Hewlett Packard Enterprise představuje 5G laboratoř, která má urychlit přijetí otevřených multi-vendor 5G řešení

Ruku v ruce s přípravou telekomunikačních společností na masivní zavádění 5G technologií může být spuštění HPE 5G laboratoře katalyzátorem, který spustí novou vlnu otevřených interoperabilních 5G inovací 

Praha, 21. září 2020 – Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) představila testovací a vývojářské prostředí HPE 5G Lab, ve kterém mohou telekomunikační společnosti a další partneři ověřovat a integrovat 5G síťová řešení. S pomocí HPE 5G Lab mohou tyto společnosti urychlit adopci 5G a získat praktické zkušenosti s nejnovějšími 5G inovacemi v živém testovacím prostředí. HPE 5G Lab již získalo podporu od klíčových lídrů v oboru včetně společností Affirmed Networks, Casa Systems, Intel, JMA Wireless, Metaswitch, Nokia, Openet a Red Hat.

Standardy 5G byly navrženy tak, aby mohly telekomunikační společnosti budovat své 5G sítě na otevřených cloud-nativních platformách, které využívají modulární softwarové a hardwarové komponenty od různých dodavatelů. Díky tomu mohou rychleji, bezpečněji a pružněji zavádět nové 5G služby. To však představuje velký posun na trhu, který v minulosti spoléhal na proprietární, vertikálně integrované systémy. Aby dokázali tuto změnu obsáhnout, hledají telekomunikační společnosti spolehlivé a ověřené partnery, kteří zvládnou demostrovat výkonnost a interoperabilitu svých systémů v živém testovacím prostředí a v reálném čase.

“Vlády i mobilní operátoři po celém světě vidí v otevřených 5G technologiích příležitost posunout se od řady dodavatelů, kteří v minulosti vyvolávali pochybnosti ohledně zabezpečení, odolnosti a diverzifikace trhu,“ říká Phil Mottram, viceprezident a generální ředitel pro oblast Communications and Media Solutions ve společnosti HPE. “Navzdory mnoha úspěšným nasazením stále převládají pochyby ohledně schopnosti otevřených 5G technologií nahradit starý způsob budování sítí. Se spuštěním HPE 5G Lab mohou telekomunikační společnosti, dodavatelé jednotlivých řešení i orgány státní správy testovat inovativní nová řešení a ujistit se, že jsou připraveni na jejich hromadné nasazení.“

Díky otevřenému přístupu mohou nyní telekomunikační společnosti spolupracovat s nejlepšími poskytovateli řešení a prakticky s jakýmkoliv nezávislým dodavatelem softwaru a vytvářet tak síťová řešení přímo na míru jednotlivým případovým studijím. HPE 5G Lab povzbuzuje telekomunikační společnosti, vendory a poskytovatele platforem ke společnému testování, dokumentaci a validaci jejich technologií v rámci jednoho řešení. 

HPE 5G Lab se zpočátku zaměří na přinesení inovací do dříve jednolitého jádra mobilních sítí. Aby bylo možné plně využít výhod a výkonu 5G technologií, je třeba při iniciálním nasazení 5G rádiových přístupových sítí, které v současné době využívají 4G páteřní infrastrukturu, migrovat na samostatnou 5G páteř. To umožní holistickou správu, sdílení dat a tvorbu virtuálních 5G sítí na separátní účely a se specifickými charakteristikami. HPE 5G Core Stack je skutečně otevřený a umožňuje operátorům vyměňovat síťové funkce (NF), jak je potřeba, a tím si zachovat flexibilitu a náskok nad konkurencí. HPE 5G Lab umožňuje telekomunikačním společnostem testovat a ověřovat více síťových funkcí od různých dodavatelů a zároveň se spolehnout na HPE při integraci těchto řešení do HPE 5G Core Stack.  

HPE 5G Lab je dostupná zákazníkům a HPE partnerům po celém světě skrz vzdálený přístup a zahrnuje poskytnutí personálu pro správu a provozování laboratorního prostředí i pomoc s integrací a testováním. Celá laboratoř je postavena na portfoliu HPE 5G řešení a zahrnuje následující technologie:

  • HPE 5G Core Stack – včetně 5G síťových funkcí od HPE a našich partnerů, HPE Shared Data Environment (SDE) a vrstvy pro orchestraci. 
  • HPE Telco Cloud – včetně standardních serverů, úložišť a síťových komponent pro provozování 5G sítě spolu s cloudovými a kontejnerovými platformami, jako jsou HPE Ezmeral Container Platform, RedHat OpenShift, RedHat OpenStack a VMware Tanzu.
  • HPE Telco blueprinty pro páteř i přístupovou vrstvu – včetně infrastrukturních a virtuálních stacků, podporujících řešení třetích stran i HPE jako jsou HPE 5G Core Stack a HPE Edge Orchestrator.
  • Síťové vybavení Aruba podporující podnikové služby poskytované telekomunikačními společnostmi a integraci Wi-Fi 6 s 5G.

Pro získání přístupu do HPE 5G Lab a docílení validace s 5G Core Stack se musí nezávislí dodavatelé softwaru nejprve připojit k partnerskému programu HPE Partner Ready. Tím prokážou shodu s 3GPP standardy a mohou poté čerpat benefity z rostoucího HPE 5G ekosystému včetně globální prodejní sítě HPE, podpory prodeje a zcela nových finančních modelů dodávky prostřednictvím HPE GreenLake a HPE Financial Services. 

Se službou HPE GreenLake mohou telekomunikační společnosti získat kompletní páteřní 5G síť v podobě předintegrované softwarové a hardwarové platformy, jíž lze čerpat v modelu as-a-service. Při nasazení HPE 5G Core Stack spolu se službou HPE GreenLake pak získají účelně sestavenou otevřenou platformu pro fungování 5G s minimálními základními investicemi. Zároveň mají možnost toto řešení dále škálovat podle aktuálních požadavků a budou tak připraveny na budoucí vývoj a růst 5G technologií. 

HPE and jeho partneři již demonstrovali několik velice úspěšných cloud-nativních, multi-vendor nasazení 5G páteře, jakými jsou příklady z Koreje a Francie.

O společnosti Hewlett Packard Enterprise 

Hewlett Packard Enterprise je globální společností poskytující IT služby, implementace a konzultace, které firmám pomáhají zefektivnit podnikání využitím IT řešení a hodnoty jimi nashromážděných dat na maximum, a to kdekoliv. Společnost HPE staví na desetiletích vývoje a inovací s cílem nabídnout nejlepší možnosti, jakými společnosti mohou podnikat. HPE poskytuje jedinečná řešení s dlouholetou zkušeností v cloudových platformách a se zpracováním IT úloh na koncových bodech, které pomáhají zákazníkům rozvíjet nové obchodní modely a celkově zvýšit jejich provozní výkon. Pro více informací navštivte: www.hpe.com.

###