Viatris Inc. přichází na trh jako zdravotnická společnost nového druhu, která je připravena plnit vyvíjející se potřeby světa v oblasti zdravotní péče

Sloučení společností Mylan a Upjohn, divize společnosti Pfizer, se zaměřením na přístup a lepší zdraví pacientů

PRAHA 7. prosince 2020. Společnost Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) vstoupila na trh po úspěšném sloučení společnosti Mylan a společnosti Upjohn, divize společnosti Pfizer. Díky spojení těchto dvou vzájemně se doplňujících původních subjektů má společnost Viatris vědecké, výrobní a distribuční odborné znalosti s prokázanými regulačními, zdravotnickými a globálními obchodními schopnostmi dodávat velice kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a oblastech.

Seznamte se s interaktivní vícekanálovou tiskovou zprávou zde: https://www.multivu.com/players/English/8797951-viatris/

Viatris je novým druhem globální zdravotnické společnosti, jejímž posláním je umožnit lidem po celém světě žít zdravěji ve všech etapách života prostřednictvím rozšíření přístupu k lékům bez ohledu na geografickou lokalitu nebo okolnosti, rozvíjet zodpovědný, udržitelný provoz a cílené inovace ke zlepšení zdraví pacientů a využít kolektivní odbornost společnosti k propojování více lidí s dalšími produkty a službami. 

Robert J. Coury, výkonný předseda představenstva společnosti Viatris, řekl: „Dnes oslavujeme vstup společnosti Viatris na trh, vyvrcholení více než deseti let strategické a promyšlené práce k vybudování globální společnosti s takovou šířkou a hloubkou, jež pacientům a zdravotnickým systémům po celém světě umožní efektivnější přístup k velmi kvalitním lékům. Mám hlubokou důvěru v příležitosti stojící před společností Viatris a v hodnotu, kterou podle našeho očekávání tato společnost vytvoří pro všechny zainteresované strany – od našich pacientů a zaměstnanců po zákazníky a akcionáře.“

Společnost Viatris je i nadále odhodlána vyplácet akcionářům kapitálové výnosy s očekávanou dividendou ve výši nejméně 25 % volného peněžního toku, na základě provozního peněžního toku GAAP sníženého o kapitálové výdaje po prvním úplném čtvrtletí provozu společnosti Viatris, s očekáváním poté dividendu zvýšit. Společnost rovněž stojí za svým závazkem snižovat pákový efekt směrem k cílovému pákovému poměru 2,5krát v průběhu času a je odhodlána udržet si rating „investment grade“.

Společnost Viatris disponuje přibližně 45 000 zaměstnanci, má sídlo v USA a globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Její globální portfolio zahrnuje více než 1 400 schválených molekul v širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční onemocnění, včetně celosvětově uznávaných ikonických značek, generik, komplexních generik a značkových léků, rostoucího portfolia biosimilarních léků a různých volně prodejných produktů. 

Michael Goettler, generální ředitel společnosti Viatris, uvedl: „Na cestu se vydáváme vyzbrojeni zkušeným a různorodým týmem vedení, silným finančním profilem a záviděníhodnou globální infrastrukturou. Společně budujeme výkonnou, vysoce aktivní a inkluzivní kulturu s kolegy, které spojuje společná mise společnosti Viatris pomáhat lidem na celém světě žít zdravěji ve všech etapách života. Naše globální infrastruktura a dosah jsou budovány proto, aby rozšířily přístup k lékům pro lidi po celém světě. Prostřednictvím naší globální zdravotnické brány Global Healthcare Gateway™ nabízíme potenciálním partnerům snadný přístup na trhy, k zákazníkům a pacientům po celém světě, což ze společnosti Viatris činí skutečného partnera volby Partner of Choice™. Jakmile se spojíme a vytvoříme společnost Viatris, začneme okamžitě zajišťovat, aby nová společnost byla optimálně strukturovaná a měla efektivní zdroje, aby pacientům, akcionářům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám přinášela udržitelnou hodnotu.“

Společnost Viatris poskytuje důvěryhodné a vysoce kvalitní léky, které léčí devět z deseti hlavních příčin úmrtí podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Společnost Viatris je předním poskytovatelem antiretrovirotik k léčbě HIV/AIDS a dalších infekčních onemocnění. Zhruba 40 % z více než 23 milionů lidí léčených na HIV užívá naše přípravky, včetně 60 % léčených HIV pozitivních dětí na světě. 

