Průzkum CBRE: Čím si procházejí nájemci kancelářských prostor a kde vidí příležitosti?

 

  • Pouze 18 % společností, které se zúčastnily průzkumu, zmenšily své pronajímané kancelářské prostory a 27 % se vzdalo plánované expanze.
  • Pandemie urychlila nástup nových trendů. Středobodem je flexibilita.
  • 64 % respondentů-firem v Česku a 75 % v regionu CEE plánuje investovat do nových technologií na podporu práce na dálku.
  • Zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu budov očekává 24 % českých a 32 % středoevropských zástupců dotazovaných společností.

 

Praha, 23. července 2020 – CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, v červnu provedl průzkum zaměřený na dopady koronaviru na kancelářský trh v zemích střední a východní Evropy. Výsledky ukázaly, že ČR a obecně státy v regionu CEE si v porovnání s většinou západoevropských zemí stojí velmi dobře: na nástup pandemie Covid-19 totiž zareagovaly poměrně rychle a s využitím řady plošných opatření, která pozitivně ovlivnila její průběh – jak v délce, tak v rozsahu. Vzhledem k těmto okolnostem měla pandemie významně menší dopad na rozhodování firem v regionu CEE než v ostatních zemích.

27 % dotazovaných firem působících v Česku odložilo kvůli pandemii plánovanou expanzi

Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina nájemců v regionu CEE zaujala během karanténních opatření vyčkávací pozici. Téměř 30 % respondentů odložilo během uplynulých měsíců stěhování do nových prostor anebo oddálilo plánované rozšíření stávajících kanceláří. V České republice se vzdalo expanze 27 % respondentů a 39 % snížilo výdaje na nové fit-outy. 18 % firem zároveň připustilo, že je situace vedla ke zmenšení velikosti pronajímaných prostor.

Každá čtvrtá firma, která se v tuzemsku zúčastnila průzkumu, požádala vlastníka nemovitosti o úlevu z nájmu

Až 51 % dotazovaných středoevropských nájemců uvedlo, že oslovili majitele kanceláří, které si pronajímají, kvůli úlevám z nájmu. Ve 32 % s nimi diskutovali o snížení nájmu a v 18 % o prodloužení doby bez placení nájmu (tzv. rent-free period). Na 41 % respondentů se obrátil vlastník nemovitosti sám od sebe a nabídl jim pomocnou ruku. Podíl respondentů, kteří ve finále docílili takových podmínek, s nimiž byli spokojeni, dosáhl 17 %. Ovšem 24 % očekávalo od jednání více. „Hodnoty v České republice se pohybují pod dosaženým průměrem. Pouze 39 % tuzemských respondentů požádalo majitele nemovitosti o úlevu z nájmu, na rozdíl třeba od 53 % v Rakousku, 52 % v Polsku či 50 % v Německu. A také jen 21 % nájemců oslovil vlastník nemovitosti napřímo, aby s nimi projednal jakoukoliv případnou úlevu,“ komentuje Jana Prokopcová, vedoucí týmu průzkumu trhu v CBRE.

Pandemie urychlila nástup nových trendů. Středobodem je flexibilita

Více než 90 % respondentů v regionu CEE zavedlo u svých zaměstnanců práci z domova a 57 % jim umožnilo pružnou pracovní dobu. Všichni účastníci průzkumu včetně Čechů očekávají, že se pandemie v dlouhodobém horizontu promítne právě do většího využívání flexibilní práce. Její nárůst předpokládá až 85 % respondentů. Zatímco samostatné úkoly budou lidé řešit hlavně při práci z domova, do kanceláří budou chodit kvůli schůzkám, týmovým poradám a sociální interakci. S tím také souvisí, že 76 % dotazovaných středoevropských firem plánuje do budoucna zainvestovat do nových technologií na podporu práce na dálku. V Česku se ke stejnému kroku chystá 64 % společností, které se zúčastnily průzkumu.

Klasická pracoviště nejsou na vymření, ale změní se jejich podoba

Koronavirus nastartoval celou řadu nových trendů, které budou ovlivňovat kancelářský trh i do budoucna. Ať už jde o masivní využívání práce z domova, rostoucí vliv nových technologií anebo důraz na bezpečnost zaměstnanců. Všechny tyto faktory budou vytvářet tlak na rostoucí flexibilitu, a to ve všech myslitelných oblastech. Třeba v možnostech práce téměř odkudkoliv, navrhování takových pracovišť, které umožňují rychle reagovat na neočekávané situace, anebo v délce uzavíraných nájemních smluv. To ovšem neznamená konec klasických pracovišť. „Očekáváme, že se pandemie projeví především ve způsobu využívání stávajících kanceláří. Některé firmy si ponechají část tradičních prostor, ale přidají flexibilní kanceláře a práci na dálku. Z průzkumu dále vyplynulo, že 24 % zástupců českých firem do budoucna očekává posun k vyššímu využívání coworkingových prostor a servisovaných kanceláří za účelem networkingu a rozprostření rizik z pohledu bezpečnosti zaměstnanců,“ uvádí Jana Prokopcová.

Důležitost udržitelné výstavby do budoucna ještě vzroste

Současná situace výrazně neovlivní ani poptávku po ekologicky šetrných budovách, které jsou sice udržitelné a z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodné, ale pojí se s nimi také vyšší nájemné. „Očekáváme, že význam odpovědného investování a řízení firem v souladu s principy ESG do budoucna ještě posílí. 70 % respondentů uvedlo, že jejich priority se kvůli pandemii nezmění. 24 % českých a 32 % středoevropských zástupců dotazovaných společností dokonce předpokládá, že zájem o udržitelnou výstavbu ještě vzroste. Pro firmy totiž znamená příležitost, jak se vymezit vůči konkurenci a zvýšit svou hodnotu na trhu. V dlouhodobém horizontu vede k nižším provozním nákladům a vyšší angažovanosti zaměstnanců. Udržení talentů a přilákání těch nových je díky tomu snazší,“ uzavírá Filip Muška, specialista na workplace v CBRE, který mj. navrhuje kompletní strategie ESG (Environmental, Social, and Governance) pro firmy.

Více o průzkumu CBRE

Průzkum probíhal od 18. do 29. června 2020 v regionu CEE včetně České republiky na vzorku 148 respondentů/firem z následujících odvětví: bankovnictví a finance, pojišťovnictví, farmaceutický průmysl, energetika a zpracovatelský průmysl, IT a telekomunikace, transport a logistika a další.
 

O CBRE 

CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic (z hlediska výnosů za rok 2019). S přibližně 100 000 zaměstnanci poskytuje služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím více než 530 poboček po celém světě (do tohoto součtu nejsou započteny dceřiné společnosti). Společnost CBRE poskytuje širokou škálu integrovaných služeb od správy a údržby nemovitostí, obchodních transakcí, projektového managementu, investičního managementu přes oceňování nemovitostí, pronájmu a prodeje nemovitostí, strategického poradenství až po hypoteční a developerské služby. S téměř 350 zaměstnanci CBRE v České republice spravuje téměř 75 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. m2. Pro více informací navštivte internetové stránky společnosti na www.cbre.cz