Předpověď technologických změn pro rok 2021: Koronavirová pandemie urychlí digitální transformaci

Díky disruptivním technologiím bude digitální transformace nezbytná

Praha, Česká republika – 10. listopadu 2020

Společnost NTT Ltd., přední globální poskytovatel řízených služeb, dnes zveřejnila svoji předpověď technologických trendů pro následující rok. Studie Future Disrupted: 2021 přináší informace o technologiích, které v příštím roce povedou k výrazným změnám. Ve spojení s klíčovými poznatky odborníků společnosti NTT slouží tyto informace o očekávaných trendech jako vodítko pro všechny firmy, které chtějí maximálně využít nové příležitosti a výhody disruptivních technologií. 

Přelomové technologie roku 2021 budou úzce souviset s nemocí COVID-19 a jedním z dopadů koronavirové pandemie bude urychlení digitální transformace. Dle společnosti NTT bude roku 2021 vévodit pět klíčových technologických trendů:

  1. Základem globální komunikace budou plně optické sítě (All-photonics networks, APN): plně optické sítě umožní přenos mezi jednotlivými koncovými body, například dat mezi uživatelskými počítači a servery, jen s minimálními energetickými nároky. Tento typ sítí tak umožní komunikaci skutečně šetrnou k životnímu prostředí.
  1. Kognitivní technologie se budou využívat pro efektivní propojení a řízení: centralizovaná správa a agilní alokace ICT zdrojů umožní lepší integraci informací z různorodých typů senzorů, včetně těch hlasových a obrazových. Výrazně se tak rozšíří možnosti využití zařízení ze světa internetu věcí. 
  1. Digital twin computing (DTC) umožní díky integraci skutečného a virtuálního světa lepší prediktivní analýzy: DTC bude pomocí volného kopírování, kombinování a výměny různorodých digitálních párů „věcí“ a „lidí“ vytvářet různá prostředí. Získané informace se integrují do aplikací jako jsou systémy pro předvídání dopravních situací. Pomohou například také s lepším předvídáním šíření chorob. 
  1. Evoluce „citizen developer“ a robotizovaných procesů zásadně změní podnikání: významnou konkurenční výhodu budou představovat platformy, které umožní komukoli vytvářet aplikace využívající firemní data bez znalosti programování. Tento přístup označovaný jako „citizen developer“ využívá robotů k automatizaci klíčových firemních procesů. Zaměstnanci tak mohou věnovat svůj čas práci s vyšší přidanou hodnotou.
  1. Kvantové počítače a edge computing zahájí novou éru výpočetní techniky: stále více budou využívány výpočetní zdroje umístěné na okraji sítě. Edge computing eliminuje zpoždění, ke kterému dochází při využívání geograficky vzdálených centrálních cloudů. Příkladem může být systém rozpoznávání obrazu v automobilu – vstupy bude zpracovávat okamžitě, aniž by je musel odesílat do vzdáleného cloudu. 

Uvedené disruptivní technologie sice platí pro delší časový horizont, již nyní ale tyto trendy vyzdvihují důležitost digitální transformace – firmy mohou s jejich pomocí zajistit propojenou pozitivní zákaznickou i zaměstnaneckou zkušenost. Potvrzuje to i zpráva NTT Customer Experience Benchmarking Report 2020, ve kterém 70 % firem uvedlo, že hlavním motivem k digitální transformaci je právě zlepšení zákaznické zkušenosti.

Disruptivní technologie v České republice

Podle Lukáše Jelínka, který působí jako Senior GTM Practices Director v české pobočce NTT Ltd., se všechny tyto trendy budou týkat i společností v České republice. „České firmy byly tradičně opatrné v implementaci nových technologií, a to zvláště v některých konzervativních odvětvích. Nicméně s postupující digitalizací mnoho z nich již započalo cestu zásadních inovací především v oblastech vyžívání cloudu, automatizace či hybridního způsobů práce. Pandemie koronaviru akcelerovala ve firmách témata, která by se za normálních okolností připravovala a prosazovala velmi dlouhou dobu. Trendy jako digital twin computing či citizen developer tak již v mnoha organizacích nejsou neznámým pojmem,“ řekl Lukáš Jelínek. 

Základem všech nových technologií by měla být kybernetická bezpečnost – bezpečnostní rizika budou mít v roce 2021 v souvislosti s disruptivními technologiemi vliv na loajalitu zákazníků i zaměstnanců. Výzkumná zpráva Intelligent Workplace Report naznačila, že 83 % organizací zcela přehodnotilo svůj přístup k bezpečnosti tak, aby odpovídal novým způsobům práce zavedeným během koronavirové pandemie.

Více informací o disruptivních technologických trendech pro rok 2021 naleznete na webu Future Disrupted: 2021.

O společnosti NTT Ltd.

NTT Ltd. je přední globální poskytovatel technologických služeb. Spolupracuje s organizacemi po celém světě. Jeho cílem je nabízet inteligentní technologická řešení a s jejich pomocí dosahovat nejlepších možných výsledků. Inteligentní v podání NTT Ltd. znamená řízené daty, propojené, digitální a bezpečné. Jako globální ICT poskytovatel zaměstnává přes 40 000 lidí v pobočkách 57 zemí, působí v 73 zemích a dodává své služby do více než 200 zemí celého světa. Další informace jsou k dispozici na hello.global.ntt. V České republice má NTT Ltd. své Global Delivery Centrum, které zajišťuje klientskou podporu 24/7 v jazycích všech svých evropských zákazníků a zabezpečuje vysokou kvalitu servisních služeb na globální úrovni.