Výroční zpráva Huawei o udržitelném podnikání demonstruje maximální nasazení pro zajištění stability sítí i pokrok v oblasti ekologických řešení

Praha, 9. července – Udržitelnost podnikání je jeden z hlavních cílů, který si pro rok 2019 stanovila společnost Huawei. Výsledky svého udržitelného rozvoje nyní zveřejnila v nové zprávě, která detailně mapuje pokrok v rámci snižování emisí, vylepšení stability a bezpečnosti sítí, digitálního začleňování v souvislosti s iniciativou TECH4ALL, ale i reakci na změnu klimatu nebo podporu programu Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) zavedeného OSN.

Podpora stability sítě v období celosvětové pandemie koronaviru Covid-19 zůstává hlavní součástí sociální odpovědnosti a poslání společnosti Huawei. Během mimořádných událostí, jakými jsou například zemětřesení, tajfuny, tsunami nebo ozbrojené konflikty, zůstávali zaměstnanci Huawei vždy v centru krize, aby mohli zajistit zachování provozu sítě či jeho rychlou obnovu. V uplynulém roce společnost Huawei udržela hladký chod sítě během více než 200 významných události nebo přírodních katastrof.

„V posledním roce jsme čelili výzvám, jako nikdy předtím. A všechny jsme je dokázali ustát. Ve více než 170 zemích světa jsme pomáhali rozšířit sítě v hodnotě stovek miliard dolarů. Zajištění stabilního provozu sítí a poskytování nejlepších dostupných řešení a technologí není jen naším cílem, jde především o jeden z hlavních principů sociální odpovědnosti naší společnosti,“  říká Liang Chua, předseda společnosti Huawei. 

Huawei ve zprávě zveřejnila své střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti snižování emisí uhlíku, oběhového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. V rámci snížení emisí se energetická účinnost vlajkových produktů Huawei zvýšila až o 22 %. Společnost spotřebovala 1,25 miliard kWh energie z obnovitelných zdrojů, což odpovídá snížení emisí o 570 tisíc tun CO2

Mezi obnovitelné zdroje energie se řadí i fotovoltaika. Fotovoltaické elektrárny v kampusech Huawei poskytují kombinovanou kapacitu 19,35 MW a v loňském roce vyrobily 13,57 milionů kWh elektřiny. Inteligentní řešení pro výstavbu fotovoltaických elektráren implementovala Huawei i v argentinské provincii Jujuy, kde se nyní ročně vyrobí 660 milionů kWh. Tato energie stačí pro uspokojení potřeb 160 tisíc domácností. 

„Huawei zodpovědně usiluje o zmírnění dopadů lidských činností na naši planetu, a proto jde cestou nejen obnovitelných energií, ale i recyklace produktů, které již prošly svým životním cyklem. Z veškerého množství produktů, které se společnosti vrátily, bylo 86 procent materiálu či komponentů znovu použito a pouze 1,24 procent bylo vyřazeno jako elektronický odpad,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei. 

Společnost Huawei se též zavázala podporovat digitální začleňování jedinců a zpřístupnění digitálních technologií napříč světem. V loňském roce představila Huawei řešení s názvem RuralStar Lite, které výrazně snižuje náklady na výstavbu a propojuje více než 40 milionů lidí v odlehlých rurálních oblastech. Součástí strategie začleňování je i nově spuštěná mobilní digitální učebna DigiTruck, díky níž se mohlo na 800 obyvatel odlehlých oblastí Keni naučit základním digitálním dovednostem. Na základě smlouvy podepsané v září 2019 mezi Huawei a UNESCO budou obě strany společně usilovat o představení platformy DigiTruck většímu množství zemí, a umožnit tak získání digitálních dovedností širšímu počtu obyvatel v Africe. 

Huawei ve zprávě o udržitelném podnikání zároveň zdůrazňuje důležitost role ICT pro úspěšné dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a vyzývá celé odvětví ICT ke vzájemné spolupráci na podpoře socioekonomického rozvoje, ochrany životního prostředí a blahobytu lidstva. „Huawei věří, že otevřenost a spolupráce přináší všem sdílený úspěch. Společně s našimi průmyslovými partnery, jako jsou například dodavatelé, pracujeme na vybudování prosperujícího průmyslového ekosystému. Jsme si naprosto jisti, že tyto výzvy dokážeme překonat. Proto vytrváme a budeme i nadále pokračovat ve vytváření hodnoty pro naše zákazníky a širší globální komunitu,“ uvedl Dao Ťing-wen, člen představenstva společnosti Huawei.

Huawei Sustainability Report 2019 si můžete stáhnout zde.  

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

V Evropě Huawei v současné době zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/
a sledujte nás na:

https://twitter.com/Huawei_Cesko

https://www.facebook.com/HuaweiCesko