Rajiv Malik, prezident společnosti Viatris, řekl: „Naše jedinečná pozice umožňující zlepšit přístup ke zdravotní péči a zabývat se nenaplněnými potřebami vychází z našich špičkových vědeckých, regulačních a výrobních schopností a možností dodavatelských řetězců spolu s naším komerčním dosahem napříč trhy a kanály. Jádrem našich operací je trvalý a nezlomný závazek ke kvalitě ve všem, co děláme, charakteristický rys našich původních společností. Věříme, že naše spojené obchodní možnosti a různorodé portfolio napříč geografickými lokalitami nám dovolí posílit naši schopnost dosáhnout k více zákazníkům a pacientům. Chystáme se využít tyto silné stránky k vybudování strategických partnerství, která jsou zásadní při snižování překážek přístupu ke kvalitní léčbě a dobrému zdraví a mají potenciál zanechat trvalý pozitivní dopad na pacienty, rodiny a komunity po celém světě.“

Sanjeev Narula, finanční ředitel společnosti Viatris, uvedl: „S využitím finanční disciplíny očekáváme, že přidáme na síle, schopnostech a flexibilitě našeho nového podniku a otevřeme dveře novým příležitostem, abychom lidem pomohli žít déle a zdravěji. Těšíme se na náš Den investorů koncem února (či na začátku března), během něhož načrtneme, jak může společnost Viatris plnit své stanovené závazky, a také nastíníme náš postup maximalizace tvorby hodnoty, včetně našeho očekávání, že budeme vytvářet silné a zrychlující se volné peněžní toky.“

Společnost Viatris se pouští do významného globálního restrukturalizačního programu s cílem dosáhnout synergií ve výši 1 miliardy $ a zajistit, aby měla nová společnost optimální strukturu a efektivní zdroje k poskytování udržitelné hodnoty pacientům, akcionářům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám. Společnost se v současné době nachází v procesu definování konkrétních parametrů programu, včetně opatření týkajících se pracovní síly a dalších restrukturalizačních aktivit. Očekává se, že další podrobnosti tohoto programu budou zveřejněny do konce tohoto roku, jakmile budou plány dokončeny. Klíčové aktivity rozšířeného programu by měly podle očekávání snížit nákladovou základnu společnosti prostřednictvím racionalizace její globální výrobní a dodavatelské sítě a optimalizace funkčních a obchodních schopností společnosti. 

Sloučení společností Mylan a Upjohn bylo oznámeno 29. července 2019 a konečné regulační schválení jsme obdrželi 30. října 2020. Společnost Viatris zahájila běžné obchodování na burze Nasdaq pod burzovní zkratkou VTRS na začátku obchodního dne 17. listopadu 2020, prvního úplného obchodního dne po uzavření.

O společnosti Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) je zdravotnická společnost nového druhu, která lidem po celém světě umožňuje žít zdravěji ve všech etapách života. Poskytujeme přístup k léčivým přípravkům, stabilní udržitelné postupy, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme svou kolektivní odbornost, abychom propojili více lidí s více produkty a službami díky unikátní globální zdravotnické bráně Global Healthcare GatewayTM. Společnost Viatris, která vznikla v listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a společnosti Upjohn, podniku společnosti Pfizer, přináší vědecké, výrobní a distribuční odborné znalosti s prokázanými regulačními, zdravotnickými a obchodními schopnostmi dodávat velice kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a oblastech. Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených molekul v širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční onemocnění, včetně celosvětově uznávaných značek, komplexních generik a značkových léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných produktů. Společnost Viatris disponuje přibližně 45 000 zaměstnanci po celém světě, má sídlo v USA a globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Zjistěte více na stránkách viatris.com, https://www.viatris.com/cs-cz/lm/Czech-Republic, investor.viatris.com a spojte se s námi na síti Twitter na @ViatrisInc, LinkedInYouTube.