Nový bankovní virus Ghimob je doslova špionem v telefonu, šíří se z Latinské Ameriky do celého světa. Ohrozí i Česko?

11. listopadu 2020 – Nebezpečný virus, který napadá mobilní telefony a zneužívá internetové bankovnictví, objevili analytici společnosti Kaspersky. Stalo se tak v podstatě náhodou: při rutinním monitoringu škodlivých kampaní, které ohrožují operační systém Windows už známým bankovním malwarem Guildma. Při této kontrole však experti objevili URL adresy, které distribuují nejen ZIP soubor se škodlivým obsahem pro Windows, ale také další zákeřný soubor, jež slouží pro stažení instalátoru nového bankovního trojanu Ghimob.

Tento virus dokáže infiltrovat režim snadnějšího přístupu (Accessibility Mode) v napadeném mobilním zařízení, což mu umožňuje zůstat neustále aktivní. Následně deaktivuje možnost svojí manuální odinstalace, zachytává data, manipuluje se zobrazovaným obsahem na displeji a útočníkům umožňuje vzdáleně ovládat napadený mobil nebo tablet. Podle expertů společnosti Kaspersky se autoři tohoto trojanu z rodiny mobilních Remote Access Trojan (RAT), tedy trojanů umožňujících vzdálený přístup, zaměřili především na uživatele v Brazílii. Mají však velké plány jak expandovat do celého světa a případy napadení trojanem Ghimob se už objevily i v Evropě, včetně České republiky. Škodlivá kampaň Ghimob je stále aktivní.

Sesterský malware Guildma, během jehož monitoringu bezpečnostní analytici objevili Ghimob, je jednou ze čtyř neblaze proslulých kybernetických hrozeb nazývaných Tétrade, vyskytujících se zejména v zemích Latinské Ameriky, ale i v dalších částech světa. Jejich tvůrci aktivně připravovali nové techniky útoku, rozvíjeli malware a zaměřovali se na širší okruh možných obětí.

Odemkne si mobil a schová se pod falešnou stránku

Nejnovější přírůstek této škodlivé skupiny, bankovní trojan Ghimob, se šíří prostřednictvím e-mailu, který se snaží u adresáta navodit dojem, že dluží určité společnosti peníze a musí tuto pohledávku splatit. E-mail obsahuje odkaz, na který má oběť kliknout, aby získala další informace. Jakmile se trojan úspěšně stáhne a nainstaluje do mobilního zařízení, odešle zprávu o infiltraci řídícímu serveru. Tato zpráva obsahuje údaje o modelu napadeného telefonu, zda je zabezpečen zamykacím displejem a také je v ní seznam všech nainstalovaných aplikací, na které by se mohl trojan zaměřit. Dosud je podařilo ověřit, že Ghimob dokáže podvodným způsobem získávat data celkem ze 153 mobilních aplikací, především bankovních, ale i aplikací dalších finančně-technologických společností, aplikací o kryptoměnách a burzách.

„Patrně nejvýstižněji lze popsat funkčnost trojanu Ghimob tak, že jeho oběť si nosí v kapse sofistikovaného špiona. Útočníci mohou vzdáleně přistupovat k napadenému zařízení, provést prostřednictvím telefonu podvodnou akci a zneužít při ní majitele bankovního účtu tak, že nejen obejdou přihlašování k telefonu a bezpečnostní opatření zavedená finančními institucemi, ale všechny jejich behaviorální systémy proti podvodnému jednání,“ varuje Miroslav Kořen, generální ředitel společnosti Kaspersky pro střední a východní Evropu. Dokonce i v případě, že uživatel používá jako ochranu odemykání telefonu gestem, je Ghimob schopen toto gesto zaznamenat a použít, kdykoli bude potřebovat dané zařízení odemknout. Pokud se útočníci rozhodnou provést podvodnou transakci, mohou vypnout displej nebo přes něj vložit překryvnou černou obrazovku, případně otevřít internetový prohlížeč s webovou stránkou přes celý displej. Mezitím, co uživatel sleduje tuto falešnou obrazovku, útočníci mohou ve skrytu provést podvodnou transakci, protože již mají otevřenou aplikaci pro internetové bankovnictví a jsou do ní přihlášeni jménem oběti.

Statistiky společnosti Kaspersky prokázaly, že kromě Brazílie se malware Ghimob zaměřuje na oběti v Paraguayi, Peru, Portugalsku, Německu, Angole a Mosambiku.

První brazilský trojan s ambicí škodit po celém světě

„Snahy latinskoamerických kybernetických zločinců o vytvoření bankovního trojanu s celosvětovým dosahem mají dlouhou historii. Pamatujeme si na škodlivé kampaně Basbanke, následně na BRata, ale oba tyto malwary se silně zaměřovaly na brazilský trh. Ghimob je prvním brazilským trojanem pro internetové bankovnictví, který je skutečně připraven expandovat do celého světa. Jsme přesvědčeni, že tato nová kampaň by mohla mít spojitost s hrozbou Guildma, která pomáhala šířit známý brazilský trojan. Vede nás k tomu několik indicií, z nichž nejpodstatnější je fakt, že oba sdílejí stejnou infrastrukturu. Doporučujeme proto bankovním institucím, aby tyto hrozby pečlivě sledovaly a současně pracovaly na vylepšování autentizačních procesů přihlašování k osobním účtům přes mobilní aplikace, technologiích zamezujících podvodné jednání a sledovaly data o možných hrozbách. A především, aby se snažily porozumět veškerým rizikům spojeným s touto novou rodinou mobilních RAT, a minimalizovat tak jejich škody,“ říká Fabio Assolini, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.

Produkty společnosti Kaspersky tuto novou rodinu kybernetických hrozeb detekují jako Trojan-Banker.AndroidOS.Ghimob.

Abyste byli dobře chráněni před RAT a jejich hrozbami pro mobilní bankovnictví, společnost Kaspersky doporučuje používat tato bezpečnostní opatření:

  • Zajistěte, aby váš SOC tým (Security Operations Center) měl k dispozici přístup k aktuálním informacím o známých hrozbách (Threat Intelligence, TI). Portál společnosti Kaspersky o aktuálních kybernetických hrozbách s názvem Kaspersky Threat Intelligence Portal poskytuje firmám potřebné informace o TI, údaje o kybernetických útocích a zkušenosti, jež společnost Kaspersky získala během své více než dvacetileté existence.
  • Vzdělávejte své zákazníky ohledně možných triků, které mohou škůdci používat. Posílejte jim pravidelně informace, jak odhalit podvodné jednání a jak se v takové situaci zachovat.
  • Implementujte řešení pro odhalování podvodného jednání, například Kaspersky Fraud Prevention. Umožní vám ochránit mobilní komunikační kanály v situacích, kdy útočníci použijí vzdálený přístup k provedení podvodné transakce. Ochrany lze v rámci tohoto řešení dosáhnout kombinací detekce RAT malwaru na zařízení a identifikací známek svědčících o pokusu ovládnout vzdáleným přístupem legální software.

Více podrobnějších informací o nových exploitech, které popisujeme výše, získáte v ucelené zprávě na Securelist.

O společnosti Kaspersky

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která byla založena v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jež tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání více než 400 milionů uživatelů a pro 250 000 firemních klientů přinášíme ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na adrese www.kaspersky.com.