D3Soft ve spolupráci s E.ON Energie implementoval CRM Leonardo pro správu a evidenci kogeneračních jednotek

Hlavním cílem zavedení CRM Leonardo bylo vytvoření jednotného systému pro jednodušší evidenci a správu různých typů revizí a kontrol většího množství kogeneračních jednotek. CRM Leonardo zapisuje data v aktuálním čase a je přístupný ze všech typů SMART zařízení. Systém také automaticky upozorňuje na blížící se události, jako jsou potřeby obnovení školení zaměstnanců, nutné revize zařízení a další požadavky spojené s jejich provozem.