Centrální bankéři reagují na koronavirovou krizi

Koronavirová krize bude mít značný dopad na správu devizových rezerv v následujících 12 měsících od správy aktiv po řízení rizika. To je jedním z hlavních zjištění celosvětového průzkumu mezi centrálními bankéři.

73 % z nich tvrdí, že koronavirus ovlivní jejich krátkodobou správu aktiv, 63 % jejich ochotu podstupovat riziko, 58 % pravidla pro práci s rizikem a u 55 % ovlivní dlouhodobou správu aktiv.

Největší výzvou byla pro správce devizových rezerv snížená likvidita na trzích společně se snížením úrovně rezerv u jejich menších držitelů.

Výsledky průzkumu tvoří první kapitolu v knize HSBC Reserve Management Trends 2020, kterou vydávají 17. června 2020 Central Banking Publications pro HSBC. Jedná se o šestnáctý v řadě ročních průzkumů v oblasti správy devizových rezerv centrálních bank. Průzkum byl proveden mezi únorem a dubnem 2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 74 centrálních bankéřů odpovědných za devizové rezervy ve výši 6,3 bilionu dolarů.

Vysvědčení pro euro

Centrální bankéři se ve většině shodnou, že se euru jako rezervní měně za prvních 20 let jeho existence nedařilo. To si myslí 88 % dotázaných. Jako hlavní důvody vidí nedostatečnou politickou koordinaci a negativní sazby. 

Návrat k vyšším kladným výnosům by podle jejich názoru měl největší dopad na přitažlivost eura jako rezervní měny. Průzkum také zahrnuje názory centrálních bankéřů na výhled pro jednotlivé druhy aktiv a měny rozvíjejících se zemí.

„Průzkum odhalil, že koronavirová krize bude mít výrazný dopad na správu devizových rezerv. Poukazuje na změny ve správě aktiv spolu s přehodnocením ochoty podstupovat riziko, vytváření rizikových modelů a pro některé i s mírou přiměřenosti rezerv. Respondenti též jasně dali najevo, že záporné výnosy představují významnou překážkou pro to, aby bylo euro populárnější rezervní měnou,“ okomentoval průzkum Bernard Altschuler, ředitel oddělení centrálních bank a správců devizových rezerv pro region střední a východní Evropy v HSBC.

Skupina HSBC

HSBC Holdings plc, mateřská společnost skupiny HSBC Group, má sídlo v Londýně. poskytuje své služby zákazníkům po celém světě s pobočkami v 64 zemích a teritoriích v těchto geografických regionech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ a severní Afrika. S aktivy ve výši 2 918 miliard USD k 31. březnu 2020 je HSBC jednou z největších bankovních a finančních institucí na světě.

Pozn. pro editory

  1. Kopie průzkumu pro média je k dispozici na vyžádání. Podrobnosti o respondentech v průzkumu najdete na straně 3 v kapitole o průzkumu.
  2. HSBC Reserve Management Trends 2020 je vytovřena pro HSBC a zveřejněna 17. června 2020 vydavatelstvím Central Banking Publications. Další podrobnosti naleznete na adrese centralbanking.com a https://riskbooks.com/hsbc-reserve-management-trends-2020.
  3. Central Banking Publications patří do Infopro Digital a věnuje se hlášení a analýze centrálních bank a mezinárodních finančních institucí. Viz centralbanking.com.