KZPS ČR: Vláda musí urychleně podpořit podniky v nouzového stavu

(Praha, 16. října 2020) – Vláda ČR dne 8. října 2020 rozhodla o zavedení následných opatření proti epidemii šíření onemocnění Covid19, která mají ekonomický charakter.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR pečlivě sleduje kroky vlády vůči postiženým podnikům i odvětvím. Samozřejmostí je aktivní jednání s jednotlivými ministry vlády a premiérem.

KZPS ČR v účinné spolupráci zejména se SP ČR a AMSP se podařilo v minulém týdnu dne 9. října 2020 přesvědčit vládu k prodloužení Antiviru A do podoby Antivirus Plus, kdy zaměstnavatelům budou hrazeny mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.

Stejně tak se podařilo např. pomoci dalším podnikatelům a přesvědčit ministerstvo financí k přijetí dalšího liberalizačního balíčku, který se týká zmírnění dopadů do restaurací, kulturních a sportovních zařízení, veletrhů, kongresů apod. Souvisejícím příkladem je tzv. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty umožňující si zpětně snížit daňový základ.

Dne 16. října 2020 se uskutečnilo následné další jednání k pomoci podnikatelům a zaměstnavatelům za účasti místopředsedy vlády ČR Ing. K. Havlíčka a ministryně pro místní rozvoj Ing. K. Dostálové. Jednalo se všech podobách Antivirusu A+B+C, připravovaném Kurzarbeitu, stávajících podporách COVID i o jeho nově navrhovaných podobách.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za všechny tyto možnosti se účastnit a prosazovat zájmy našich členů a též za již projednávané a zejména schválené podpory a děkujeme za aktivní a rychlý průběh jednání místopředsedou vlády Ing. K. Havlíčkem a jeh týmu.

„V současné době bychom rádi akcentovali jeden program podpory, který by mohl zatím skončit již k 31. října 2020 a tím je ANTIVIRUS B, který je určen pro firmy k řešení nepřímých hospodářských dopadů pandemie, zejména omezení poptávky či výpadek vstupních dodávek.

„Pro naše firmy se jedná o klíčový program pomoci, bez kterého je vážně ohroženo jejich fungování, hrozí nevratné ukončení činnosti a způsobí raketový nárůst nezaměstnanosti v regionech. A domněnka, že tyto nezaměstnané absorbují jiné, převážně velké firmy, je ve většině případů lichá, neb se jedná o jiné profese a v jiných regionech na což dosáhne pouze zlomek propuštěných“, říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner a dodává: „Žádáme proto naši vládu o urychlené projednání, a hlavně prodloužení ANTIVIRU B do doby, než bude spuštěn navazující Kurzarbeit


KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. 

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz