Nejdražší bankovka v České republice jde do dražby!

Pětitisícová státovka, nejvzácnější československé papírové platidlo, vstoupí 20. listopadu do aukce. Jedinečná internetová aukce nabídne sběratelům a širší veřejnosti unikátní příležitost po 26 letech tuto nejžádanější československou bankovku koupit. 

Vyvolávací cena státovky je jeden milión korun. „Odhaduji, že se její cena může vyšplhat až na čtyřnásobek,“ uvádí Aleš Kohout spolumajitel aukční společnosti Bankovky.com s.r.o., která bankovku draží pro svého klienta. Naposledy se ve veřejné nabídce tato bankovka objevila v květnu 1994 a vydražila se za 280 000 Kč. 

Státovka, bankovka vydaná státem nikoliv Národní bankou, s nominální hodnotou 5000 Kč z 15. dubna 1919, byla v oběhu do roku 1921. Zajímavostí je, že po dlouhou dobu se ve sběratelských kruzích vědělo jenom o sedmi exemplářích, až v roce 1990 se potvrdila existence patnácti kousků a v roce 2003 dokonce dvaceti šesti. V současné době je těchto sběratelsky mimořádně ceněných pětitisícovek v soukromých a veřejných sbírkách na území České republiky a v zahraničí pouhých 36. Mezi samotnými sběrateli je však jenom 13 kusů, zbylé exempláře vlastní právnické osoby, u kterých se nedá očekávat, že by se dostaly na sběratelský trh. Jedná se například o Českou národní banku, Národní muzeum, Zemské muzeum Olomouc atd.

Pro sběratele výjimečná červená pětitisícovka z roku 1919 nese na líci stejný motiv jako rakousko-uherská tisícikoruna z roku 1902, nenápadný secesní ženský portrét manželky jednoho z autorů, paní Leflerové. Autorem většiny ostatních státovek z roku 1919 je Alfons Mucha, proto jsou především mezi sběrateli známé jako tzv. Muchovky, mezi ně patří státovky v hodnotě 10, 20, 50, 100 a 500 Kč. 

Na listopadové aukci, která je zaměřená na historii papírových platidel na území Českých historických zemí v letech 1762 – 2019, bude na prodej celkem cca 550 položek. Zahrnovat bude kompletní nabídku všech bankovek 20. století, včetně několika dalších unikátů, jako státovku o nominální hodnotě 500 Kč z roku 1919 a také její perforovaný exemplář a nevydanou státovku 10 Kčs z roku 1953.

Aukce proběhne 20. listopadu 2020 na platformě LiveBid.cz. Pořadatel aukce, aukční společnost Bankovky.com, dal přednost internetové aukci kvůli současné koronavirové situaci. Díky tomu může jednodušeji oslovit dražitele nejen z řad sběratelů, ale také investorů. „Pro sběratele, pro které jsou bankovky celoživotní vášní, má cena jejich sbírek mnohem vyšší hodnotu než jen tu finanční,“ dodává Aleš Kohout, který se specializuje na sběratelský obor notafilii, což je sběratelství bankovek a papírových platidel a nauka o nich.

V dražbě tedy bude kromě nejžádanější pětitisícové bankovky kompletní emise československých bankovek 20. století. Takto zcela kompletní emise jde do dražby vůbec poprvé. Jen vyvolávací cena všech dražených položek sbírky přesahuje 3 miliony Kč. 

Jde tak o zcela unikátní příležitost, a to zdaleka nejen pro sběratele, ale i pro investory, kteří na investicích do sběratelských předmětů, podobně jako třeba u drahých kovů či kamenů, oceňují jejich schopnost uchovávat si hodnotu se stabilním růstovým potenciálem. Pro začínající sběratele to bude pak příležitost nasát pravou sběratelskou atmosféru a pokusit se získat první cenný kousek.