Pedagogická komora: Vyjádření k aktuálnímu dění ve školství – manuály, novela školského zákona, finance na nákup počítačů…

„Ředitelé škol doposud manuály z MŠMT neobdrželi. Jelikož manuály pro
školy nejsou právně závazné a obsahují pouze nezávazná doporučení,
veškerá zodpovědnost stejně zůstane na bedrech ředitelů škol. Zkušenosti
z jara ukazují, že manuály z MŠMT musely být velmi brzy po jejich vydání
zaktualizovány a změny museli ředitelé škol sledovat průběžně na webu
ministerstva školství. Původní manuály tak ztratily smysl, neboť se
průběžně měnila legislativa, která je pro školy závazná.“

„O legalizaci distanční výuky usilovala Pedagogická komora již od dubna,
proto novelu školského zákona vítáme. Zatímco na jaře byla výuka na
dálku pro učitele i žáky nepovinná a probíhala výhradně na základě
dobrovolnosti všech aktérů – škol i rodin, nyní bude muset škola v
případě vyhlášení karantény distanční výuku poskytovat a žáci se do ní
budou muset zapojit. S návrhem na uzákonění distanční a kombinované
výuky přišla již před prázdninami paní senátorka Jaromíra Vítková
(KDU-ČSL) a následně i lidovecký poslanec Jiří Mihola, ale jejich návrhy
ministr školství Robert Plaga odmítl. Pokud by byla změna schválena,
mohlo být současné právní vakuum ohledně výuky na dálku ukončeno dříve a
od září by mohla být příslušná novela školského zákona v platnosti.“

„Velmi vítám, že ministerstvo školství zpracovalo konkrétní návrh, který
by základním školám zajistil finance na nákup notebooků pro učitele.
Částka ve výši jedné miliardy korun ale nemusí na techniku pro všechny
učitele stačit. Vzhledem k tomu, že by mělo být vše financováno z
evropských fondů, mohl by se tento program rozšířit i o učitele
středních a mateřských škol. Služební notebook je v mnoha profesích
standardním vybavením. Měl by na něj mít nárok každý učitel. Pokud by
školy musely zároveň pořizovat i notebooky pro žáky, aby jim mohly být
zapůjčeny, je třeba danou částku navýšit, a to řádově. Oceňuji, že
ministr Plaga usiluje o to, aby byla minimalizována administrativa,
která má být s touto akcí spojena, ale zcela bez ní to nepůjde, protože
ředitelé škol budou muset vypisovat na nákup výpočetní techniky výběrová
řízení.“

V příloze si Vám dovoluji zaslat materiál z MŠMT k nákupu výpočetní
techniky pro učitele určený k projednání ve vládě a příslušné usnesení
Poslanecké sněmovny, které k tomu vládu zavazuje. Připomínám, že i
vydání nových manuálů pro školy vychází z usnesení Poslanecké sněmovny a
nevzešlo přímo z ministerstva školství:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy k vytvoření krizového manuálu pro školy, který
bude obsahovat přesný postup a jednotlivá opatření a kde bude přesně
definováno, která opatření jsou doporučující a která jsou naopak právně
závazná a kterými se mají školy řídit po dobu případného vzniku epidemie;

II. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy k vypracování tohoto manuálu a jeho následnému
poskytnutí školám nejpozději do 31. srpna 2020.

11. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31.
srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného
dalšího epidemiologického ohrožení s tím, že připravené scénáře a
navržená opatření budou řádně zdůvodněna a jejich realizace bude
stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní
zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě
vývoje epidemiologické situace.

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13931