Společnost HP dále rozvíjí automatizaci aditivní výroby a představila platformu s novými možnostmi

Průlomové změny v automatizaci, softwaru a zpracování dat pomáhají urychlit přechod k digitální výrobě

Hlavní novinky:

  • Nové řešení HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite umožňuje využít výhod personalizace, mít pod kontrolou celý výrobní proces a podporuje různé technologie aditivní výroby
  • Vylepšené digitální služby HP 3D Factory Services podporují API pro HP Jet Fusion 3D a technologii HP 3D Process Control, což zákazníkům umožňuje optimalizovat přístup k datům a dosáhnout lepší předvídatelnosti i škálovatelnosti výroby
  • Nová průmyslová unpackovací stanice HP Automatic Unpacking Station, vyvinutá společně s AM Solution ze skupiny Rösler, umožňuje snížit náklady, zlepšit konzistenci vytištěných dílů a zlepšit výkonnostní parametry napříč pracovními postupy

Praha, 16. listopadu Společnost HP informuje o významném pokroku ve správě a automatizaci komplexních pracovních postupů 3D tisku a provozů pro velkoobjemovou aditivní výrobu. Společnost HP představila nové softwarové řešení HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite, které při aditivní výrobě umožňuje dosáhnout vyšší produktivity i efektivity, automatizovat řízení aditivní výroby, čímž přispívá ke špičkovým parametrům 3D tisku. Společnost také představila nové digitální služby HP 3D Factory Services, které zákazníkům umožňují provádět analýzy výrobních provozů a zařízení, zajišťovat pracovníky i jejich školení, a napomáhají tak při implementaci výrobních procesů. Společnost HP představila rovněž novou unpackovací stanici HP Automatic Unpacking Station, vyvinutou ve spolupráci se společností AM Solutions ze skupiny Rösler, která umožní dosáhnout vyšší míry automatizace v rámci postprocessingu, což zákazníkům při aditivní výrobě přinese v celém pracovním postupu vyšší efektivitu.

Automatizace, software a data jsou klíčem k zajištění individualizované sériové výroby dílů a umožňují plně rozvinout potenciál, který aditivní hromadná výroba poskytuje,“ uvedl Ramon Pastor, generální ředitel a globální ředitel divize 3D Printing and Digital Manufacturing společnosti HP Inc.Jsme odhodláni neustále zlepšovat naše schopnosti a pomáháme zákazníkům optimalizovat a automatizovat pracovní postupy, nacházet nové atraktivní způsoby využití nových technologií a udržitelným způsobem vyrábět velké objemy vysoce kvalitních dílů.“

Nový HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite umožňuje změnit digitální pracovní postupy

Nový Universal Build Manager společnosti HP je prvním řešením svého druhu, které využívá proprietární inovace společnosti HP týkající se softwaru a zpracování dat ve spojení s výpočetním jádrem Dyndrite™ Accelerated Geometry Engine. Toto nové řešení pro správu aditivní výroby využívá výhod rychlejšího zpracování výpočetních úloh díky využití GPU a nativní podpoře skriptů v jazyce Python, které výpočetní jádro Dyndrite nabízí. Tato kombinace umožňuje zákazníkům zjednodušit a automatizovat přípravu výroby při využití různých technologií pro aditivní výrobu a vyrábět s vyšší rychlostí.

Společnost HP se zavázala podporovat víceplatformní aditivní výrobní postupy s využitím různých zařízení včetně následujících technologií: HP Multi Jet Fusion, Binder Jetting, Laser Powder Bed Fusion (LPBF), Selective Laser Melting (SLM), Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Selective Heat Sintering (SHS), Electron Beam Melting (EBM), Selective Laser Sintering (SLS), Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA), Digital Light Projector (DLP), Laminated Object Manufacturing (LOM) a Composite-based Additive Manufacturing (CBAM).

Nové řešení bylo navrženo takovým způsobem, aby zvýšilo efektivitu, produktivitu i kvalitu práce aditivního technologa, umožnilo personalizaci při sériové výrobě, automatizaci složitých pracovních postupů a nabídlo škálovatelnost a rozšiřitelnost při použití manuálních i automatizovaných pracovních postupů.

