Schneider Electric získal cenu Industrial Energy Efficiency Award na Hannover Messe za svůj nový rozvaděč pro vysoké napětí bez SF6

Vysokonapěťový rozvaděč SM AirSeT používá revoluční technologii izolace čistým vzduchem namísto průmyslového standardu, kterým je skleníkový plyn SF6, běžně používaný v rozvodných sítích v energetice i průmyslu

Praha, 28. července 2020 – Společnost Schneider Electric, lídr v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií, získala ocenění Industrial Energy Efficiency Award v kategorii „Energy Economy“ za svůj nový rozvaděč SM AirSeT, který využívá inovativní technologii vysokého napětí šetrnou k životnímu prostředí. Tato inovace umožňuje ukončit závislost na skleníkovém plynu SF6 (hexafluorid sírový) běžně obsaženém v elektrických zařízeních používaných v rozvodných sítích v energetice, průmyslu, dopravě i v budovách. 

Ocenění za průmyslovou energetickou účinnost dokazuje odhodlání společnosti Schneider Electric investovat do rozvoje a využití energeticky účinných řešení. Cenu udělila organizace Deutsche Messe na HANNOVER MESSE Digital Days ve spolupráci s nezávislou společností pro průzkum trhu a poradenství EuPD Research. Při výběru vítěze brala porota v úvahu stupeň inovace technologie, její efektivitu, ekonomické výhody a charakteristiky sociální udržitelnosti. 

S celosvětovým rozvojem elektrifikace, obnovitelných zdrojů a decentralizací výroby elektrické energie je zapotřebí stále více rozvaděčů VN. Díky naší nové technologii, která nahrazuje skleníkový plyn SF6 čistým vzduchem, jsme udělali revoluční krok k dekarbonizaci rozvodných sítí a k vytvoření distribučních sítí skutečně šetrných k životnímu prostředí,“ řekl Frederic Godemel, výkonný viceprezident divize Power Systems společnosti Schneider Electric. „Naše společnost je hrdým průkopníkem udržitelné budoucnosti elektřiny, a jsem proto rád, že jsem tuto cenu mohl převzít.“

Vysokonapěťový rozvaděč SM AirSeT používá izolaci na bázi čistého vzduchu kombinovanou s novou technologií vakuových zhášecích komor (SVI) Schneider Electric. To umožňuje využití zelených technologií při současném zachování výhod kompaktních rozměrů, nákladové efektivity a spolehlivosti provozu tradičních zařízení na bázi SF6. 

Nahrazení plynu SF6 v rozvaděčích čistým vzduchem přispívá k vyšší udržitelnosti energetiky. Společnost Schneider Electric vyvinula inovativní řešení typu plug-and-play a prokázala jeho využití v různých projektech,“ uvedl Martin Ammon, Managing Partner a šéf Energy Industry ve společnosti EuPD Research. 

Jedním z příkladů je projekt energetické společnosti EEC ENGIE v Nové Kaledonii, kde se SM AirSeT již osvědčil v rámci úsilí o dekarbonizaci sítě. „Jsem hrdý na to, že jsme mohli přisptl k tomuto jedinečnému technologickému pokroku, který podporuje rozvoj čistší energie pro náš ekosystém a naše zákazníky. Absence SF6 je velkým přínosem pro provoz sítí na našem ostrově a v odlehlých lokalitách, které čelí problému nakládání s odpady. Chtěli bychom poděkovat společnosti Hannover Messe, která tímto oceněním odměňuje výrobce a jejich zákazníky za přínos v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice,“ uvedl Dominique Roecker, Energy Procurement Manager v EEC ENGIE New Caledonia. 

Společnost Schneider Electric realizovala úspěšné pilotní projekty své nové řady vysokonapěťových rozvaděčů SM AirSeT bez plynu SF6 u mnoha dalších energetických společností, včetně provozovatelů distribučních sítí E.ON ve Švédsku a GreenAlp ve Francii, ale i u soukromých elektrických sítí pro komerční a průmyslové aplikace. 

Cena Industrial Energy Efficiency Award navazuje na řadu předchozích ocenění. V květnu získala technologie SM AirSeT společnosti Schneider Electric prestižní cenu za design
IF Design Award. Společnost byla rovněž letos nominována na další průmyslové ocenění od Deutsche Messe – cenu HERMES – kde se umístila mezi třemi finalisty. 

O společnosti Schneider Electric

Schneider Electric je hlavní hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu a průmysl. Společnost je zastoupena ve více než stovce zemí a je nezpochybnitelným lídrem ve správě napájení, zejména u zařízení s vysokým napětím, dále v oblasti zabezpečení napájení a automatizačních systémech. Poskytujeme integrovaná efektivní řešení, která kombinují energii, automatizaci a software. V rámci našeho globálního ekosystému spolupracujeme s největší komunitou partnerů, integrátorů a vývojářů. Díky naší otevřené platformě tak můžeme zajišťovat provozní efektivitu i kontrolu procesů v reálném čase. Věříme, že skvělí lidé a partneři dělají ze Schneider Electric stejně tak skvělou společnost a že náš závazek vůči inovacím, rozmanitosti a udržitelnosti zaručuje, že heslo Life is on platí všude, pro každého a v každém okamžiku. Více na www.se.com 

Zdroje: