Od nového roku již nepůjde u pronájmu bytu uplatnit DPH

Praha, 3. prosince 2020 – Již za necelý měsíc začíná platit několik daňových novinek. Jednou z nich je konec možnosti odpočtu DPH na vstupu u nemovitosti, kterou majitel pronajímá pro trvalé bydlení. V takovém případě je totiž nově nájem od 1. ledna příštího roku od DPH osvobozen, jak upozorňuje Richard Knobloch z poradenské skupiny Grant Thornton.

„Pokud řešíme vztah dvou plátců DPH, pak doposud se pronajímatel mohl rozhodnout, že u nájmu jakékoliv nemovité věci jiným nájemcům pro jejich ekonomickou činnost uplatní daň a tedy že nájemné bude účtovat včetně DPH,“ říká Richard Knobloch, partner poradenské skupiny Grant Thornton Czech Republic. „Výhodou tohoto dobrovolného odvodu DPH z nájmu bylo hlavně to, že plátce – pronajímatel – byl oprávněn k odpočtu DPH na vstupu, například při nákupu nemovitosti, jejích opravách nebo u souvisejících služeb.“

S účinností od 1. ledna 2021 nastává změna, podle které už u nájmů nemovitostí určených pro trvalé bydlení není tato volba možná. Pronajímatel musí povinně tento nájem vždy od DPH osvobodit. Týká se to všech staveb, částí staveb, jednotek, práva stavby a pozemků, jejichž součástí jsou prostory určené pro trvalé bydlení.

Pronajímatel tak již nadále nebude oprávněn k odpočtu DPH na vstupu. Pokud v minulosti uplatnil nárok na odpočet DPH při nákupu nemovitosti či jejím technickém zhodnocení a ještě neuběhla desetiletá lhůta pro úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH, je třeba začít od roku 2021 tuto úpravu provádět.

„Daná změna se každopádně týká pouze pronájmu nemovitostí určených pro bydlení. Tedy pokud např. plátce DPH pořídil byt za účelem jeho poskytování pro krátkodobé ubytování v rámci služby AirBnB, které je považováno za zdanitelné poskytnutí ubytovací služby, zůstanou jeho odpočty zachovány,“ uzavírá Richard Knobloch, partner poradenské skupiny Grant Thornton Czech Republic.