mé dílo Earth Speakr vyzývá děti, aby promluvily o klimatu, ať už se zájmem či nadějí. S aplikací Earth Speakr se mohou v místním prostředí vyjadřovat prostřednictvím vlastního výběru. Umělecké dílo spojuje jejich hlasy a zesiluje vše, co chtějí říci. My – dospělí, tvůrci rozhodnutí a politici – musíme kreativní zprávy dětí vyslyšet a nebrat je na lehkou váhu,“ vysvětlil Olafur Eliasson.

Od 1. července 2020 se na virtuální mapě Earth Speakru začnou objevovat dětská sdělení. Hlasité Speakry si můžete prohlédnout skrze rozšířenou realitu (AR) na významných místech v celé EU. Chcete-li se dozvědět více a podílet se na tvorbě uměleckých děl, stáhněte si aplikaci Earth Speakr z Google Play nebo App Store. Popřípadě navštivte web na adrese www.earthspeakr.art a připojte se k diskusi @earthspeakr na sociálních sítích. 

Jste připraveni naslouchat budoucnosti?

Podívejte se, jak Olafur Eliasson prochází uměleckým dílem Earth Speakr na: https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be 

Obrázky a videa

Další informace včetně obrázků v tiskové kvalitě či videa ke stažení naleznete na webové adrese:   https://earthspeakr.art/cs/informace-pro-media

Zapojte se

Děti mohou vytvářet sdělení na Earth Speakru a také zvát své kamarády, aby se také zapojili.

Dospělí i tvůrci dnešních rozhodnutí, tvůrci změn a globální vůdci mohou prozkoumávat sdělení na Earth Speakru, a také vytvářet skupiny zpráv, tzv. Hlasité Speakry, které mohou sdílet s ostatními, aby rozšířili okruhy témat, jež považují za nejdůležitější. Eliasson doufá, že lidé v politice budou dostatečně inspirováni sděleními Earth Speakru, které si poslechnout a budou je společně konzultovat, aby měly děti pocit, že jsou vyslyšené.

Instituce mohou pořádat akce a povzbuzovat děti k jejich účasti. Sada nástrojů, která je k dispozici na webových stránkách, vás provede společným vytvářením poutavých aktivit pro děti, díky kterým budou moci prozkoumat umělecké dílo. Dále vám pomohou zařadit Earth Speakr do vašeho stávajícího programu. 

Další informace naleznete na adrese https://earthspeakr.art/cs/zapoj-se

O Olafurovi Eliassonovi

Dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson (narozen 1967) používá k vytvoření svých děl sochy, malby, fotografie, filmy, instalace a digitální média. Do Eliassonova umění jsou zakomponovány jeho vlastní zájmy spojené s vnímavostí, pohybem, ztělesněnou zkušeností, pocity sebe samého i celého společenství. Jeho tvorba se neomezuje pouze na muzea a galerie, ale zapojuje širokou veřejnost prostřednictvím architektonických projektů, zásahů do městského prostoru, uměleckého vzdělávání, utváření politiky a opatření v oblasti klimatu. Eliasson je mezinárodně známý pro své veřejné instalace, které zpochybňují způsob, jakým vnímáme a spoluvytváříme naše prostředí. V roce 2003 vytvořil pojekt The Weather, zářící vnitřní slunce zahalené mlhou v Turate Hall v Tate Modern v Londýně. V roce 2008 Eliasson postavil čtyři rozsáhlé umělé vodopády podél břehů Manhattanu a Brooklynu určené pro vodopády v New Yorku. Zkoumal také potenciál umění řešit změnu klimatu: pro společnost Ice Watch vytvořil velké bloky volně plovoucího ledovcového ledu vystavené v Kodani v roce 2014, v Paříži v roce 2015 a Londýně v roce 2018. Kolemjdoucí se mohli dotknout fragmentů grónského ledovce a byli svědky jeho křehkosti, protože před nimi zmizel. V roce 2019 byl Eliasson jmenován velvyslancem dobré vůle UNDP pro opatření v oblasti klimatu a cíle udržitelného rozvoje.

Studio Olafur Eliasson se nachází v Berlíně. Zahrnuje rozsáhlý tým složený z řemeslníků, architektů, archivářů, vědců, výzkumníků, administrativních pracovníků, uměleckých historiků, specializovaných techniků i kuchařů. 

www.olafureliasson.net 

O německém předsednictví Rady EU 2020

Informace o německém předsednictví Rady Evropské unie 2020 a kulturním programu naleznete na adrese www.eu2020.de.  

O Goethe-Institutu

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo, působící po celém světě. Se 157 ústavy v 98 zemích propaguje studium němčiny v zahraničí, povzbuzuje mezinárodní kulturní výměnu a zprostředkovává současný obraz Německa. Prostřednictvím partnerství s institucemi na mnoha dalších místech má Goethe-Institut okolo 1,000 kontaktních míst po celém světě. Více informací naleznete na www.goethe.de/EU2020.