Unicorn University jako první vysoká škola získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu na plně distanční formu studia

Praha, 3. listopadu 2020 – Národní akreditační úřad akreditoval plně distanční formu studia programu Softwarový vývoj na Unicorn University. Unicorn University se tak stala první vysokou školou, která získala od tohoto úřadu akreditaci na plně distanční vzdělávání. Rozšiřuje tak stávající akreditované programy na Unicorn University v prezenční a kombinované formě zaměřené na IT, datovou analýzu a business o možnost studovat plně online odkudkoliv a kdykoliv. První studenty studující plně online Unicorn University přivítá již v únoru 2021.

„Akreditace plně distanční formy studia je pro Unicorn University velmi důležitým milníkem, neboť naším posláním je poskytovat jednoduchý přístup ke vzdělání a umožnit lidem studovat odkudkoli a kdykoli. Tato forma nám mimo jiné otevírá cestu do Evropy,“ říká Ing. Marek Beránek, Ph.D., ředitel Unicorn University.

„Naše vysoká škola je zcela připravena na plně distanční výuku i díky našemu systému a technologiím, které denně v Unicornu používáme. Ukazuje nám to aktuální situace, kdy jsme v Unicornu, podobně jako v řadě dalších technologických firem, přešli na plně digitální vzdálenou práci z domova, respektive odkudkoliv je to potřeba,“ říká prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn University.

Na Unicorn University v současné době studuje celkem 550 studentů z 18 zemí. Zájemcům o studium jsou k dispozici bakalářské programy Softwarový vývoj a Business Management. Oba programy je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě a Softwarový vývoj také nově v online formě. Možnost studia plně online v případě programu Business Management je v současné době v procesu schvalování Národním akreditačním úřadem. Navazující magisterské programy Softwarové inženýrství a big data nebo ekonomicky orientovanou Aplikovanou ekonomii a analýzu dat můžete studovat v prezenční formě. Jako doplněk pro ty, kteří chtějí získat dva vysokoškolské tituly, Unicorn University nabízí tzv. Double Degree program realizovaný ve spolupráci s University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt.

Zájemci o studium se mohou detailněji seznámit s možnostmi studia na online dnech otevřených dveří vždy ve čtvrtek od 15:00 v termínech 26. 11. 2020, 11. 2., 11. 3., 10. 6., 12. 8. nebo 2. 9. 2021.

Kompletní informace o možnostech studia i škole samotné jsou k dispozici na webových stránkách Unicorn University: www.unicornuniversity.net