Proti teritorialitě exekutorů mluví i zkušenosti ze zahraničí, upozorňují leasingové a splátkové společnosti

Praha 4. září 2020. Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny se chystá projednat návrh na zavedení teritoriality exekutorů. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje přední leasingové a splátkové společnosti, v této souvislosti upozornila, že případné zavedení principu teritoriality povede k nižší vymahatelnosti práva v České republice. Ve své argumentaci se opírá také o zkušenosti ze zahraničí. Některé z nich zazněly i na semináři, který k této problematice ve středu uspořádala Poslanecká sněmovna.

Jednou z mála zemí, které princip plné teritoriality s náhodným přidělováním exekutorů zavedlo, je Slovensko. „Zatímco tamější politická reprezentace si stojí za tímto rozhodnutím, v odborné veřejnosti k tomuto kroku převládá jednoznačně kritický postoj,“ říká legislativní expert ČLFA Jan Slanina. Odvolává se přitom i na názory prezentované na zmíněném semináři Poslanecké sněmovny.

„Zástupce Slovenské advokátní komory konstatoval, že na Slovensku po zavedení teritoriality vymahatelnost práva klesla. Velcí věřitelé totiž přestali exekučně vymáhat, protože se jim to v novém systému nevyplatí. Místo toho se vrátili k modelu, který využívali před deseti patnácti lety, tedy k vymáhání prostřednictvím inkasních agentur neboli vymahačů. Mnohé exekutorské úřady na Slovensku navíc nestíhají, a proto dochází ke skrytým prodejům úřadům, jež jsou sice formálně samostatné, ale fakticky jde jen o pobočky výkonnějších úřadů, které naopak po spuštění teritoriality agendu ztratily,“ konstatuje Jan Slanina.

O problémech, které na Slovensku zavedení teritoriality způsobilo, hovoří i statistiky zpracované inkasním sektorem, konkrétně společností EOS-KSI. V regionech, kde působí velké exekutorské úřady, například v Bratislavě, Nitře nebo v Trnavě, vymahatelnost pohledávek vzrostla, protože tyto velké a výkonné úřady ztratily celostátní působnost, a soustředí se tak pouze na případy ze své oblasti. Na to však zásadně doplácejí regiony, kde nyní takové úřady chybějí. Výsledkem je celková nižší vymahatelnost.

„Dokonce se ukazuje, že v regionech na východě Slovenska nyní mají místní úřady nižší úspěšnost, než jaké tam předtím dosahovaly úřady z Bratislavy. Zatímco třicet až čtyřicet nejvýkonnějších slovenských exekutorů vykazuje konzistentně úspěšnost přes 40 %, celostátní průměr je pouze 29 %. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je ztráta věřitele, který je v režimu teritoriality zbaven možnosti vybrat si exekutora,“ dodává Jan Slanina z České leasingové a finanční asociace.

Upozorňuje navíc, že jednoznačně odmítavý postoj k zavedení teritoriality exekutorů vyjádřili také zástupci Mezinárodní unie exekutorů UIHJ (Union Internationale des Huissiers de Justice). Její prezident Marc Schmitz zdůraznil, že v zemích, kde není konkurence mezi exekutory, je nízká efektivita vymáhání. I tam, kde si exekutoři nemohou konkurovat cenou, si konkurují účinností vymáhání a jeho efektivitou, což je v zájmu dlužníků i věřitelů. V Belgii sice státní správa své pohledávky, nikoli tedy pohledávky soukromých věřitelů, rozděluje všem exekutorům, ale opět zohledňuje, jaké má exekutor výsledky. Ti méně úspěšní dostávají pohledávek méně.

Jak uvedl tajemník UIHJ Jos Uitdehaag, neumí si představit, že stát vnucuje věřitelům konkrétního exekutora. Poukázal také na fakt, že žijeme v době elektronizace. „Čemu pomůže, když věřitel z Prahy bude poptávat exekutora z Brna jenom proto, že tam bydlí dlužník, jestliže exekutor stejně jen pošle elektronický příkaz například k postižení bankovního účtu?“ shrnuje Jan Slanina. Podle statistik EOS-KSI je už nyní přes 90 % vymožených prostředků vymoženo elektronickou cestou.

Česká leasingová a finanční asociace se proti zavedení principu teritoriality do českého práva vymezila opakovaně. Ve svém nedávném stanovisku uvedla, že teritorialita exekutorů paradoxně nejvíce postihne běžné spotřebitele. Podnikatelé a firmy by totiž museli kompenzovat finanční ztráty za nevymožené pohledávky zdražováním služeb či zboží. Aktuálně méně efektivní exekutoři by naopak získali přísun zakázek a garanci zisku bez  ohledu na kvalitu práce, dobrou pověst či reálnou kapacitu pro úspěšné vyřízení pohledávky.

Navrhovaná novinka by tak vedla k zásadnímu poklesu vymahatelnosti práva. „V současnosti si každý věřitel může exekutora zvolit sám například na základě dobrých zkušeností nebo referencí. Tržní prostředí je motivuje pracovat co nejusilovněji. To ale s novým způsobem přidělování pohledávek zcela zanikne,“ uvedl Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.