Fond Accolade refinancuje s Českou spořitelnou za dvě miliardy portfolio industriálních hal. Z transakce budou moci těžit také investoři Slovenské sporiteľni.

9. prosince 2020, Praha/Bratislava – Accolade Industrial Fund pokračuje v plánu zvyšování stability a profitability svého portfolia moderních a šetrných industriálních hal. Transakce za dvě miliardy s Českou spořitelnou dokazuje, že právě prostory pro podnikání 21. století jsou dnes významnými finančními institucemi považovány za nejvíce atraktivní segment komerčních budov. Fond zároveň reaguje na neustále se zvyšující poptávku ze stran kvalifikovaných investorů a po domácí České republice otevírá distribuční síť také v sousedním Slovensku, a to se Slovenskou sporiteľňou.

„Moderní haly letos potvrdily zásadní význam v životě každého z nás a díky boomu logistiky a
e-commerce naplno ukázaly i svůj investiční potenciál. Dnes jsou nejvíce hodnotným aktivem v segmentu komerčních nemovitostí a hrají klíčovou roli ve strategii těch největších světových fondů. My pokračujeme v trendu postupného refinancování celého našeho portfolia. Tyto kroky přináší větší stabilitu fondu a z dlouhodobého hlediska se pozitivně odráží i na jeho výkonnosti. Díky důvěře významných bankovních institucí jako jsou Česká spořitelna a Slovenská sporiteľňa můžeme nově nabídnout možnost investování do udržitelné budoucnosti evropského byznysu také slovenským investorům,“ uvádí Milan Kratina, předseda představenstva a spoluzakladatel Accolade Industrial Fund.

„Refinancováním další části portfolia jedním úvěrem u jednoho partnera pokračujeme v nastavené strategii rozvoje našeho podnikání. Jedná se o komplexní a časově náročný proces, který však přináší významné výhody. Zásadním způsobem se nám zjednoduší správa financování a reporting s tím spojený. Finanční ukazatele budou posuzovány na základě celého portfolia namísto samostatných nemovitostí a struktura našeho financování se tak stává ještě odolnější vůči vnějšímu prostředí. Velmi nás těší dlouhodobá spolupráce s Českou spořitelnou, která tímto refinancováním znovu potvrdila důvěru vloženou do našeho Fondu již dříve,“ dodává k transakci Zdeněk Šoustal, člen představenstva a spoluzakladatel Accolade Industrial Fund.

Refinancování se týká čtyř českých parků. Konkrétně jde o Cheb Jih, Ostrov u Stříbra, Přeštice a Týniště nad Orlicí. Moderní prostory o celkové rozloze 200 000 m2 zde využívají nájemci KION, ASSA ABLOY, real digital, IAC, LEONI, IDEAL a ALPHA Corporation.

„Pro Českou spořitelnu je prioritou financovat projekty, které posilují prosperitu a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Význam industriálních parků sílí a bude dále růst i s ohledem na měnící se podmínky v oblastech výroby, maloobchodu či e-commerce v souvislosti s dopady pandemie Covid-19. Spolupráce s fondem Accolade navíc zaručuje i šetrný přístup k životnímu prostředí, který je pro spořitelnu zásadní,“ říká Martina Jůzová, manažerka realitních obchodů České spořitelny.

„Jsem velmi rád, že i klienti ERSTE Privatebanking – privátního bankovnictví České Spořitelny, budou mít možnost využít investic do průmyslových nemovitostí, které úspěšně spravuje a řídí Accolade Industrial Fund. Jsem přesvědčen, že spolupráce s Accolade Industrial Fund přispěje k vyšší pestrosti investičních portfolií našich klientů a umožní klientům ERSTE Privatebanking participovat na růstu trhu průmyslových nemovitostí pod profesionálním a zkušeným dohledem společnosti Accolade,“ dodává Michal Orlovský, ředitel Este Privatebanking ve Slovenské sporiteľni.

Pro Editory:

Accolade Industrial Fund byl založen v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nejmodernějších plně pronajatých průmyslových nemovitostí šetrných k životnímu prostředí. Fond sdružuje více než 1 000 investorů a spravuje majetek v hodnotě přesahující 658 mil. EUR (18+ mld. CZK). V současnosti je fond vlastníkem 15 průmyslových parků v České republice, Polsku a v Německu o celkové výrobní a skladovací ploše přesahující 886 136 metrů čtverečních. Více na www.accolade.eu/fond. Prezentovaná čísla jsou datována k 30. 9. 2020. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků; na investice mají vliv také fluktuace ve směnných kurzech.

Česká spořitelna je nejstarší českou bankou, její kořeny sahají až do roku 1825. Cílem banky je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Česká spořitelna je největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější – s největší sítí poboček a bankomatů. Banka nabízí finanční produkty a služby všem typům zákazníků, od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Spořitelna také má významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 je Česká spořitelna součástí evropské bankovní skupiny Erste. Postavení spořitelny na trhu jí dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů. Více na www.csas.cz.