Fresenius Medical Care přebírá v České republice distribuci produktů NxStage

Společnost Fresenius Medical Care přebírá od listopadu 2020 distribuci produktů společnosti NxStage Medical, Inc. pro Českou republiku jako součást svého stávajícího portfolia domácích dialyzačních terapií. 

Právě společnost Fresenius Medical Care je v České republice průkopníkem domácích terapií. Pacientům nabízí ucelený balíček služeb, které zajišťují lidem, kterým selhávají ledviny, komplexní dialyzační péči z pohodlí jejich domova včetně 24hodinového technického servisu. „V rámci našeho přístupu „ta správná léčba ve správný čas a na správném místě“ bude portfolio produktů NxStage pro domácí terapie přínosnou součástí péče o ledviny v pohodlí domova a pomůže nám uspokojit stále se vyvíjející potřeby českých pacientů s chronickým selháním ledvin i zdravotnických profesionálů,“ říká David Prokeš, generální ředitel společnosti Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

V přechodné fázi Fresenius Medical Care – ČR úzce spolupracuje s dosavadním distributorem. „Usilujeme o to, aby bylo převzetí distribuce co možná nejplynulejší, tak aby se naši obchodní partneři mohli i nadále soustředit hlavně na zdraví a pohodu svých pacientů“ dodává Tomáš Kovařík, obchodní ředitel společnosti Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Fresenius Medical Care nabízí řadu řešení pro peritoneální dialýzu i domácí hemodialýzu a také související klinická a praktická řešení. V oblasti domácí hemodialýzy se jedná o přístroj 5008S CorDiax HomeHD, který obsahuje speciální software pro domácí hemodialýzu. Ten může pacientům s chronickým selháním ledvin poskytnout celou škálu terapií, stejně jako dialyzační středisko, tedy hemodialýzu, hemodiafiltraci a také vysokoobjemovou hemodiafiltraci. V oblasti kontinuální ambulantní peritoneální dialýzy nabízí systém stay•safe a v případě automatizované peritoneální dialýzy cycler sleep•safe harmony. Nově tyto produkty doplní ještě přístroj NxStage System One, který umožňuje hemodialyzační léčbu v pohodlí domova při zachování kompaktních rozměrů zařízení.

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí až 3,5 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě více než čtyř tisíc dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu téměř 348 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o téměř 1 700 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS). 

***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz

Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.