Průzkum KCÚ potvrdil, že bez digitalizace se práce účetních neobejde

PRAHA, 6. srpna 2020 – Pandemie COVID-19 potvrdila důležitost digitalizace také v účetní profesi. Ukázal to průzkum mezi účetními a účetními firmami, které jsou členy Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Více než 50 % účetních, kteří se průzkumu zúčastnili, se shodli na tom, že největší překážkou digitalizace jsou šanony s doklady a formuláři, které se nacházejí v kancelářích. Právě kvůli tomu muselo 21 % účetních dojíždět i v době nouzového stavu každý den do kanceláře, případně kombinovat s home office 20 %. Pracovní rytmus se nezměnil pro 21 % dotázaných a 38 % přešlo bez větších problémů na stálý home office, aniž se tím snížil rozsah práce pro klienty.

Průzkumu KCÚ, který probíhal na přelomu června a července, se zúčastnilo dotazníkovou formou 25 % samostatných účetních (OSVČ), 57 % účetních firem a 18 % interních účetních (zaměstnanci).

U téměř 38 % účetních se kvůli pandemii koronaviru změnilo nastavení a práce s klientem, kdy si doklady začali předávat už jen elektronicky. V 31 % tomu tak bylo již dříve a nouzový stav jejich práci nijak více neovlivnil, 15 % účetních zůstalo i nadále u papírových dokladů, zbylých 16 % účastníků průzkumu zachovalo kombinaci elektronických a fyzických dokladů.

“V době pandemie se jasně ukázal význam digitalizace ve všech účetní procesech. Někteří klienti, kteří dříve posílali doklady poštou, museli přejít na digitální formu zasílání. Podobně i účetní museli začít využívat moderních technologií, aby svou práci mohli i dále vykonávat. Většina klientů – a tím i účetních – v této podobě předávání dokladů zůstala i po konci nouzového stavu,” říká k průzkumu Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Průzkum KCÚ jednoznačně ukázal, že se obavy účetních před možnou nákazou COVID-19 podepsaly i na stylu jejich práce. Některé účetní firmy například nechávaly doklady od svých klientů ležet i několik dní „ladem“, aby zabránily případnému přenosu nákazy. Dále začali více využívat nové nástroje, které umožňují bezkontaktní komunikaci s klienty. Také státní správa v době nouzového stavu automaticky přijímala doklady, které za běžného režimu v digitální podobě odmítala akceptovat.

“Krizový režim minulých měsíců vytvořil tlak na změnu a organizaci práce nejen účetních, ale také státního aparátu. Ten musí v oblasti digitalizace přijmout nová a funkční opatření, a tím i legislativně ošetřit kroky, které jsou dnes v této oblasti nejasné,” dodává Jolana Pražáková, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

____________________________________________________________

O KCÚ

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní organizace působící v ČR od roku 1999. Sdružuje profesní účetní, kteří absolvovali několikaletý dvoustupňový systém certifikace účetních postavený na vzdělávacích standardech Mezinárodní federace účetních (IFAC). KCÚ podporuje účetní profesi, zdůrazňuje význam kvalitní účetní práce pro finanční řízení podniků, zajišťuje odborná školení, připomínkuje novelizace účetních zákonů a předpisů, má svého zástupce v Národní účetní radě, je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Web: https://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory