Sportovní kroužky – vhodná příležitost, jak zařadit do života dětí více pohybu

Praha, 18. srpna 2020 – Konec prázdnin se již tradičně nese ve znamení příprav na nový školní rok. S tím jde ruku v ruce také plánování a výběr zájmových kroužků pro děti. Má-li dítě sportovní či pohybový talent, budou mu rodiče vybírat adekvátní kroužek. Jak asi každý rodič ví, kurzovné ve sportovních či tanečních kroužcích není právě levnou záležitostí. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pohybové aktivity dětí podporuje. Svým klientům na ně proto poskytuje příspěvek až do výše 1000 korun.

Způsob trávení volného času se u dětí v posledních letech mění. Školáci se mnohem méně pohybují, naopak se zvyšuje čas strávený sezením nejen ve školních lavicích, ale i u počítače, tabletu či videoher. S tím jde ruku v ruce negativní jev – nárůst dětské nadváhy a obezity.1 Zhruba pětina českých dětí ve věku mezi 11 a 15 lety trpí nadváhou či obezitou, přičemž počet dětí s nadměrnou váhou se meziročně zvyšuje.2 Paradoxem je, že děti si často svoji nadváhu ani neuvědomují. Je tedy především na rodičích, aby je motivovali k častějšímu pohybu. Pár hodin tělocviku týdně ve školním rozvrhu totiž nestačí, zvlášť pokud sezení není kompenzováno aktivním pohybem po vyučování.

Pravidelným pohybem ke zdraví

Skvělou příležitostí, jak zařadit do života dětí několikrát týdně pravidelný pohyb jsou například kroužky tance, jóga, jezdectví nebo v posledních letech velmi atraktivní parkour. Děti tak kromě zábavy a času stráveného s vrstevníky budují i svůj pozitivní vztah ke sportu a pohybu vůbec. Pravidelný pohyb navíc v lidském těle vede prokazatelně k funkčním změnám, které mohou zabránit vzniku určitých nemocí v pozdějším věku.

Prevence zdravotních problémů je důvodem, proč patří podpora sportovních aktivit dětí i dospělých k jednomu z programů fondu prevence Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. „Podporujeme jakýkoliv pravidelný aktivní pohyb dětí, proto naši pojištěnci do 18 let mohou na organizované pohybové aktivity, jako jsou například sportovní kroužky, čerpat příspěvek až do výše 1000 Kč ročně,“ říká tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková, a dodává: „Každý rodič může navíc postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch vlastního dítěte. V případě postoupení příspěvku od každého rodiče tak může dítě získat na svoje pohybové aktivity ještě dalších 1000 Kč.“

Pobyty, permanentky i kurzy

Podpora z fondu prevence ZP MV ČR se netýká pouze sportovních kroužků. Lze ji rovněž uplatnit například na plavecké kurzy organizované školou či školkou, sportovní soustředění, lyžařské výcviky, dále též na ozdravné pobyty či školy v přírodě. „Musí se prokazatelně jednat o dlouhodobější pohybovou aktivitu. Z tohoto důvodu nelze příspěvek využít na jednorázové návštěvy akvaparků či bazénů,“ upřesňuje Hana Kadečková. Podrobné informace lze najít na webových stránkách www.211.cz

Zdroje: 

  1. Pokyny EU pro pohybovou aktivitu. 2008. https://www.msmt.cz/file/20028_1_1/download/
  2. https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/obezita-nadvaha-podvaha-zdravotni-navyky-deti-cesko-vyzkum_1906251636_mpr

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již osmadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands.