Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje a urychluje svůj závazek k nákupu zelené energie

24. září 2020 – Koronavirová pandemie neomezila priority Vodafonu v oblasti udržitelnosti a přístupu k ochraně životního prostředí.  Společnost se jim věnuje se stejným úsilím jako dosud a cíl pro nákup energie z obnovitelných zdrojů naopak ještě urychlila – energii výlučně z obnovitelných zdrojů bude nakupovat ve všech evropských zemích už od příštího roku.  Na nutnost šetrného přístupu k planetě Vodafone upozorňuje i řadou aktivit pro zaměstnance v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

K Evropskému týdnu udržitelnosti, který se letos kvůli koronavirové pandemii koná v omezené míře v týdnu od 20. do 26. září, se připojilo 28 zemí v Evropě a desítky institucí, organizací a firem. Vodafone v České republice je jednou z nich. 

„I když nemůžeme pořádat hromadné akce a workshopy pro naše zaměstnance, využíváme naplno našich technologií a on-line kanálů, abychom kolegy a kolegyně informovali o cílech, prioritách a novinkách v přístupu k životnímu prostředí, a zároveň s nimi sdíleli řadu informací a tipů v oblastech, na které se jako firma zaměřujeme,“ komentuje aktivitu Vodafonu Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti. 

Vodafone se letos zaměřil na pět oblastí – uhlíkovou stopu, jednorázové plasty, plýtvání jídlem, spotřebu energie a úsporu vody. Každý den seznamuje zaměstnance s prioritami a cíli společnosti v jedné z těchto oblastí a nabízí jim několik praktických tipů pro každodenní využití. „Ke každému tématu jsme zároveň spustili anketu, abychom zjistili, jak je daná oblast pro naše kolegy a kolegyně relevantní a co v ní dělají. Zkušenosti využijeme v dalším nastavení našich interních programů,“ popisuje Holá.

Cílem je stoprocentní využívání zelené energie 

Pro Vodafone je snižování dopadu lidské činnosti na planetu jednou z priorit udržitelného podnikání. Soustředí se přitom na tři hlavní oblasti, ve kterých má jasně stanovené cíle, a to energii z obnovitelných zdrojů, snižování uhlíkové stopy a redukci elektroodpadu.

Skupina Vodafone Group se letos rozhodla urychlit svůj závazek k nákupu energie z obnovitelných zdrojů. Nově přejde ve všech evropských zemích, ve kterých působí, na zelenou energii již v roce 2021. Vodafone v Česku nakupuje energii z obnovitelných zdrojů už od roku 2011, nově se však zaměří i na energii, kterou využívá zprostředkovaně od dodavatelů. Cílem je stoprocentní využívání pouze zelené energie. 

Internet věcí pomáhá snižovat množství emisí

Do roku 2025 chce Vodafone snížit emise skleníkových plynů na polovinu (v porovnání s rokem 2010) a dostát i svému závazku k Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Prostřednictvím chytrých řešení internetu věcí (IoT) zároveň přispívá ke snižování emisí i u svých zákazníků.

Přímý dopad na přírodní ekosystémy má i rostoucí světové množství elektroodpadu, který podle OSN končí v 90 % na černém trhu nebo na skládkách a v oceánech. Vodafone se proto angažuje v recyklaci elektronických zařízení a zavádí principy cirkulární ekonomiky do svých produktů a služeb. V každé prodejně Vodafonu je možné vrátit starý telefon a přispět tak k výrobě nových přístrojů a tím i k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím partnerů Vodafone recykluje a znovu využije až 95 % ze všech částí telefonního přístroje. Peníze z recyklace pak Vodafone investuje do projektů Nadace Vodafone, které přispívají k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje (v anglické zkratce SDGs). Z těch také přímo vychází udržitelné podnikání ve Vodafonu. 

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností umlaut (dříve P3). Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE přes 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit environmentální dopad svého podnikání na polovinu.  Více informací na www.vodafone.cz.