Dobrovolníci přibývají, s nimi i odpracované hodiny. Pomůžeme.si už pomohlo více než 80 sociálním zařízením, kterých se dotkla pandemie

Praha 14. prosince 2020 – Na 2 607 registrovaných dobrovolníků, z nichž 241 úspěšně přiložilo ruku k dílu. K tomu v druhé vlně 2 400 odpracovaných hodin a 86 zařízení, která si mohla díky pomoci trochu oddechnout. To jsou současné statistiky platformy Pomůžeme.si, která úspěšně propojuje dobrovolníky se sociálními zařízeními po celé republice. Projekt vznikl na jaře jako reakce na první vlnu pandemie covidu-19, její dobrovolníci dnes pomáhají zejména v domovech pro seniory, ale i v nemocnicích a LDNkách. Tým Pomůžeme.si zároveň nedávno navázal spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a portálem chcipomoct.cz, se kterým si navzájem předávají nevyřízené poptávky. Jihočeská charita zároveň plánuje využít tuto platformu pro koordinaci Tříkrálové sbírky.

„Počet dobrovolníků se nám na podzim oproti jarním statistikám téměř zdvojnásobil, což je skvělé. Přesto pořád evidujeme pár poptávek, které naše dobrovolnická základna z různých důvodů nemůže naplnit – například kvůli větší vzdálenosti dobrovolníků od místa, kde je pomoc potřeba. Proto bychom rádi oslovili a namotivovali další lidi, aby se k nám přidali a pomohli ulehčit sociálním zařízením v nelehkých dobách pandemie,“ říká autor a koordinátor projektu Tomáš Landovský z firmy Applifting, která celou platformu na jaře vytvořila.

Stovky dobrovolníků a spolupráce s ministerstvem

Platformě Pomůžeme.si se za pouhých osm měsíců podařilo sehnat přes 2 600 lidí, kteří jsou ochotni pomoci. Zprostředkovala 241 dobrovolníků, zatímco poptávka byla po 407 osobách. Nejrychleji naplněnou poptávkou přitom bylo osm dobrovolníků do domova seniorů v pražských Stodůlkách, kde stačila jen 1 hodina a 57 minut.

Tým projektu, sestavený ze zaměstnanců pražské vývojářské firmy Applifting a projektových dobrovolníků, zároveň navázal spolupráci s různými subjekty. Jedním z nich je Ministerstvo zdravotnictví. „Pomůžeme.si se účastní pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví, ve kterém ministerstvo funguje jako agregátor poptávek po ‚personálních nedostatcích‘ v nemocnicích – poptávky po neodborném personálu se tak snadněji dostanou k nám a my je můžeme zajistit,“ říká Landovský. Dalším významným propojením je pak spolupráce se spřízněným webem ACSA www.chcipomoct.cz, se kterým si tým Pomůžeme.si může vyměňovat poptávky, a s Diecézní charitou v Českých Budějovicích, která bude portál využívat v rámci koordinace Tříkrálové sbírky.

Zapojit se může každý

K Pomůžeme.si se může přihlásit kdokoliv a odkudkoliv, ať už jako dobrovolník nebo jako organizace, která shání pomoc veřejnosti. „V registračním formuláři zvolíte základní údaje, například ve které oblasti se nacházíte a co můžete nabídnout. My už vás poté propojíme s vhodnými organizacemi v okolí,“ vysvětluje stručně princip Pomůžeme.si Landovský. 

Dobrovolníci v domovech pomáhají zajistit chod kuchyní, jídelen, případně prádelen, účastní se také základní přímé péče o seniory. Pomáhají jim se najíst, převléci a stelou postele. Dobrovolníci by měli být připraveni nosit ochranné prostředky dle situace v zařízení. Také by měli být připraveni podstoupit antigenní test, který nově už ve většině domovů seniorů mohou provádět ze slin přímo na místě. Pokud jsou dobrovolníci schopní zařízení věnovat větší množství času, stává se, že se společně domluví na nějaké formě odměny, většinou formou DPP. To je však zcela na dohodě mezi dobrovolníkem a domovem seniorů.

Applifting má ten správný „spirit“

Za webovou stránkou Pomůžeme.si stojí vývojářské studio Applifting, které funguje na unikátním principu naprosté otevřenosti, kde každý applifter může ovlivňovat směřování studia i výběr projektů. Patří mezi takzvané tyrkysové firmy, pro něž je na prvním místě spokojenost zaměstnanců a klientů, zisk je pouze nástrojem pro dosahování vyšších cílů. „Všichni navzájem znají výši svých platů a vědí, co musí udělat pro to, aby se profesně i finančně posunuli,“ vysvětluje spoluzakladatel firmy Vratislav Kalenda.

Jedinečný je i přístup firmy k dobrovolnictví a aktivitám zaměřeným na pomoc ostatním. V rámci takzvaného Spirit of Applifting vyhrazuje pro své pracovníky měsíčně 160 hodin, které mohou čerpat v rámci pracovní doby na vlastní projekty či dobrovolnickou činnost a získat za ně svoji standardní hodinovou mzdu. Přesně z této iniciativy vznikl na jaře portál pomuzeme.si. Mimo to české studio vyvinulo třeba aplikaci Foedus, která urychluje a zefektivňuje mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci. Doposud pomohla zachránit přes 200 lidských životů.