AMI Digital Index: Veřejnoprávní média během krize posílila svoji pozici, nejvíce Češi důvěřují rádiu

Nejdůvěryhodnějším typem média je podle Čechů rádio, kterému věří 73 % lidí. Mezi nimi si pozici lídra dlouhodobě drží Český rozhlas (62 %). Ze všech televizí pak lidé nejvíce věří České televizi (78 %). Veřejnoprávní média bodovala také během epidemie koronaviru, o které podle skoro poloviny lidí (44 %) informovala ze všech médií nejlépe právě Česká televize. To vzešlo z pátého ročníku průzkumu AMI Digital Index, který provedla společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Vedle trendů na sociálních sítích průzkum zkoumá důvěryhodnost tuzemských médií.

ami-digital-index-media-duvera-image2

Omezené množství informací k vyšší důvěře

Češi vnímají rádio jako nejdůvěryhodnější typ média, věří mu skoro tři čtvrtiny lidí (73 %). Jeho čistá důvěra, po odečtení záporných hodnot, tak činí 46 %. Podle AMI Digital Indexu se jedná o konstantní stav posledních několika let. „Prvenství rozhlasu pramení podle mě z faktu, že lidé jsou už přesycení informacemi. Rádia tak berou spíše jako zdroj zábavy a odpočinku, omezené množství zpráv zde potom vnímají jako výběr toho nejdůležitějšího,“ vysvětluje Jan Kučmáš, Parner AMI Communications. Na druhém místě jsou televize s čistou důvěrou 28 %. Ze všeho nejméně lidé věří sociálním sítím, jejichž čistá důvěra se jako jediná pohybuje v záporné hodnotě (-25 %). A to navzdory tomu, že pro tři čtvrtiny uživatelů (76 %) internetu jsou sítě důležité jakožto zdroj informací. 

Veřejnoprávní média vévodí

Konkrétními vítězi napříč médii jsou ta veřejnoprávní. Z televizí lidé nejvíce věří České televizi (78 %), jejíž čistá důvěra dosahuje nejvyšších hodnot ze všech tuzemských médií (62 %). Jejím typickým divákem je podle AMI Digital Indexu žena ve středních letech s vyšším vzděláním. Mezi rádii si dlouhodobě udržuje pozici lídra Český rozhlas, kterému věří 62 % lidí. Typického posluchače ČRo představuje index jako muže vyššího věku a vyšším vzděláním. Ze zpravodajských serverů v posledních letech dominuje web SeznamZpravy.cz, kterému meziročně věří stále více čtenářů (letos 69 %). Jedná se především o mladé lidi do 30 let. Mezi tištěnými médii si letos získaly největší důvěru Hospodářské noviny (42 % populace). Sesadily tak MF DNES, které důvěryhodnost meziročně poklesla.

O epidemi koronaviru nejlépe informovala Česká televize

Průzkum letos zkoumal také to, jak Češi hodnotí práci médií během epidemie. I zde se nejvíce dařilo České televizi, která podle 44 % lidí informovala o situaci kolem koronaviru ze všech nejlépe. „V této otázce měli lidé spontánně jmenovat média, která podle nich nejlépe mapovala danou situaci. Vedle České televize lidé pozitivně hodnotili zpravodajství SeznamZpravy.cz (9 %). Výsledky nám zároveň ukazují, že nejvíce lidé čerpali informace z televize,“ říká Kučmáš.

Lidé začínají řešit vlastnictví médií

Přestože mají Češi dlouhodobě nízké povědomí o vlastnictví nejvýznamnějších tuzemských médií, Index zaznamenává v posledních letech nárůst lidí, pro které je důležité vědět, kdo stojí za jejich oblíbenými médii.  Za poslední dva roky vzrostl počet těchto lidí skoro o třetinu, a to na 34 %. Jedná se především o muže s vysokoškolským vzděláním, kteří pocházejí z větších měst. 

AMI Digital Index

Kvantitativní výzkum vypracovaný společností AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/MARK zkoumá od roku 2016 vývoj a trendy v oblasti sociálních sítí a důvěru médiím v ČR. Sběr dat byl realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 509 osob ve věku 15-59 let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví.

AMI Digital s.r.o.

AMI Digital působí na trhu od roku 2009. Tato dceřiná společnost ze skupiny AMI Communications se specializuje na komunikaci a budování značky prostřednictvím internetu a nových médií. Zabývá se i tvorbou komplexních komunikačních kampaní, tvorbou webových stránek, správou, monitoringem a analýzami sociálních sítí, SEO a poradenstvím v online komunikaci.

AMI Communications, spol. s r.o 

AMI Communications působí na trhu už dvacet pět let a od roku 2001 je největší PR agenturou v České republice. Je zakladatelem marketingové skupiny, která patří mezi největší firmy v oblasti Public Relations a Public Affairs v regionu střední Evropy. Prostřednictvím své dceřiné společnosti AMI Digital a studia AMI Creative nabízí také služby zaměřené na grafické práce a on-line komunikaci. Mezi klienty AMI Communications v ČR patří například Generali Česká pojišťovna, Stavební spořitelna České spořitelny, Buřinka, Liberty Ostrava, Ford, Mattoni 1873, Sberbank, Unilever, VFN či VAMED Mediterra.