Akce lze pořádat i udržitelně, koronavirová krize je příležitost ke změně. Řešení nabízí cirkulární eventy

Praha, 20. 10. 2020 – Letošní pandemie koronaviru dopadla na některé segmenty byznysu opravdu tvrdě. Ten eventový není výjimkou. Krize však může nabídnout i nové příležitosti ke změně myšlení a fungování strategií. To vnímá i poradenská společnost CIRA Advisory (CIRAA), která se v rámci svých služeb nově zaměřuje i na oblast event managementu, jak konavirovou krizi v této oblasti využít a nastavit nový model fungování – více udržitelný a reflektující principy cirkulární ekonomiky. Jako první v Česku bude poskytovat komplexní poradenství eventovým manažerům, agenturám i korporacím, jak eventy po skončení pandemie pořádat lépe a společensky odpovědně. 

“O této službě jsme uvažovali už společně s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), ale teprve na konci léta jsme doladili všechny detaily a můžeme ji nyní odstartovat naplno. Načasování spuštění poradenství v oblasti cirkulárních eventů je podle nás ideální i s ohledem na to, že firmy aktuálně řeší strategie pro nadcházející rok, navíc ovlivněné koronavirovou krizí, která dává prostor pro změnu zajetých stereotypů,” vysvětluje Eva Šálková, event konzultantka pro CIRAA.

I dnes se při organizaci akcí často stává, že se sklouzne ke krátkozrakému uvažování a hodnotí se pouze výsledný efekt eventu, bez dalších dopadů, zejména na životní prostředí, resp. její ekologickou zátěž. Pozornost je přitom v tomto ohledu nutné směrovat na více oblastí. “Při realizaci cirkulárního eventu je třeba vnímat řadu aspektů, zaměřit se například na redukci jednorázově použitých materiálů, zamezit plýtvání energiemi, vodou, ale i potravinami. V neposlední řadě nás zajímá také uhlíková stopa, kterou umíme účinnými opatřeními efektivně snížit,” popisuje Eva Šálková. 

V každé ze zmíněných oblastí je pak nutné neřešit je pouze povrchově, ale jít více do hloubky a vše pečlivě plánovat. Navíc jednotlivé aspekty mohou mít vliv na ekologičnost na více úrovních. Dobře zvolený catering je zásadní nejen pro uhlíkovou stopu, ale také pro následné nakládání s odpady. Stejně tak je třeba vhodně vybírat lidi, kteří budou akci zajišťovat a zohlednit jejich dopravu na místo. Opomíjet nesmíme ani vhodnost plánované lokace, její vybavení, dramaturgii eventu či audiovizuální techniku z pohledu spotřeby elektřiny. 

Další zátěž, a to nejen ekologickou ale i finanční, pak přináší potřeba řešit zmíněné věci ad hoc, kdy je nutné jednat rychle. “V tomto ohledu se setkáváme s tím, že chybí koncepční myšlení a vzdělávání směrem k udržitelnosti. Proto je naším cílem lidem z tohoto odvětví pomoci a provést je změnou vedoucí k lepší eventové praxi. Díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti organizace eventů umíme nabídnout variabilitu řešení, která jsou vhodná pro různé tipy akcí,” uzavírá Šálková.

Pořádat cirkulární event v praxi tedy v podstatě znamená hlavně větší efektivitu práce se zdroji, čímž se šetří nejen životní prostředí, ale také náklady na organizaci i vynaložené finance. Toho lze docílit různou formou, ať už prostřednictvím analýzy pořádaného eventu, pomoci s organizací nebo komplexním školením. 

O CIRA Advisory

CIRA Advisory (CIRAA) je konzultační a poradenská firma věnující se cirkulární ekonomice a je sesterskou společností Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Obě organizace se vzájemně doplňují. Zatímco INCIEN se soustředí především na výzkum a vzdělávání, CIRAA firmám, municipalitám a institucím pomáhá řešit konkrétní případy a potřeby vedoucí ke změně principů fungování, a to z lineárního na cirkulární napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. 

Více informací najdete na http://www.ciraa.eu