Gebrüder Weiss se zapojil do pomoci rodinám samoživitelů

Praha, 5.11.2020 – Česká pobočka Gebrüder Weiss se zapojila do podpory projektu Nadačního fondu pomoci „Notebooky dětem samoživitelů“. Vedle finančního příspěvku na nákup počítačů zajišťuje společnost také bezplatné doručení počítačů konkrétním dětem. „Předání prvních 30 notebooků jednoznačně prokázala, že tato aktivita má smysl a je užitečnou pomocí dětem, které by jinak mohly být znevýhodněné během distančního vzdělávání,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Sbírku „Notebooky dětem samoživitelů“ zorganizovala známá novinářka Nora Fridrichová pod záštitou Nadačního fondu pomoci. Podstatou projektu, do kterého se již zapojila řada obchodních společností i jednotlivců, je poskytnutí počítačového vybavení pro děti samoživitelů, které by se jinak nemohly zúčastnit distanční výuky a neměli by možnost se v této nelehké době i nadále vzdělávat. 

„Máme radost, že jsme jedni z těch, kteří rychle a efektivně zareagovali na konkrétní možnost, jak pomoci potřebným, zvláště jde-li o děti. Notebooky pro děti samoživitelů jsou   řešením akutní potřeby zajištění online výuky dětem z neúplných rodin jejichž rodiče si nákup drahého vybavení nemohou sami dovolit. Cílem je poskytnout těmto dětem možnost plnohodnotného vzdělávání v době distanční výuky. Věříme, že počítače budou děti využívat nejen po dobu distanční výuky, ale že jim tímto způsobem otevřeme trvalý přístup k možnostem následného vzdělávání a rozvoji jejich nejrůznějších talentů,“ vysvětluje Jan Kodada.

Po úvodní distribuci tří desítek notebooků jejich novým majitelům přicházejí další a další žádosti z azylových domů, církevních diecézí, ale především od základních škol a samotných učitelů. Právě oni jsou v nejužším kontaktu s konkrétními žáky a dokáží objektivně vyhodnotit, kteří z nich by pomoc potřebovali. 

„Díky dlouholetým zkušenostem s doručováním zásilek koncovým zákazníkům prostřednictvím naší služby Home Delivery určené právě pro tento segment trhu dokážeme spolehlivě a rychle dodat notebooky na prakticky jakoukoli adresu v České republice. Do rozvážky se v tomto případě zároveň ochotně zapojili i naši obchodní zástupci. Díky tomuto spojení řady firem i jednotlivců a naší společné iniciativě můžeme vyrovnat vzdělávací podmínky řadě znevýhodněných dětí a podílet se tak na jejich lepší budoucnosti. Každým dnem se o něco více dětí učí online a za dalšími jejich vybavení právě míří. Těší nás, že naše zkušenosti z běžného obchodního života i osobní nasazení můžeme nyní zúročit a profesionálně pomoci skutečně dobrému a přínosnému projektu,“ uzavírá Jan Kodada. 

……..…………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  

Více informací o společnosti a jejích službách najdete také na https://www.gw-world.com/cz/news/press-releases/