Česká pobočka Greenpeace se připojuje ke kampani za ochranu oceánů. Startuje videem od tvůrců seriálu Ovečka Shaun

Praha – 25. listopadu: Česká pobočka Greenpeace se dnes připojila ke globální kampani za vytvoření sítě mořských rezervací na volných mořích. Po patnácti letech od momentu, kdy organizace Greenpeace koncept sítě mořských rezervací poprvé představila, vyvrcholí kampaň příští rok na půdě OSN. Tam se rozhodne o tzv. Globální oceánské úmluvě. Greenpeace požaduje, aby úmluva ochránila 30 % světových oceánů do roku 2030. Rozlohou jde o největší projekt ochrany přírody v historii lidstva. Globální kampaň za ochranu oceánů již podpořilo přes 3,5 milionu lidí. A to i díky krátkému animovanému videu „Želví cesta“, které má dnes českou premiéru a které pro Greenpeace připravilo studio Aardman Animations stojící například za populárním seriálem pro děti Ovečka Shaun či za filmy s Wallacem a Gromitem.

V současnosti podléhá nějakému stupni ochrany pouhé procento rozlohy volných moří, tedy vod za hranicemi jurisdikcí pobřežních států. Skrývají se v nich nejen cenné ekosystémy jako podmořské louky a hory a korálové útesy, ale jsou i domovem a migrační trasou žraloků, velryb, tuňáků a dalších živočichů. Zároveň přispívají i ke klíčové roli oceánů v ochraně a regulaci klimatu. Oceány absorbují až 30 % námi vypouštěného oxidu uhličitého a absorbují 90 % přebytečného tepla. Poskytují potravu a obživu více než třem miliardám lidí a produkují polovinu kyslíku na naší planetě. 

Jan Freidinger z Greenpeace říká:
„Volná moře patří nám všem, a my všichni se proto musíme zasadit o jejich ochranu. Stejně jako chráníme nejcennější přírodu na souši třeba v národních parcích, musíme chránit i volná moře. A i Česká republika může ve snaze chránit oceány aktivně pomoci.“ 

Světové oceány jsou v krizi. Přes 90 % velkých dravých ryb, jako jsou plachetníci či merlíni, je vyloveno. Šest ze sedmi druhů mořských želv má problémy – dva druhy jsou ohroženy kriticky, jeden je ohrožen a tři jsou klasifikované jako zranitelné. Proto organizace Greenpeace spojila síly se světoznámými umělci a vytvořila film Želví cesta, v němž se rodina želv snaží dostat domů a po cestě je čeká řada nástrah.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

„Mnohé metody průmyslového rybolovu jsou nebývale destruktivní. Rybářské lodě za sebou často táhnou po mořském dně obří sítě, které s sebou berou vše, co jim přijde do cesty. Zůstává po nich jen spoušť a mrtvá oblast. S jednou takovou rybářskou sítí se právě setkávají i animované želvy ve videu Greenpeace.“

Koncept sítě mořských rezervací  představilo Greenpeace v  publikaci Roadmap to Recovery (Cesta k obnově) v roce 2005. Průlomová studie ukázala, jak je možné za použití sofistikovaně vytvořených ekologických kritérií a nejnovějších vědeckých dat vytvořit síť mořských rezervací. Koncept na ochranu oceánů získal podporu řady ekologů, mořských biologů i některých světových států a dostal se až na půdu OSN. Koncem ledna 2015 se vlády z celého světa dohodly na vytvoření právně závazné dohody na ochranu mořského života v oblastech za hranicemi národních teritoriálních vod. Příští rok bude čtvrté, rozhodující jednání na půdě OSN, kde se o podobě návrhu rozhodne. 

Podpora ochrany 30 % plochy volných moří do roku 2030 je zakotvena i v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal for EU), respektive ve Strategii pro biodiverzitu, která je její součástí. Je proto důležité, aby Česko Zelenou dohodu a její součásti podpořilo, a pomohlo tak chránit světové oceány. Dalším důležitým krokem, kterým může Česko zlepšit stav oceánů, je urychlené snížení našich emisí CO2 a útlum spalování uhlí. I české uhelné elektrárny totiž oceány ohřívají a okyselují. Proto i případné rozhodnutí Uhelné komise o ambiciózním odstupu od uhlí či podpora evropských klimatických cílů v souladu s cíli Pařížské dohody mohou být považovány za české aktivity vedoucí k ochraně světových oceánů.