Nový český vlastník slovinských papíren Vipap vsadil na flexibilitu a pestřejší portfolio. Do rozšíření výroby potravinových obalů investuje více než čtvrt miliardy

  • Restrukturalizace slovinských papíren Vipap Videm Krško pod vedením nového českého vlastníka RIDG Holding pokračuje, koronavirovým okolnostem navzdory.  
  • K lepší konkurenceschopnosti podniku má pomoci větší flexibilita výroby a širší paleta produktů. Té papírny dosáhnou i díky čtvrtmiliardové investici do moderních technologií na výrobu potravinových obalů. Podíl novinového papíru má naopak klesat.
  • Zlepšující se vyhlídky firmy podporuje i očekávaný konec prudkých výkyvů na trhu s recyklovaným papírem, který je pro Vipap Videm Krško hlavní vstupní surovinou.

 /Praha, Krško 17. července 2020/ Zatímco dosud tvořil novinový a magazínový papír 90 % produkce slovinských papíren Vipap Videm Krško, do tří let jeho podíl klesne na polovinu. Nový český vlastník RIDG Holding chce firmu v rámci již zahájené restrukturalizace přeorientovat více na výrobu papíru pro balení potravin. Do moderních technologií, které takový posun umožní, investuje více než čtvrt miliardy korun. 

Vipap jde rovněž cestou větší specializace a flexibility tak, aby na rozdíl od konkurence uměl lépe vyjít vstříc i klientům se specifickou poptávkou. „Správnost nové strategie s větším důrazem na obalový papír pro potraviny se potvrdila během koronavirové krize, kdy si tento segment držel stabilní poptávku trhu,” popisuje generální ředitel a předseda představenstva Vipap Videm Krško Petr Domin.

RIDG Holding převzal slovinské papírny loni a firma pod jeho vedením zakončila kalendářní rok s výrazně kladným provozním ziskem EBITDA ve výši 7 milionů eur a pozitivním cash flow. Nový vlastník kromě přenastavení procesů ve firmě obratem zahájil také investice do modernizace technologií a rozvoje zaměstnanců tak, aby byl podnik flexibilnější. „Akvizici papíren Vipap Videm Krško vnímáme jako strategickou a dlouhodobou záležitost. Proto jsme se rozhodli provést strukturální změny a investovat do moderních technologií, které podniku pomohou lépe reagovat na vývoj trhu a zajistí mu dostatek příležitostí k udržitelnému růstu,” říká Pavel Svoreň, výkonný ředitel investiční skupiny Portiva, která spolu se skupinou IPIDC, Investičním klubem a skupinou KRPA Holding tvoří konsorcium RIDG Holding.

Jednou z klíčových novinek v papírnách Vipap je rozšiřování palety výrobků. K novinovému papíru, magazínům a reklamním letákům tak postupně přibývají papírové tašky, odnosné sáčky či laminovaný papír. Právě tento segment výroby je na vzestupu díky tomu, že se řada evropských států rozhodla nahradit papírem původní plastové obaly. Nové technologie navíc umožní dodávat na trh i potravinové obaly, jež budou odolné, ale zároveň plně recyklovatelné.

Kromě rozšiřujícího se produktového portfolia pomohly Vipap Videm Krško k udržení zaměstnanosti v období koronavirové krize také podpůrné programy slovinské vlády. Ta podobně jako řada jiných zemí včetně Česka zavedla takzvaný kurzarbeit. Důležitou roli sehrálo také mimořádné nasazení zaměstnanců. “Asi jako jediná papírna s výrobou novinového papíru v Evropě jsme tak udrželi výrobu bez přerušení a pomohli jsme našim zákazníkům v těžkých časech zachovat provoz,” popisuje Domin.

Firma podle něj situaci navíc využila jako příležitost urychlit strukturální změny, uspíšit nastavení nových procesů a ještě intenzivněji se soustředit na budování týmu a rozvoj klíčových pracovníků. To vše navzdory faktu, že se v Evropě začal postupně projevovat nedostatek recyklovaného papíru, jenž je jednou z hlavních vstupních surovin pro výrobu. „Co není vyrobeno a prodáno, se nemůže ani sebrat a recyklovat. Z jednoho extrému, kdy se v lednu a únoru ani nevyplatilo sběračům papír kvůli jeho nízké ceně do výkupen nosit, se trh kvůli obavám z nákazy koronavirem posunul do opačné situace, kdy cena prudce vzrostla a recyklovaný papír dočasně nebyl vůbec dostupný,“ popisuje Domin. Nyní se už ale podle něj situace na trhu zlepšila a ceny i dostupnost recyklovaného papíru se postupně stabilizují. Ředitel papíren tak vyjadřuje ohledně budoucího vývoje mírný optimismus s tím, že v příštích zhruba čtyřech týdnech by se mělo ukázat, jak na tom trh skutečně je.  

Management Vipap Videm Krško nyní odhaduje, že by se firma v případě příznivého vývoje mohla už na konci letošního roku vrátit na předkrizové úrovně. Dokončení restrukturalizace, jež má papírny nasměrovat k dlouhodobé konkurenceschopnosti a růstu je naplánováno na přelom let 2021 a 2022. 

O společnosti Vipap Videm Krško

Základy společnosti položil už v roce 1939 Franc Bonač, který vybudoval celulózku v malé vesnici Videm nedaleko slovinského města Krško. Tehdy zaměstnal 180 místních obyvatel. Dnes je společnost Vipap Videm Krško největší papírnou ve Slovinsku a patří k hlavním dodavatelům papíru pro noviny a časopisy v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V letech 1997 až 2005 investovala společnost více než 150 milionů eur do modernizace svých technologií – nejen kvůli zvýšení vyspělosti své produkce, ale také kvůli snížení dopadu na životní prostředí. Dnes přesahuje její roční produkce 200 tisíc tun papíru. V roce 2019 dosáhla společnost EBITDA 7 milionů eur a měla přes 350 zaměstnanců. V listopadu 2019 byl dokončen prodej společnosti, od Ministerstva financí ČR ji převzal český investiční holding RIDG. https://www.vipap.si/

O skupině RIDG Holding

Skupina RIDG Holding je konsorciem společností Portiva, skupiny IPDC, Investiční klub a KRPA Holding. Vlastníci jsou dlouhodobými a zkušenými investory v oblastech papírenství, energetiky, nemovitostí, developmentu, výroby a technologií s podnikatelskou historií od roku 1994. Aktiva společností sdružených pod hlavičkou RIDG Holding dosahují 8 mld. korun. https://ridgh.com/