Společnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podepsaly memorandum o porozumění pro výrobu a technologickou podporu v oblasti vojenských vozidel

Společnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podepsaly Memorandum o porozumění v oblasti taktických vojenských vozidel. K podpisu došlo na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta České republiky Miloše Zemana. V rámci tohoto nového strategického partnerství chtějí obě společnosti umožnit transfer obranných technologií mezi Německem a Českou republikou za účelem realizace projektů ve státech Visegrádské skupiny a dalších zemích. CSG, která je klíčovým českým průmyslovým a obchodním partnerem společnosti Rheinmetall, bude působit jako partner v projektech Rheinmetallu spolu s desítkami dalších českých společností činných v obranném průmyslu, které jsou zapojeny do dodavatelského řetězce Rheinmetallu.

V průmyslové zóně výrobce nákladních vozidel Tatra se sídlem v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji má vzniknout společný podnik. Nově založená společnost, která bude společným podnikem společností CSG a Rheinmetall Landsysteme, bude mít ve svém názvu prestižní, mezinárodně známou značku Tatra.

Po důkladné analýze českého průmyslu si společnost Rheinmetall vybrala skupinu CSG jako svého hlavního průmyslového partnera v České republice, a to zejména s přihlédnutím ke jejím zkušenostem, schopnostem a aktivní výrobě speciálních technologií pozemních systémů. CSG bude schopna rychle a efektivně spolupracovat s Rheinmetallem, zejména díky svojí schopnosti převést výrobu od zahraničních dodavatelů, vyvíjet nové varianty vozidel a získávat exportní projekty.

CSG vítá strategickou spolupráci s Rheinmetallem, předním německým dodavatelem obranných systémů. Společný podnik znamená, že vynikající vztahy mezi Českou republikou a Německem se rozšíří i do odvětví strategického významu. V Moravskoslezském kraji tak vznikne nová strategická společnost, která nebude pouhým montážním závodem, ale hlavně vývojářem a výrobcem moderních obranných technologií. Ve výsledku český obranný průmysl rozšíří své schopnosti v oblasti systémů pásových vozidel. Společný podnik a navazující dodavatelský řetězec vytvoří v českém průmyslu nová kvalifikovaná pracovní místa.

„Na spolupráci s Rheinmetallem se těšíme a věříme, že se představuje významný milník v modernizaci ozbrojených sil a domácího průmyslu v České republice,“ uvedl Michal Strnad, ředitel Czechoslovak Group a.s., a pokračoval: „Existuje zde velký potenciál pro to, aby se Czechoslovak Group a.s. stala v souvislosti s programem výměny a modernizace bojových systémů partnerem společnosti Rheinmetall nejen pro Českou republiku, ale i další země.“

„Pro Rheinmetall je to klíčový vztah,“ řekl Armin Papperger, výkonný ředitel Rheinmetallu. „Tato příležitost nám umožní začlenit Czechoslovak Group a.s. do našeho stávajícího globálního dodavatelského řetězce pro široké spektrum obranných produktů Rheinmetallu.“

Rheinmetall vyvíjí, vyrábí a úspěšně dodává moderní obranné technologie do celého světa s německou kvalitou a vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Český obranný průmysl a lidé, kteří v něm pracují, mají vynikající dovednosti, a proto je tedy pro Rheinmetall přirozeným partnerem. Toto partnerství nezávisí pouze na domácích projektech a smlouvách, ale má dlouhodobý potenciál. Rheinmetall získal velké objednávky z celého světa a jeho výrobní kapacity jsou vytížené, to je i jedním z důvodů, proč společnost potřebuje kvalitní české dodavatele.

Rheinmetall potřebuje v České republice partnera, který je silnou soukromou průmyslovou holdingovou společností s prokázanou schopností vyvíjet a vyrábět produkty obranné techniky a také působit na mezinárodní úrovni. Role CSG v domácím obranném průmyslu je jedinečná díky stávajícím partnerství s předními korporacemi zahraničního obranného průmyslu a také díky propracovanému českému dodavatelskému řetězci, který je složen ze soukromých společností a státních podniků. CSG tak dokáže zajistit, aby podíl domácí české produkce v moderních pozemních systémech přesáhl 60 procent. Rheinmetall a CSG jsou připraveny investovat do společného podniku za účelem vytvoření výrobních kapacit a vývoje nových technologií.

Prvním úkolem společného podniku je přesun výroby skupin a podskupin pozemních technologií v projektech, na kterých Rheinmetall v současné době pracuje. Projekt může fungovat a být oboustranně výhodný i bez domácích objednávek. Na druhé straně jsou tuzemské objednávky důležitým impulsem pro rozvoj projektu i pro exportní projekty v rámci zemí V4 a dalších trhů.

Spolupráce CSG a Rheinmetall ve formě společného podniku představuje skutečný převod výroby a know-how s vysokou přidanou hodnotou a vysokými multiplikačními efekty pro celou českou ekonomiku. Nejedná se o virtuální procento českého podílu na obranných zakázkách, ale o projekt, který bude skutečně viděn a který bude dlouhodobý a stabilní.