Spojené státy zvažují zákaz TikToku a dalších čínských sociálních médií.

  • Globální pokrytí technologií 4G dosáhlo na konci roku 2019 přibližně 80 % a předpokládá se, že v roce 2025 dosáhne více než 90 %
  • Přestože se očekává, že 5G bude nejrychleji nasazenou mobilní komunikační technologií v historii, v některých zemích může růst krátkodobě zpomalit kvůli COVID-19
  • Ericsson Spectrum Sharing (ESS) umožňuje poskytovatelům telekomunikačních služeb efektivně přejít ze 4G na 5G

Ačkoli je zavádění 5G sítí horkou aktualitou i v České republice, operátoři pokračují ve výstavbě 4G (LTE) sítí. Globální pokrytí 4G sítí dosáhlo na konci roku 2019 přibližně 80 % populace. Předpokládá se, že v roce 2025 dosáhne více než 90 %. Také 4G sítě se vyvíjejí, aby poskytovaly zvýšenou kapacitu a vyšší přenosovou rychlost dat. V současné době je v provozu 797 komerčních 4G sítí. Z toho 315 bylo upgradováno na LTE-Advanced a komerčně bylo spuštěno 37 gigabitových LTE sítí.

Dnes funguje po celém světě více než 75 komerčních 5G sítí. První implementace 5G probíhaly zejména ve větších městech. Na konci roku 2019 dosáhlo na 5G technologii zhruba 5 % světové populace, přičemž nejrozsáhlejší nárůst pokrytí zaznamenaly Spojené státy, Čína, Jižní Korea a Švýcarsko. V Jižní Koreji poskytovatelé služeb rychle vybudovali 5G sítě, které pokryly velkou část země. Koncem roku 2019 dosáhlo pokrytí populace 5G ve Švýcarsku více než 90 % a očekává se, že během roku 2020 bude dále růst.

Budování pokrytí 5G sítěmi lze rozdělit do tří kategorií:

  1. Rádiové rozmístění v nových pásmech v rozsahu sub-6GHz
  2. Nasazení v milimetrových vlnových pásmech
  3. Nasazení ve stávajících LTE pásmech pomocí technologie dynamického sdílení spektra

Díky prvním dvěma způsobům šíření 5G sítí by mohlo celosvětové pokrytí dosahovat v roce 2025 až 55 % světové populace. Dalších 10 % pokrytí pak může přinést využití technologie dynamického sdílení spektra. Řešení Ericsson Spectrum Sharing umožňuje rychlé nasazení sítí páté generace na stávající pásma pro všechna zařízení, která 5G podporují a využívají 4G spektrum. Operátoři tak nemusí před nasazením nového „5G“ spektra znovu budovat infrastrukturu, ale mohou rychle využívat 5G na stejných frekvencích jako dnes 4G.

„Dynamické přidělování spektra mezi 4G a 5G, díky technologii Ericsson Spectrum Sharing, je nejefektivnějším způsobem, jak zahájit nasazení 5G. Využití této technologie v České republice by výrazně přispělo ke zvýšení efektivity nasazení 5G sítí,“ říká Jiří Rynt Key Account Manager ve společnosti Ericsson.

V roce 2025 dosáhne na 5G až 65 % populace. (zdroj: Ericsson)

SLEDUJTE NÁS:

https://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription 

https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.html 

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson 

www.youtube.com/user/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson
O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com