Investiční (r)evoluce 2020 – část první: Aktuální situace – vnímání změny rizika, potenciálu, očekávání – specifika letošního roku v investování

V letošním roce došlo vzhledem k pandemii k mnoha velkým změnám a její dopady pocítili úplně všichni. Pandemie se ve velkém dotkla také akciového trhu a investování. 

Celková nepříznivá situace související s pandemií se podepsala na vnímání rizika. Aktuální rok hodnotí až dvě třetiny české populace jako více rizikový. Takovéto hodnocení je v souladu s celkovým ekonomickým děním, kdy se tzv. „na střídačku“ uzavírají velké části ekonomiky bez předchozích varování a mezi populací obecně panuje velká nejistota. 

Názory se různí ve vnímání příležitostí v letošním roce. 40,7 % populace bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání si myslí, že tento rok je příhodnější k investování. Nicméně téměř stejně velká skupina populace (37 %) si myslí úplný opak – že tento rok není příhodný k investování. 

Ohledně chování populace však můžeme říct, že se směrem k investicím v průběhu letošního roku změnilo. V důsledku celosvětové pandemie došlo v únoru a březnu k výrazným propadům na všech světových akciových trzích. Tuto situaci vnímali nejen zkušení, ale i noví investoři jako příležitost. Dle našich interních dat vzrostly nákupní pokyny v březnu o 63 % oproti předcházejícímu měsíci, v dubnu pak dokonce o rekordních 70 %. Duben 2020 byl celkově charakteristický velkým počtem nákupních pokynů a minimem prodejů (poměr nákupních a prodejních pokynů 81:19). 

Druhá vlna pandemie jako by utlumila také chuť investorů – aktuálně jsou nákupní i prodejní pokyny pod svým dlouhodobým průměrem. Mezi zkušenějšími investory toto však může být důsledek vývoje na akciovém trhu – i přes to, že celosvětová pandemie stále není pod kontrolou a ekonomiky krvácejí kvůli přísným opatřením, lámou akciové trhy nová maxima. 

V kontextu aktuální situace můžeme říct, že obecně je vnímán silněji strach než příležitost. Existuje však také vztah ve vnímání rizika a vnímání příležitosti, který je silnější především u lidí s nižším vzděláním a mladších věkových skupin. To jsou lidé, kteří mají blíže ke „spekulantství“ (riziko = příležitost). Právě skupina mladších lidí je také tou nejpočetnější, která v letošním roce poprvé začala s investováním a otevřela si obchodní účet. Hlavní online brokeři – Charles SchwabTD AmeritradeEtrade a Robinhood zaznamenali v prvním čtvrtletí růst počtu nových účtů až o rekordních 170 %, přitom právě pro akcie to bylo nejhorší první čtvrtletí v historii. Ale právě v tom mladí lidé zjevně viděli příležitost a začali kupovat akcie známých technologických firem.

— KONEC —

O společnosti Cyrrus

Společnost CYRRUS, a. s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. S cennými papíry úspěšně obchoduje již od roku 1998. Patří mezi členy Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Svým klientům poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích. Obchoduje s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA. Dlouhodobě pomáhá klientům investovat jen s takovým rizikem, které jsou ochotni nést. Právě i díky tomu má svá investiční portfolia u CYRRUS, a. s., více než 8 tisíc klientů a celková hodnota investic přesahuje 22 miliard korun. Špičkovou úroveň komplexních služeb garantuje i prostřednictvím úzce specializovaných dceřiných společností. Cyrrus FX rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009. Cyrrus Advisory pomáhá s financováním prostřednictvím dotací a finančních nástrojů, které jsou v České republice k dispozici. Jedná se o strukturální fondy EU, zvýhodněné úvěry, prostředky státního rozpočtu, ale i soukromé nadace a další zdroje.