Řešíme výzvy týkající se softwaru používaného v aditivní výrobě, které doposud této technologii bránily stát se mainstreamovou technologií, a nabízíme schopnosti, které zákazníkům pomohou urychlit přechod k digitální výrobě,“ uvedl Ryane Palmer, globální ředitel pro software, data a automatizaci divize Personalization & Industrial společnosti HP. „Nový HP Universal Build Manager zjednodušuje a automatizuje výrobní postupy a přináší do výroby přístup upřednostňující digitální technologie. Toto řešení umožní zákazníkům prozkoumat nové oblasti, pro něž byla aditivní výroba doposud příliš složitá nebo nenabízela dostatečnou hodnotu, posunout hranice udržitelné výroby a automatizovat kritické kroky ve sféře digitálních pracovních postupů.“

Společnosti Cobra Aero a Cobra Moto, patřící do skupiny společností specializujících se na projektování a výrobu pohonných systémů pro závodní a hasičská vozidla, jakož i pro dopravní prostředky pohybující se vzduchem či pod vodou, se rozhodly nasadit nové řešení HP Universal Build Manager v zájmu zjednodušení a automatizace pracovních postupů, realizovaných na systémech aditivní výroby HP Jet Fusion a Renishaw.

Ve všech našich podnicích jsme odhodláni vyrábět součásti motorů s nejvyšší přesností a v nejvyšší kvalitě,“ uvedl Sean Hilbert, předseda představenstva skupiny Cobra. „Na naše týmy jsou kladeny náročné a velmi složité požadavky. Naše schopnost dodávat bezpečné a špičkové produkty závisí na optimalizaci našich systémů z hlediska produktivity i spolehlivosti. Věříme, že nové řešení HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite splní naše potřeby, pomůže nám posunout dosavadní hranice a nastavit standard všech našich procesů aditivní výroby.“

Společnosti HP, Aconity, Aon3D, Aurora Labs, EOS, ExOne, Impossible Objects, Open Additive, Photocentric, Plural AM, Renishaw a SLM Solution se zavázaly prozkoumat možnosti, jak může HP Universal Build Manager podpořit jejich systémy 3D tisku. Tato platforma postavená na otevřené architektuře je navíc navržena tak, aby podporovala interoperabilitu s doplňkovými řešeními od předních nezávislých dodavatelů softwaru (ISV) včetně společnosti Ansys.

Nový HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite zahrnuje:

  • Univerzální podporu nejrozšířenějších procesů aditivní výroby
  • Podporu standardních CAD formátů a na dodavateli nezávislých formátů, což umožňuje zavádět pracovní postupy pro aditivní tisk z CAD ve všech hlavních aplikacích MCAD
  • Vysoce výkonné výpočetní jádro pro výpočet geometrie s akcelerací pomocí GPU, které pomáhá zrychlit zpracování výpočetních úloh, jako je generování podpěr, převedení objektu na vrstvy (slicing) nebo navržení trasy nástroje
  • Vysoce škálovatelnou architekturu navrženou pro podporu tisku s vysokou hustotou dílů za účelem optimalizace výrobní kapacity a minimalizace nákladů
  • Výkonný automatizační modul, založený na programovacím jazyku Python, který zaznamenává odborné znalosti, definice procesů a schopnost zefektivnit pracovní postupy a automatizovat opakující se úlohy během vývoje zcela automatických digitálních výrobních provozů
  • Rozšiřitelnou sadu zásuvných modulů zpřístupňující všestranné schopnosti a výkon platformy HP Universal Build Manager všem uživatelům, výrobcům strojů a dodavatelům softwaru, a usnadňující tak vývoj řešení specifických pro daný proces, aniž by bylo nutné sdílet potenciálně citlivé duševní vlastnictví

Více informací o novém softwarovém řešení HP Universal Build Manager Powered by Dyndrite najdete ZDE.

