Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k „Matici opatření ministerstva zdravotnictví“ ministerstva zdravotnictví ze dne 13. listopadu 2020

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR pečlivě sleduje kroky vlády ČR v boji proti epidemii Covid19 a jejich dopady vůči postiženým podnikům i odvětvím. Sami se také aktivně podílíme na jednáních s jednotlivými ministry vlády i s premiérem a iniciujeme možná opatření tak, aby odpovídala současným potřebám i možnostem.

Rádi konstatujeme, že na rozdíl od první vlny je spolupráce oboustranně aktivnější a plodnější. Nyní jsme obdrželi nový komplexní materiál „Matici opatření“ ministerstva zdravotnictví, který představuje soubor opatření v jednotlivých fázích vývoje epidemie. Jsme také rádi, že se podařilo takový materiál vytvořit a zveřejnit a věříme, že jednotlivá opatření jsou pečlivě zvážena a vybalancována, zejména z epidemiologického hlediska. 

Kritizujme v této souvislosti stav, kdy zejména velké nadnárodní řetězce, které prodávají potraviny a drogérii, mají umožněn též prodej dalšího zboží (obuv, oděvy apod.), jehož prodej je nyní omezen a zneužívají tím konkurenční výhodu oproti našim českým výrobcům a obchodníkům, kteří mají prodej tohoto sortimentu zakázán. 

Co ale chceme zdůraznit za podnikatelskou a zaměstnavatelskou sféru je, že zásadním po nás je boj proti epidemii, ochrana veřejného zdraví, ochrana našich zaměstnanců. Samozřejmě s tím souvisí i maximální možná ochrana podnikání, zachování chodu našich firem a podniků, které musí být umožněno v míře co nejvyšší.

Rádi bychom touto cestou též vyzvali všechny zaměstnavatele, podnikatele, zaměstnance, odboráře, aby důsledně dodržovali navržená opatření v zájmu zdraví, ale též i nezbytnému chodu ekonomiky. Nabádáme též podniky a firmy, aby při rozvolňování opatření důsledně dodržovaly všechna nařízení a pokyny, aby nenastal návrat a vzestup další vlny epidemie.

V Praze dne 13. listopadu 2020