Zpátky do školy, ale na jak dlouho? Pro modernizaci výuky i zjednodušení pro případ opětovné distanční výuky připravil startup Edhance celoroční balíček předmětů STEM

Praha 18. srpna 2020 – I když se české školy chystají téměř po půl roce opět přivítat své žáky, ruku do ohně za to, že tento školní rok proběhne již zcela bez přerušení, nikdo nedá. A protože od uzavření škol pozorovali zástupci ústeckého startupu Edhance nesystematičnost českého vzdělávání a to, jak se učitelé potýkají s nedostatkem kvalitního materiálu v online podobě, rozhodli se uspíšit své plány. Díky tomu vybrané české školy letos v září spustí výuku za pomoci digitálního balíčku STEM předmětů, které jsou odborníky vnímány jako klíčové pro život v 21. století. Edhance dlouhodobě přináší školám digitální vzdělávací obsah a modernizuje současnou výuku. Celoroční vzdělávací program určený pro žáky druhého stupně základních škol je postaven tak, aby žáky bavil a vyvolal v nich zájem o tyto důležité předměty. Za pomoci běžně dostupných technologií, které jsou dnešním dětem bližší než klasické papírové knihy, vzdělává školáky v předmětech fyzika, chemie, matematika a informatika. Řešení Edhance školám nabízí celoroční úvod do dané problematiky, a to v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy, doporučenými standardy a podkladovou studií pro reformu RVP.

„Dnešní děti jsou zvyklé na propracovanou grafiku z počítačových her a aplikací – opravdu si někdo myslí, že je staré knižní materiály mohou zaujmout?“ ptá se Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance. Je to právě tento ústecký startup, který se snaží přizpůsobit metody výuky dnešním dětem tak, aby pro ně byla zábavná a srozumitelná. Mezi nejnovější projekty Edhance pak patří spuštění výukového balíčku pokrývajícího tzv. předměty STEM. Tento pojem je zkratkou pro čtyři obory: Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie) a Mathematics (matematika). STEM lze zároveň vnímat i jako novodobý vzdělávací koncept, který využívá přirozené blízkosti těchto čtyř oborů.

„Technologické inovace vznikají rychlostí, o níž se sci-fi autorům ani nesnilo. Ve stejně zběsilém tempu se vyvíjejí také nové pracovní pozice. Aby dnešní žáci uspěli na budoucím trhu práce, znalosti v takzvaných STEM předmětech pro ně budou klíčové,“ vysvětluje důvody vzniku programu Lukáš Rejchrt.

Nadchnutí pro výuku ve škole i na dálku 

Komplexní výukový program předmětů fyzika, chemie, matematika a informatika reaguje na potřeby škol a funguje jako základní stavební prvek znalostí, které budou stát na pevných základech s prostorem pro postupný rozvoj. Aktuální koronavirová krize s nuceným uzavřením škol ukázala, že pro tyto předměty nejsou dostupné téměř žádné kvalitní materiály a ve formě distanční výuky nebyli kantoři v mnoha případech schopni látku atraktivně dětem předat. I s touto variantou program již počítá, a proto obsahuje, kromě učebnic, i různá cvičení, pracovní listy a domácí úkoly nebo testy. Velkou výhodou materiálů i aplikace jsou připravené metodické postupy, multimediální obsah a automatické vyhodnocování zadaných úkolů. Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace, včetně reflektování revize RVP daných předmětů. 

„Mladá generace potřebuje v této oblasti nadšení, motivaci a porozumění, proto se na vzniku tohoto balíčku podíleli kromě učitelů také odborníci na kreativu a na behaviorální chování. Díky nim je styl komunikace přizpůsoben mladší cílové skupině, která s moderními technologiemi v podstatě vyrostla,“ říká Rejchrt.

Co obsahuje balíček? 

 

  • Fyzika 

 

Výuka je určena pro žáky 6. tříd, ve kterých se učivo zaměří na látky a tělesa, měření fyzikálních veličin nebo elektromagnetické a světelné zdroje. 

 

  • Matematika

 

Obsahuje materiály vhodné pro 5. ročník ZŠ. Látka je zaměřena na čísla a početní operace, geometrii v rovině a prostoru či nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

  • Chemie

 

Ačkoli má chemie pro mnoho lidí až odstrašující konotaci, předmět obsahující materiály vhodné pro 8. ročník ukáže, že není čeho se bát. Materiály jsou zaměřeny na témata jako pozorování, pokus a bezpečnost práce, směsi a chemické reakce nebo částicové složení látek a chemické prvky. 

 

  • Informatika

 

Informatika na základním školství bývá často opomíjený předmět, přitom jde o klíčové téma pro úspěch v 21. století, a to nejen v profesním, ale i v běžném životě. Pro Edhance to byl pilotní předmět, který vyvinula již v roce 2018, a slouží jako úvod do informatiky pro 5.–7. ročník základních škol. Obsahuje cvičení zaměřená na základy práce s počítačem, vyhledávání informací a komunikace či zpracování a využití informací. 

Aplikace Edhance přináší multiplatformní řešení bez nutnosti instalace a je pro uživatele snadno ovladatelná. Veškeré informace o STEM balíčku, včetně jeho ceníku, jsou dostupné na webu www.edhance.cz, kde probíhá také registrace pro možnost otestování a koupě všech zmíněných materiálů. Vyzkoušení je zdarma a stačí pouze vyplnit registrační formulář. 

Více o Edhance

Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nemají dostatečný prostor. Studenti se díky Edhance seznamují například se základy finanční gramotnosti, zdravého životního stylu nebo uplatnění na trhu práce budoucnosti. Nedávno Edhance spustil první celoroční vzdělávací program zaměřený na STEM předměty, tedy fyziku, chemii, informatiku a matematiku, určené pro žáky druhého stupně základních škol, který poutavou formou nabízí informace v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy.