COVID test z domova. Pilulka.cz připravuje testování pomocí české kloktací sady. Testování by mohlo začít již začátkem ledna.

Pilulka.cz připravuje testování GARGTEST s využitím unikátní samoodběrové sady založené na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Zájemci si budou moci udělat test naprosto bezbolestně z pohodlí domova s následným doručením Pilulkou do akreditované laboratoře na PCR test. Tato forma testování může být vítanou alternativou kapacitně přetíženého testování a eliminuje riziko kontaktu velkého množství zájemců o test na jednom místě.   

„Propojení našich služeb a GARGTEST s PCR testem v laboratořích po celém Česku splňuje přísná kritéria kvality, na kterých si jako zdravotnické zařízení zakládáme. Garancí pro nás je, že za testem a jeho klinickým hodnocením stojí odborné kapacity jako pan doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a národní koordinátor testování v ČR,“ říká Martin Kasa, spolumajitel skupiny Pilulka.

CARGTEST byl vyvinut výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a inovativními společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s. 

Zájemce si na Pilulka.cz zakoupí samoodběrovou sadu. Za použití obyčejné vody si vykloktá a vzorek předá Pilulce, která ho doručí do certifikované laboratoře, kde je proveden standardní PCR test. Zájemce obdrží výsledek svého testu přímo z laboratoře, obdobně jako při testu na odběrovém místě. V případě, že má zájemce vypsanou žádanku od svého praktického lékaře, bude mu test proveden bezplatně a zaplatí pouze doručení a samoodběrovou sadu. 

„Cena testu pro samoplátce včetně služby laboratoře se bude pohybovat okolo 1300 korun, finální cenu ještě dohadujeme s laboratořemi. Hlavní částí ceny je právě laboratorní PCR test. Pokud má pacient žádanku od svého praktického lékaře, tato část bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění a provedení testu z domova se bude pohybovat do 500 korun. V současné době napojujeme další laboratoře, které umí, resp. chtějí GARGTEST vzorky analyzovat. Zároveň se nám mohou ozvat, “ dodává Martin Kasa, spolumajitel skupiny Pilulka.

Pilulka.cz chce pilotní službu spustit v Praze a okolí. Pokud se služba v prvních dnech osvědčí, plánuje do ní zapojit i další Pilulka lékárny jako místa, kde bude samoodběrová sada jak k dostání, tak následně k odevzdání pro dodání do laboratoře. Další možností dle Pilulky je, že si zájemci koupí pouze samoodběrovou sadu a vzorek donesou do vybraných laboratoří po celé ČR sami.

Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma, která od roku 2013 působí na českém, slovenském a rumunském trhu. Společnost založili bratři Kasové, kteří jsou považováni za jedny se zakladatelů tuzemské e-commerce scény. Pilulka je nejen provozovatel sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v ČR Pilulka.cz, ale zejména technologická firma operující na trhu zdravotnictví a všeho týkajícího se péče o zdraví. Nad těmito zákaznickými potřebami staví Pilulka platformu, která propojuje výrobce, distributory, služby, logistiku a veškeré informace, které se kolem tohoto oboru točí. Cílem Pilulky je být lídrem v oboru a určovat nové trendy lékárenství 21. století.