Po COVID-19 občané Střední a Východní Evropy chtějí více pomáhat

Podle studie „Filantropie ve Střední a Východní Evropě 2020“ Kantar pro Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe utrácejí jednotliví dárci ve střední a východní Evropě 2 miliardy EUR ročně na filantropické aktivity. Ačkoli více než třetina dárců (36%) věří, že pandemie COVID-19 změnila jejich chování v oblasti dobročinnosti (V Česku se jednalo o 28 %), a u 15% to byl zlomový bod, kdy začali pomáhat, přestože to dřív nedělali, pouze Poláci utratí dvakrát více peněz za sladké slané občerstvení a dokonce čtyřikrát více alkoholu, uvádí Nielsen [1].

[28.08.2020, Polsko] „Filantropie ve Střední a Východní Evropě 2020“ – studie provedená s dosud nedostupným rozsahem a směřováním odhadla filantropický potenciál regionu mezi jednotlivými dárci. Jedná se o 3,3 miliardy EUR, z nichž již byly převedeny přibližně 2 miliardy EUR. Ve srovnání s jedním z nejfilantropičtějších trhů na světě, USA, vidíme, že občané střední a východní Evropy v současnosti rozdávají 3,7% částek darovaných Američany podle údajů zveřejněných v „Giving USA 2020“.

Ukázalo se, že pomáhá podobné procento žen a mužů, přičemž se liší forma podpory. Muži častěji věnují prostředky pravidelně a průměrná hodnota jejich plateb je o 40 % vyšší. Ženy výrazně ochotněji využívají alternativní formy podpory, a jejich aktivitu ovlivňují posty a sbírky na Facebooku.

Jako obyvatelé CEE máme velká očekávání vůči podnikatelské sféře. Až dvě třetiny z nás očekávají, že se firmy budou stále častěji zapojovat do aktivit v oblasti sociální odpovědnosti. Důležitou pobídkou k takovýmto aktivitám může pro korporátní dárce být to, že 44 % obyvatel regionu uvádí, že jsou ochotní zaplatit více za produkty sociálně zodpovědných značek (v Česku se jedná o 39 %), a pro 36 % (v Česku 29 %) je aktivita firmy v oblasti CSR motivací k nákupu jejích produktů nebo služeb. Společnost má také velká očekávání související s daňovými úlevami za dobrovolnictví – očekávají je až dva ze tří dotazovaných (62 %), v Česku 57 %.

Dobrovolnictví je stále málo rozšířenou formou pomoci orpoti věnování finančních prostředků, není však zanedbatelné – věnuje se mu téměř každý třetí občan zemí CEE (v Česku 36 %). Dobrovolnictví je nejpopulárnější mezi mladými lidmi (do 30 let) – 38 %, což naznačuje, že v budoucnu bude tato forma dobročinnosti získávat na významu. 14 % obyvatel CEE uvedlo, že jim zaměstnavatel umožňuje dobrovolnickou práci v rámci pracovní doby. Mezi těmi, kdo takovou možnost nemají, by ji vítalo téměř 4 z 10 zaměstnanců, přičemž by dobrovolnické práci chtěli věnovat 2-3 h za měsíc. Společnost má také velká očekávání související s daňovými úlevami za dobrovolnictví – očekávají je až dva ze tří dotazovaných (62 %), v Česku 57 %.

Přestože daňové úlevy z darů mohou pro dárce představovat značnou hodnotu, mezi obyvateli CEE nejsou příliš populární. O tom, že existuje tato forma pobídky k pomáhání, slyšela necelá polovina z nás. Kromě toho se znalost daňových úlev nepromítá do jejich aktivního využívání. Poláci nyní hodnotí současný systém úlev jako jen nepatrně motivující k pomáhání – jen každý třetí dotazovaný (25 %) jej vnímá jako motivaci k tomu, aby se rozdělil o své prostředky s ostatními.

Podle obyvatel CEE by mělo být dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs) podporováno především státní správou. Dotazovaní však na otázku, kdo je skutečně podporuje, rozhodně méně často uváděli vlády a zároveň vyzdvihovali roli sociálních organizací, podniků a individuálních dárců. Cíle související s dobrou životní úrovní společnosti jsou vnímány jako nejdůležitější a jsou často podporovány (jak finančně, tak formou dobrovolnictví). Oblasti související s rozvojem občanské společnosti a se sociálními nerovnostmi naopak obyvatelé CEE považují za druhořadé.

Výzkumná zpráva byla rozdělena do tematických částí, vč. Filantropie a podnikání, Filantropie a daně, Filantropie a sociální organizace nebo nebo dopad COVID-19 na filantropickou aktivitu společnosti. Je obohacen o citace lidí souvisejících s tématem široce chápané filantropie a podnikání v CEE a po celém světě. Zpráva obsahuje doporučení pro lidi a organizace zapojené do řešení sociálních výzev: veřejná správa, podniky, sociální organizace, jednotliví filantropové.

„Filantropie ve Střední a Východní Evropě (CEE) 2020”

Zpráva je k dispozici zdarma: https://ceeimpact.org/research2020/

https://facebook.com/SocialImpactAllianceForCEE

https://www.linkedin.com/company/social-impact-alliance-for-cee

Kdo jsme: https://ceeimpact.org/who-we-are/

[1] https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ile-polacy-wydaja-na-alkohol-dane-nielsena-za-2019-rok, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/slodycze-i-przekaski-w-koszyku-zakupowym-polskiej-rodziny-analiza-rynku přístup dne: 16. srpna 2020