Resuscitační sady, které Středočeský kraj nakoupil za téměř 10 milionů korun, nejsou uvedeny v Registru zdravotnických prostředků

Praha, 16. září 2020 – Podle zjištění středočeských Pirátů nakoupil Středočeský kraj resuscitační sady skládají se z AED (automatický externí defibrilátor) a chemického generátoru kyslíku za téměř 10 milionů korun. Používání chemického vyvíječe kyslíku během kardiopulmonární resuscitace nebo první pomoci přitom v roce 2018 Česká resuscitační rada jednoznačně odmítla ve stanovisku, které si vyžádalo Ministerstvo zdravotnictví. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na základě podnětu Pirátů sdělil, že výše zmiňovaná resuscitační sada není jako celek registrována v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO), proto zahájil SÚKL v této věci šetření.

Požadavek středočeských Pirátů na stažení chemického generátoru kyslíku z resuscitačních sad, který byl prostřednictvím kandidáta na hejtmana Jiřího Snížka podán dne 31. srpna 2020 na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje, nebyl do dnešního dne ze strany KÚ akceptován. Na otevřený dopis, jenž byl součástí tohoto podání, Piráti doposud neobdrželi žádnou oficiální reakci.

Jelikož se od té doby objevily další závažné skutečnosti, rozhodl se Jiří Snížek společně s Petrem Tomášem napsat hejtmance Jermanové další otevřený dopis. V tomto dopise zopakovali požadavky a podpořili je novými argumenty.

“Požadujeme stažení chemických generátorů kyslíku z resuscitačních sad a prověření celé zakázky. Je naprosto nepochopitelné, že Středočeský kraj nakupuje zařízení, které již dříve odmítla Česká resuscitační rada, tedy nejvyšší odborný orgán v ČR. To, že chybí notifikace SÚKL, která je nutná pro zdravotnické prostředky, už jenom podtrhuje podezřelost celé zakázky,” říká Petr Tomáš, nestraník za Piráty, garant programového bodu zdravotnictví středočeských Pirátů, školitel první pomoci a resuscitace a bývalý záchranář s 30 letou praxí.

Kromě požadavků uvedených v otevřeném dopise z 31. 8. 2020 Piráti upřesňují a rozšiřují své požadavky o:

1.     Neprodlené a okamžité stažení generátorů ze všech sad, které byly doposud rozdistribuovány a zastavení jejich další distribuce.

2.     Zveřejnění všech organizací a míst, kam byly tyto sady doposud dodány.