Umělá inteligence se stále více používá jako nástroj k zabránění šíření COVID-19 mezi zaměstnanci

Společnost Déhora se podílela na vývoji nového softwaru AI4HR, který dokáže prostřednictvím několika modulů předvídat potenciální úrovně nemocí a pomocí analýzy dat tak varuje společnosti před možným nedostatkem zaměstnanců.

Praha 6. října 2020 – V současné době se v boji proti novému viru čím dál více prosazuje umělá inteligence, pomocí které se vědci snaží zabránit jeho šíření a zmírnit tak dopady pandemie na chod mnoha firem. Jedním z takových nástrojů je nový software AI4HR vyvinutý za přispění společnosti Déhora, jehož cílem je sledovat zdraví zaměstnanců například ve výrobních společnostech. S nástrojem AI4HR lze snadno detekovat osoby, které vykazují známky nemoci, takže lze zabránit nutnosti uzavření části nebo i celého provozu. Prostřednictvím analýzy a vyhodnocování různých informačních zdrojů dokáže software varovat před možným nedostatkem zaměstnanců a zajistit tak provozuschopnost organizace. 

Nástroj AI4HR kombinuje nejnovější znalosti a technologie umělé inteligence, sběru a vyhodnocování informací, čímž efektivně doplňuje sadu nejčastějších firemních opatření, kterými jsou v ČR roušky, využití dezinfekce a fixování či střídání pracovních skupin. Digitalizace a softwarové nástroje nám umožňují činit fundovaná a rychlá rozhodnutí v oblasti řízení lidských zdrojů. To je cesta, kterou by se měly vydat všechny společnosti, aby byly flexibilnější a mohly se vítězně poprat s novými procesními nepříjemnostmi plynoucími z působení viru Covid19. Jsem tak velice rád, že se Déhora inovativně podílí na vývoji nových nástrojů, které mohou pomoci všem společnostem neomezovat a nezavírat jejich provozy”, říká Roman Urban z české pobočky společnosti Déhora. 

Softwarový nástroj AI4HR se skládá z několika modulů:

Modul zdravotního stavu (Health Measurement Module)

S tímto modulem lze nepřetržitě a v reálném čase sledovat tělesnou teplotu a kondici zaměstnanců pomocí termografických kamer a dalších zařízení IoT (tzv. internet věcí). Shromážděná data se zobrazují na řídicím panelu. Zvýšená tělesná teplota je první známkou toho, že může být člověk nemocný. Další indikace lze získat měřením krevního tlaku, hladiny cukru v krvi nebo fungování trávicího systému.  Získané informace mohou mimo jiné pomoci zaměstnancům prostřednictvím varovných signálů zlepšit své životní a stravovací návyky.

Trasovací modul (Motion Measurement Module)

Tento modul shromažďuje údaje o pohybech zaměstnanců a kontaktech s ostatními ve firmě i mimo ni. Může ukázat, s kolika lidmi byl nemocný zaměstnanec v kontaktu, na jakém místě a v jakém čase. Mapování šíření nemoci výrazně pomáhá při snížení rizika masivní nákazy. Cílem je tedy zjistit potenciálně infikované osoby dostatečně včas.

Modul řízení pracovní doby (Working Time)

Modul obsahuje informace o odpracovaných hodinách všech zaměstnanců. Monitoruje počet směn i jaký typ směny (denní, odpolední, noční, přesčas…) má daný zaměstnanec za sebou. To, společně s dalšími údaji jako například kvalifikace zaměstnance nebo dostupnost zaměstnance k pracovnímu výkonu, usnadní a zrychlí operativní změny v případě nemoci. Nebude tak nutné, aby firma měnila výrobní plán nebo zvyšovala náklady v důsledku prostojů či dokonce uzavření celého oddělení.

Modul pracovních nákladů (Labor Costs Module)

Tento modul analyzuje výdaje vynaložené zaměstnavatelem, jako jsou náklady na nábor, mzdové náklady, náklady na nepřítomnost z důvodu nemoci a prostoje daného oddělení nebo celé společnosti. Program rovněž umí řídícím zaměstnancům vyhledávat a navrhovat vhodné a dostupné náhrady za nemocné zaměstnance s konkrétně požadovanou kvalifikací.

Modul zdravotnických dat (Regional Medical Data Module)

Prostřednictvím tohoto modulu lze shromažďovat externí lékařské informace, např. z nemocnic v regionu, rozsah šíření nebo zasažení infekcí, zotavení a úmrtnost. Porovnání těchto údajů s interními údaji tak pomůže určit míru rizika a včas upozorňovat na potřebné zavedení ochranných opatření na pracovišti.

Modul pracovního trhu (Labor Market Module) 

Jeho funkcí je sbírat externí informace o regionu, kde se organizace nachází. Sleduje mimo jiné míru nezaměstnanosti, další statistiky trhu práce, agentury dočasného zaměstnání atd. Poskytuje tak příležitost předvídat budoucí dopady nedostatku pracovních sil na trh a reagovat v dostatečném předstihu zajištěním nezbytných náhrad.

„Udržení kontinuity provozu a bezpečného pracovního prostředí bude v nadcházejících měsících pro mnoho společností nejen klíčovou výzvou, ale i nutností,“ říká Łukasz Chodkowski, ředitel polské pobočky poradenské společnosti Déhora, která se na vývoji AI4HR podílela. „Shromažďováním externích a veřejných dat může nástroj také poskytnout pohled na globální, regionální a místní rozvoj pandemie a zajistit bezpečné řízení odběratelsko-dodavatelských vztahů kdekoli na světě,“ dále dodává.  

O společnosti Déhora

Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem práce. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení. V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku, Spojených arabských emirátech a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Coca-Cola, Eindhoven Airport, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie. 

Více informací o společnosti Déhora se dozvíte na webu www.dehora.cz nebo Facebooku.