Český vlastník pokračuje v restrukturalizaci slovinských papíren Vipap Videm Krško. Novou finanční ředitelkou se stává Mojca Mia Berger, logistiku bude řídit Aleš Lavrič

  • Slovinské papírny Vipap Videm Krško jmenovaly novou finanční ředitelkou (CFO) Mojcu Miu Berger.
  • Novým ředitelem logistiky se stal Aleš Lavrič. Ten bude mít na starosti nejenom zvýšení efektivity v oblasti logistiky, ale také nákupu a plánování.
  • Nový český vlastník, skupina RIDG Holding, pokračuje v plnění intenzivní restrukturalizace i v době koronavirové pandemie, aby i nadále zvyšovala flexibilitu a úroveň vzdělávání svých zaměstnanců.

/Praha, Krško 15. září 2020/ Skupina RIDG Holding, nový český vlastník slovinských papíren Vipap Videm Krško, pokračuje v restrukturalizaci a modernizaci. Nově se vrcholový management rozšiřuje o novou finanční ředitelku (CFO) Mojcu Mia Berger a ředitele logistiky Aleše Lavriče. Již v listopadu jmenovala společnost nového generálního ředitele Petra Domina a v květnu představila novou HR ředitelku Vesnu Kemper. Nové vedení má za úkol zefektivnit fungování firmy a zvýšit flexibilitu, úroveň vzdělání svých zaměstnanců a ziskovost firmy.

Mojca Mia Berger dříve pracovala jako finanční ředitelka (Head of Finance & Controlling) pro společnost American & Efird (A&E Europe). Má bohaté zkušenosti nejen na lokální, ale i regionální úrovni. Ve své 20leté kariéře působila také ve vedoucích pozicích finančních odděleních společnosti Hewlett-Packard, Knauf Insulation či Imperial Tobacco Group. Mojca Mia Berger absolvovala Fakultu ekonomiky na Lublaňské univerzitě. „Jsem ráda, že mohu rozšířit vedení společnosti Vipap a podílet se na rozvoji její strategie zahrnující restrukturalizaci a následnou optimalizaci. Další posilování finančního týmu je důležité pro dlouhodobý hospodářský růst. Nejběžnějšími oblastmi pro zlepšení jsou prognózy peněžních toků, správa zásob, alokace nákladů a procesy finančního výkaznictví. Já se proto nejprve zaměřím především na zlepšení práce s daty a manažerského informačního systému,” vysvětluje svoji roli ve společnosti Vipap Videm Krško Mojca Mia Berger.

Nový ředitel logistiky Aleš Lavrič přichází ze společnosti Yaskawa Europe Robotics, kde byl zodpovědný za nákupní aktivity a fungování dodavatelského řetězce. Aleš Lavrič působil 12 let v oblasti nákupu a logistiky, 5 let se věnoval vývoji a 6 let se zaměřoval na implementaci IT řešení. Je absolventem Fakulty strojního inženýrství Lublaňské univerzity. Svoji novou vizi pro rozvoj papíren Vipap Videm Krško popisuje: „Pevně věřím v principy štíhlé výroby a neustálého pokroku. To je ale proces, který nikdy nekončí. Jinými slovy, pokud dosáhneme komfortní zóny, je třeba provést změny. Ty jsou podmíněny zvýšenou hospodářskou efektivitou, avšak nikoliv na úkor bezpečnosti, zdraví či ochrany životního prostředí.“

„Jmenování Mojci a Aleše vnímám jako zásadní krok pro další rozvoj papíren. Oba patří mezi zkušené manažery a své dovednosti během kariéry několikrát prokázali. Jsem rád, že je mohu přivítat v našem týmu a věřím, že budou hrát klíčovou roli v modernizaci společnosti a strategickém rozvoji firmy i našich zaměstnanců. Nyní je vrcholový management naší společnosti kompletní a společně jsme připraveni na nové výzvy. V týmu nyní máme manažery, kteří mají v naší firmě bohaté zkušenosti, například technická ředitelka Milena Resnik či obchodní ředitel Ladislav Kristančič, a zároveň nové kolegy, kteří určitě přinesou čerstvý vítr,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Vipap Videm Krško Petr Domin.

Další rozvoj papírny dokazují také nové akvizice ve výrobě. Mezi nejnovější kroky společnosti patří instalace nového operačního systému WIN CC ve strojích či modernizace řezací jednotky v hodnotě 350 000 eur (tedy více než 9 milionů korun). V loňském roce byl navíc nasazen nový ložiskový válec v hodnotě 89 500 eur (téměř 2,5 milionu korun) a letos v dubnu druhý opěrný váleček s novou elastickou podšívkou v hodnotě 47 500 eur (přes 1,2 milionu korun). Tyto investice patří ke klíčovým krokům, které mění Vipap Videm Krško v jednu z nejmodernějších papíren ve střední Evropě.

Fotografie jsou k dispozici zde. 

O společnosti Vipap Videm Krško

Základy společnosti položil už v roce 1939 Fran Bonač, který vybudoval celulózku v malé vesnici Videm nedaleko slovinského města Krško. Tehdy zaměstnal 180 místních obyvatel. Dnes je společnost Vipap Videm Krško největší papírnou ve Slovinsku a patří k hlavním dodavatelům papíru pro noviny a časopisy v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V letech 1997 až 2010 investovala společnost více než 150 milionů eur do modernizace svých technologií – nejen kvůli zvýšení vyspělosti své produkce, ale také kvůli snížení dopadu na životní prostředí. Dnes přesahuje její roční produkce 200 tisíc tun papíru. V roce 2019 dosáhla společnost EBITDA 7 milionů eur a měla přes 350 zaměstnanců. V listopadu 2019 byl dokončen prodej společnosti, od Ministerstva financí ČR ji převzal český investiční holding RIDG.https://www.vipap.si/

O skupině RIDG Holding

Skupina RIDG Holding je konsorciem společností Portiva, skupiny IPDC, Investiční klub a KRPA Holding. Vlastníci jsou dlouhodobými a zkušenými investory v oblastech papírenství, energetiky, nemovitostí, developmentu, výroby a technologií s podnikatelskou historií od roku 1994. Aktiva společností sdružených pod hlavičkou RIDG Holding dosahují 8 mld. korun. https://ridgh.com/