Digitální tovární služby pro průmyslové řízení a zajišťování kvality velkoobjemové výroby

V zájmu usnadnění návrhu a implementace digitálních továren s technologií HP Multi Jet Fusion podporují vylepšené služby 3D Factory Services společnosti HP zásadní procesy, nezbytné pro úspěšné průmyslové řízení a výrobu vysoce kvalitních dílů ve velkých objemech. Mezi tyto služby patří hodnocení zařízení a vybavení, plánování a školení lidských zdrojů a návrh a implementace výrobních procesů. Mezi pokročilé digitální služby patří HP 3D Application Programming Interface (API), HP 3D Process Control a HP 3D Center.

Společnost HP zpřístupňuje otevřené rozhraní HP 3D API předním softwarovým společnostem v oboru, které svým zákazníkům používajícím řešení 3D tisku od společnosti HP nabízejí robustní, automatizované rozhraní API pro integraci dat a zefektivnění pracovních postupů. Autonomous Manufacturing (AMFG), lídr v oboru MES a softwaru pro pracovní postupy, umožňuje zákazníkům, jako je např. společnost Henkel, integrovat rozhraní HP 3D API, které jim pomůže centralizovat pracovní postupy typu end-to-end, v reálném čase poskytovat informace o stavu systémů HP Jet Fusion a zpracovávat kritické výstrahy a informace s cílem zefektivnit procesy a zkrátit prostoje.

Společnost Henkel má v úmyslu poskytovat inovativní řešení pro aditivní výrobu, jejichž implementaci urychlují spolehliví partneři, jako jsou HP a AMFG,“ uvedl Chris Liddiard, vedoucí segmentu trhu pro automobilové a průmyslové díly skupiny Adhesive Technologies společnosti Henkel. „S pomocí společnosti AMFG, která zajišťuje připojení k naší globální infrastruktuře aplikačních center pomocí tiskáren HP Jet Fusion, pomáháme při centralizaci pracovních postupů typu end-to-end, od počátečního požadavku až po výrobu finálních dílů. Díky těmto důležitým datům může společnost Henkel lépe porozumět datovým vzorcům, týkajícím se využití strojů, poruchovosti, geometrických specifikací a parametrů zpracování, a interpretovat je, což nám umožňuje poskytovat klientům lepší výrobní služby.“

Nové funkce v HP 3D Process Center a HP 3D Center umožní řízení kvality kriticky důležitých výrobních procesů k zajištění vyššího výkonu a reprodukovatelnosti a lepší předvídatelnosti. Zákazníci využívající výhod těchto nabídek budou moci vyladit své systémy 3D tisku HP k zajištění vysoké reprodukovatelnosti konkrétních aplikací, implementovat systémy řízení procesů a jakosti velkoobjemové výroby na průmyslové úrovni a zvýšit udržitelnost pomocí sledování surovin a kvality recyklovaného materiálu.

Další automatizace typu end-to-end s novou unpackovací stanicí

Společnost HP rovněž představuje novou průmyslovou automatickou unpackovací stanici HP Automatic Unpacking Station vyvinutou ve spolupráci se společností AM Solutions ze skupiny Rösler, která patří do světové špičky v oblasti vybavení, procesních technologií a spotřebního materiálu pro automatizované následné zpracování a povrchové úpravy 3D dílů. Zákazníkům používajícím systémy HP Jet Fusion 5200 pomůže snížit náklady, dosáhnout vyšší konzistence tisku a zlepšit kvalitu dílů napříč pracovními postupy.

Mezi první zákazníky se řadí přední italský výrobce dílů Weerg, který se svou flotilou systémů HP Jet Fusion 5200 posouvá hranice 3D průmyslové výroby. „Máme radost z pokračujícího pokroku v oblasti automatizovaných systémů společnosti HP a jejích partnerů jako např. AM Solutions,“ řekl Matteo Rigamonti, zakladatel společnosti Weerg. „S tím, jak rozšiřujeme naše podnikání a využíváme neustále se rozrůstající flotilu systémů HP Jet Fusion, jsou tyto vylepšené funkce navrhovány tak, aby nám pomohly uspokojit poptávku zákazníků a zkrátit dodací lhůty u velkoobjemových výrobních dílů.“

Více informací o 3D tisku společnosti HP naleznete ZDE.

O společnosti HP

Společnost HP Inc (NYSE: HPQ) vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc naleznete na  http://www.hp.com.

Tagged